Kommentarer

Bästa "Nyinflyttad jurist".

Bästa "Nyinflyttad jurist". Slutresultatet du nämner har vi ju fått se i mångt och mycket redan nu. Ett alldeles lysande exempel på Åländsk "kvalitet" på lagar är den nya lotterilagen som kom till då LR skulle försöka visa att Vi har ju minsann behörighet att hitta på nåt eget och då måste ju Vi visa att Vi "kan". Slutresultatet vet vi ju mycket väl. Veikkaus var tvungen att sluta sälja sina spel, ombuden blev av med inkomster och måste minska på personalen eller t o m "sätta lapp på luckan". Sedan dess har vi dessutom fått se att kvaliteten på att reda upp situationen inte är så mycket att komma med för den delen heller. Man sitter stilla i båten och avvaktar sägs det bara. Man kan ju lugnt påstå att dom som lyckades ställa till det inte nödvändigtvis är dumma i huvudet, men nog har dom en mycket stor dos av otur när dom tänker...

Samma sak med

Samma sak med hastighetsbegränsningen till sjöss. Har ni hört talas om någon som fått böter? Gissa varför, den åländska lagen är inte giltig och således är det omöjligt att bötfälla någon. Detta tystas ner då ingen har haft ”tid” att åtgärda denna brist.

Fredrika Fellman skrev en ledare i Nya Åland den 11 juli 2019 med rubriken: ”Den faktafrånvända tron och den nya missionen”.

”År 2030 ska de åländska vajerfärjorna vara utsläppsfria, det enligt hållbarhetsagendan som Ålands landskapsregering antagit.” (Ålandstidningen den 13 juli)

Läs och begrunda följande citat från denna tidnings gästledare den 16 juli:

Enligt en artikel i Svenska Yle har det i flera franska regioner under 2000-talet fötts fler barn som saknar armar, ibland även ben. Man har försökt hitta anledningen men inte kunnat finna något klart svar.

Dagens samhälle bygger på information, både för att bekräfta men också för att erhålla kunskap. Däremot så har utvecklingen inom just digitaliseringen på Åland gått långsamt men vi börjar se tendenser på att tempot ökar.

Gå ut i skogen. Se hur mycket bär och svamp det finns- och hur det grönskar! Temperaturen är lagom, regn har vi fått.

Om landskapsregeringen, lagtinget eller möjligen stadsstyrelsen diskuterat eventuella minnesmärken till självstyrelsens ära så har det gått mig obemärkt förbi.

För ett år sedan gick diskussionerna heta. Rubrikerna i såväl lokal som internationell media var ödesmättade. World Meterological Institute påvisade hur extremtemperaturer uppmättes på flera håll i världen och med dessa även extremhändelser.

Årets svala och fuktiga sommarväder gynnar fästingen. Det gäller därför att vara extra uppmärksam. I Finland har vi i dag två växande epidemier – TBE och borrelia som sprids av fästingar.

Den 1 juli tog Finland över EU:s roterande ordförandeskap. Under de kommande sex månaderna kommer Finland att sitta som ordförande i ministerrådets möten. Ordförandeskapet sker under en viktig tid.

Efter midsommar åkte vi med Viking Grace från Stockholm till Mariehamn.

Många av den yngre generationen tackar nej till att ställa upp i val, eller engagera sig i politiken. Man har inte tid, man vet inget om politik, man har inte lust.

I två artiklar kring förnyelsebar energi tar professorerna Per-Olof Johansson och Bengt Kriström upp problemen kring subventioneringen av dessa.

Fler insändare