Förutom att skärgården tampas med utmaningar kring vad avfolkningen innebär, upplever man i dag stora svårigheter med att rekrytera formellt behöriga sökande till kommunala tjänster. Det är inte okej och ökar polariseringen mellan stad och glesbygd.

Orsaken till detta är i många fall bristande kommunikationer. Kan man inte pendla till jobbet väljer man ett erbjudande på närmare håll. Det är så enkelt. En tunnel till Föglö och ett färjfäste på östra Föglö skulle innebära att en interaktion mellan skärgårdskommunerna på södra Åland och fasta Åland skulle möjliggöras och därmed säkra kompetensförsörjningen inom barn- och äldreomsorgen, skola, sjuk- och hälsovård och den kommunala administrationen.

Det ska gå att bo på Föglö, eller varför inte till exempel i Lemland, och jobba på Kökar eller Sottunga, eller tvärtom. Den liberala synen på kortrutten tillåter nya och bättre förankrade förslag och är därmed inte kategorisk.

Rainer Juslin (Lib)

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

De obundna politikerna Bert Häggblom och Marcus Måtar processar på arbetstid mot landskapet – samtidigt som de sitter i landskapets lagstiftande församling! Det skulle knappast fungera i Sveriges eller Finlands riksdag.

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp.

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma.

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Enligt stadens förvaltningsstadga § 10 kan fullmäktigeledamot till stadsledningen (eller stadsstyrelsen) ställa en kort skriftlig fråga i ett ärende som gäller stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Fantastisk insändare du skriver de 12 februari Ann-Catherine Renfors (”Att ge läxor är som ett misslyckande”).

Läxor, denna uråldriga metod som heter läxor. Jag begriper mig inte på vad som är själva idén, tanken med detta?

Tack du anhöriga som skrev om krisen på Trobergshemmet. Allt stämde precis.

Leije Portnoj

Det är inte ett lätt jobb att sitta i landskapsregeringen och andra beslutsfattande myndigheter. Många svåra beslut ska tas och det är omöjligt att göra alla nöjda.

Fler insändare