Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Det brutna indexet gör att pensionärerna betalar ca 10% mera skatt än den övriga befolkningen. 19,5% av 75 år fyllda, jämfört med 7,3% av den återstående befolkningen, lever under den av EU fastställda fattigdomsgränsen på ca 1.230 euro per månad.

Vid diskussioner med stadsarkitekten och VD för Marstad har tidigare framkommit, att konkreta planer finns för ett ökat bostadsbyggande vid s.k. Rönnbergs torg. Rönnbergs torg ligger jämförelsevis centralt och där kunde med fördel planeras framkomliga utemiljöer och ett anpassat boende för äldre och handikappade. Boendet kan projekteras så, att det i samma hus, eller område, planeras för ett blandat boende, anpassat för såväl äldre och handikappade som för barnfamiljer.

När det gäller boendet finns för stadens invånare en hel del att önska. Tidigare stadsplanering krävde på sin tid ingen hiss i upp till tre våningars bostadsbyggnader. Detta innebär att en stor del av husen i centrum saknar hissar. Äldre och handikappade, som bor i dessa hus har svårt att – eller kan inte alls – ta sig ut ur sin bostad. Sådana boendeförhållanden ökar avsevärt kraven på stadens åldringsvård. Pensionärernas ensamhet och isolering ökar, något som blivit en ny folksjukdom och har märkts särskilt under Corona-tider. Pensionärer bor som känt helst i stadens centrum med närhet till mataffärer, apotek, hälsovård och annan service.

Landskapsregeringen ger möjlighet till bidrag för installation av hissar i befintliga bostadshus. Stöd för installation av hiss kan beviljas för högst 30% av kostnaderna eller högst 15.000 per bostad. Det har dessvärre visat sig att våningshusägarna inte är intresserade av att bygga hissar i centrum. Kostnaderna anses fortfarande alltför höga, varför staden med fördel kunde reservera ett motsvarande bidrag i nästa års budget för att befrämja hissbyggandet och på så sätt minska ensamheten bland äldre och handikappade och inte minst trycket på institutionsvården i framtiden.

Framkomligheten på gator och trottoarer borde vara en betydelsefull och hedervärd fråga för stadens beslutsfattare. Frågan diskuterades vid Äldrerådets senaste möte och man beklagade, att så mycket arbete satts på olika slags stenar, guppar och plattor att vissa delar av stadens trottoarer och gator betraktas nästan som ofarbara. Ålandsvägens guppar gör därtill, att handikappade med ryggbesvär upplever smärta vid varje gupp. Privatbilister och taxibilar undviker Ålandsvägen och tar istället Neptunigatan, Östra utfarten eller Idrottsgatan. Trottoarplattorna blir efter några vintrar ojämna och trottoarkanten är i de flesta gathörn så höga, att de i praktiken är ytterst svårframkomliga för rollatorer, rullstolar. Invalidmopeder, ja även för barnvagnar och cyklar. Ordförande lovade gratis låna ut sin invalidmoped till intresserade politiker och tjänsteman.

Äldrerådet är en viktig påtryckningsgrupp och vill med sin sakkunskap förbättra välbefinnandet för över en femtedel av befolkningen. Vi vill göra det möjligt för äldre och handikappade att utnyttja befintlig service, att träffa likasinnade och må bättre. En win-win situation för alla i vårt kära samhälle. Allt detta angår även beslutsfattare som – om de har tur – själva lever så länge, att de får utnyttja den service som idag planeras och utvecklas inom omsorgen.

Äldrerådet i Mariehamn

Leif Jansson, ordförande

Ulla Andersson vice ordförande

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Fler insändare