Liberalernas John Holmberg (JH) skjuter rejält från höften när han bemöter mitt debattinlägg ”Tänk att det krävdes en pandemi”. Man kan nästan tro att Holmberg sitter i aktern på fartyget och fiskar.

”Sätt er ner med rederiernas ledningsgrupper och styrelser, fundera på hur vi tillsammans kan använda det åländska taxfreeundantaget på allra bästa sätt.” Var har jag skrivit att jag vill att skatteundantaget revideras? Var vill jag tvinga fram någonting? Ingenstans. JH har tolkat min insändare som han vill. Vi får hoppas att alla liberaler inte har samma åsikter som JH i denna fråga.

Det har varit heligt att tala om taxfree- och skatteundantaget. Vad har följderna blivit för Åland de sista 20 åren? Har kommunalskatteintäkterna minskat eller ökat på grund av utflaggade fartyg? Behöver vi 28 anlöp per dygn, vad ger alla anlöp? Mer eller mindre, droger, brottslighet, övernattningar? Har landturismen exploderat och turister älskar att komma till Åland vid obekväma nattanlöp?Finns det någon konsekvensanalys på effekterna och följderna av vårt taxfreeundantag?

Politikerna har styrt upp så att det finns möjlighet för rederierna att sälja taxfree. Kanske JH borde fundera på det och kanske han även borde fundera på vad som är bra för hela Åland och inte bara för rederierna.

”Landskapslagen om resandeavgift”, lagen från 1974 med en uppdatering 2002, säger att en passageraravgift kan uppbäras. Varför har inte lagtinget tagit tag i denna lag?De flesta hamnar i vår närregion har avgifter. Långnäs och Mariehamns hamn har det inte. Åland som har ett taxfreeundantag som gör att rederierna måste angöra för att kunna sälja taxfree saknar alltså avgifter.

Det är Åland och ålänningarna som äger taxfree- och skatteundantaget. Vi väljer vart fjärde år politiker som ska skapa villkor och förutsättningar för de företag som utnyttjar taxfreemöjligheten. Samma lagtingspolitiker skapar och stiftar lagar. Så varför har inte Åland någon avgift JH, och hur mycket pengar har Åland förlorat på detta?

Självklart ska vi ha ett bra samspel mellan politikerna och rederierna. Speciellt nu. Och precis det efterlyste jag i min insändare. Jag vill se handlingskraftiga och framåtsyftande beslut av våra politiker. Jag hoppas JH har samma ambition. Några av våra folkvalda politiker bör nog börja fiska även från en båt på Lumparn. Eller varför inte besöka ett företag som kämpar med skattegränsdeklarationerna varje dag.

Att Åland inte uppbär passageraravgifter är underligt. Varför denna politiska rädsla och feghet? En liten textrad på biljetten ”passageraravgift Åland” drabbar inte de åländska rederierna. Konsumenten betalar så att de kan åka till Visby, Tallinn, Höga kusten och andra hamnar via Åland för att få handla sina taxfreepåsar.

Uppmuntra rederierna, utveckla passageraravgifterna så att rederierna erhåller pengar för dem som går iland. Använd överskottet av avgifterna till att utveckla destinationen Åland.

Tänk utanför boxen. Låt landskapet köpa Mariehamns hamn. Bilda ett gemensamt åländskt hamnbolag där de åländska rederierna är delägare. Kanske bordershops eller taxfreezoner i hamnarna. De som anlöper Åland och ligger vid kajen flera timmar kan få gratis hamnavgifter. Samtidigt tar Åland hand om toaavfallet så det inte släpps ut i Östersjön. Miljösatsning som heter duga.

Jag, flera företagare och ålänningar undrar ibland hur ni politiker som bestämmer förvaltar Ålands unika möjlighet som tills vidare finns inom EU:s gränser. Detta så att hela Åland lever.

Anders Holmberg

köpman, Mariehamn

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Ålands handikappförbund presenterade nyligen den första enkätundersökningen som gjorts om hur personer med funktionsnedsättning upplever att deras rättigheter och friheter som samhällsmedborgare uppnås.

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands framtid tagit vägen i debatten:

Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid.

Jag skrev en tidigare insändare om politiker Barbro Sundbacks sätt att agera politiker som är beklaglig då hon svartmålar andra och sig inte för att gå över lik för att få sin egen vilja igenom.

Tisdag 22/9 på morgonen ser jag en åldersrik dam med en ljusbrun pudel komma gående intill Lillängens lekpark. Hunden stannar uträttar sin behov med sin ledsagare som tittar på.

Jag undrar om det inte blir flera Poetry Slam? Det var länge sedan sist. Själv skriver jag inga dikter just nu, men tycker det är kul att lyssna på andra som skriver.

Sixten Jansson

Ålandstidningen har den senaste tiden rapporterat om att polisen utfärdar böter på finska och Daniel Dahlén har i sin ledare 18.9. antytt att polisen gjort sig bl.a.

I traditionerna inräknas också kyrkans högtidsdagar, som tex. Juldagen och Långfredagen. Finland är ett kristet land ochjag räknar att detta skall så förbli. Dessa dagar skall vara helgdagar och affärer skall hållas stängda.

Fler insändare