Kommentarer

S röstar ja till fortsatt

S röstar ja till fortsatt vårjakt men kommunicerar aktivt åt sina väljare att de egentligen är emot. S röstar ja till kortrutt men kommunicerar aktivt åt sina väljare att de egentligen är emot på grund av hållbarhetsaspekter. S väljarna måste vara fullständigt naiva och godtrogna eller så undervärderar S politikerna väljarnas intelligens. Jag hoppas innerligt på det sista men är rädd för det första.

Nå, äntligen tycks Du ha

Nå, äntligen tycks Du ha förstått att ”S” står för ett fristående åländskt politisk parti. Det vill säga, det är inte fråga om en ”Suomen Sosialidemokraattinen Puolue:s” (SDP:s) filial – som Du hittills så ivrigt har försökt tuta i gemene ålänning. Vackert så.

Nja gräsrot nu är du ute i

Nja gräsrot nu är du ute i gränslandet. De flesta inom åländska S har ett hjärta som verkligen klappar för Suomen Sosialidemokraattinen Puolue och det framgår också i deras politiska ställningstaganden. S våta bogsera Åland till Åbo men i och med att detta inte är möjligt så deras gångbara alternativ att genomföra så mycket av Suomen Sosialidemokraattinen Puolue politik som möjligt på Åland.

Den stora skillnaden mellan

Den stora skillnaden mellan Tulo och Leif Holmblad, den består som synes av att den senare påminner om en ”stå-uppare” bjudande sin underhållning mest bara rakt av. Vad gäller den egna personligheten då? Ja, den bör tydligen beaktas som en politisk gurus ... dessvärre vanligen gruvligt påhoppad och krängt, liksom. Och dessutom kan ju valet av Ålands representant i Finlands nya riksdag tänkas vara en utomordentligt svårartad besvikelse, ju.

Sidor

Dagens samhälle bygger på information, både för att bekräfta men också för att erhålla kunskap. Däremot så har utvecklingen inom just digitaliseringen på Åland gått långsamt men vi börjar se tendenser på att tempot ökar.

Gå ut i skogen. Se hur mycket bär och svamp det finns- och hur det grönskar! Temperaturen är lagom, regn har vi fått.

Om landskapsregeringen, lagtinget eller möjligen stadsstyrelsen diskuterat eventuella minnesmärken till självstyrelsens ära så har det gått mig obemärkt förbi.

För ett år sedan gick diskussionerna heta. Rubrikerna i såväl lokal som internationell media var ödesmättade. World Meterological Institute påvisade hur extremtemperaturer uppmättes på flera håll i världen och med dessa även extremhändelser.

Årets svala och fuktiga sommarväder gynnar fästingen. Det gäller därför att vara extra uppmärksam. I Finland har vi i dag två växande epidemier – TBE och borrelia som sprids av fästingar.

Den 1 juli tog Finland över EU:s roterande ordförandeskap. Under de kommande sex månaderna kommer Finland att sitta som ordförande i ministerrådets möten. Ordförandeskapet sker under en viktig tid.

Efter midsommar åkte vi med Viking Grace från Stockholm till Mariehamn.

Många av den yngre generationen tackar nej till att ställa upp i val, eller engagera sig i politiken. Man har inte tid, man vet inget om politik, man har inte lust.

I två artiklar kring förnyelsebar energi tar professorerna Per-Olof Johansson och Bengt Kriström upp problemen kring subventioneringen av dessa.

Det heter att politiska reformer tar tid, så att allmänhet och aktiva politiker hinner vänja sig vid det nya sättet att tänka.

Diskussionerna angående Jysk och dess näringstillstånd måste även beakta övriga köpmäns vilja till smygförfinskning.

Senast jag skulle lämna in mina lottorader fick jag svaret ”Ditt Veikkauskort är föråldrat”, vilket kortet inte var. Orsaken var att jag bor fyra sommarmånader ute på Houtskär men är skriven i Mariehamn.

Med anledning av kansliminister Nina Fellmans (S) insändare den 8 juli vill jag understryka att jag fortfarande anser att landskapsregeringen, det vill säga Fellman, misskött sig i Jysk-fallet.

Fler insändare