Nu börjar jag bli orolig på allvar. Läser att Centerns ordförande anser att det är bättre att föra över vinstmedel från Paf till landskapets driftsbudget, än att vi utvecklar områden som kan skapa tillväxt.

Regeringen Sjögren har beslutat att fondera medel från Paf i en tillväxt- och hållbarhetsfond. Något som efterfrågats från bland annat representanter för Ålands näringsliv, Ålands högskola med mera.

Åland har inte råd att missa detta tillfälle för tillväxt som den nu uppstartade tillväxt- och hållbarhetsfonden kan vara en motor till.

Vidare kan Pafmedel användas till den gröna omställningen, som vi alla vet behövs.

Hur ska de lagstadgade verksamheterna såsom skola, vård och omsorg utvecklas om de ska vara beroende av hur internetspelandet avkastar och på överskotten från Paf?

Jag vill påstå att det inte är seriöst att budgetera verksamheter inom skola, vård och omsorg med något så osäkert som vinster från en spelverksamhet.

Ålands lagting har hittills försökt hantera de lagstadgade verksamheterna utifrån de resurser som våra skatter ger utrymme till. Just Centeroppositionen ropar att det finns risk för lån, när det gäller investeringar, som att det skulle vara något hemskt.

Det är inte ett modernt sätt att resonera. Investeringar som ska arbeta i många år, kan med fördel också betalas under en utdragen period. Men att föreslå att driften för exempelvis ÅHS ska delfinansieras med överskott från spel och dobbel, borde få alla att känna sig oroliga. Hur tar Pafs kunder emot det beskedet?

Är det så att det för stunden i dag finns mycket medel hos Paf så är det positivt men det är viktigt att de medlen får arbeta för att skapa tillväxt och skatteintäkter som i sin tur stöder skola, vård och omsorg.

Regeringen Sjögrens sjösatta tillväxt- och hållbarhetsfond är en satsning för den åländska framtiden.

Mikael Staffas (Lib)

lagtingsledamot

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Fler insändare