För några år sedan skrev jag en insändare om röriga Viking Line och bristen på kunskap om Åland bland Viking Lines personal. Sorry, Viking... men inget har blivit bättre! Alla vi ålänningar vill ha gamla Rosella kvar, men få lite ordning och reda på produkten Åland.

Jag bor bara kilometer från Kapellskär, så numera far jag mest med Rosella, när jag ska ta mig till kära Åland. Rederiet har slutat med tryckta tidtabeller och när jag frågar om tidtabellen i terminalen i Kappis, får jag ett lätt förvirrat svar om olika tider olika dagar och olika månader och Gud vet vad?

Detta syndrom har Viking Line lidit av i många år. Man ändrar avgångstider nästa lika ofta som jag byter skjorta. Eckerölinjen kämpar på med samma tidtabell år efter år efter år, men ingen människa kan längre hålla koll på när Rosella avgår, och personalens kunskap om resmålet Åland är fortfarande låg.

Jag förstår verkligen att Viking, Eckerö och Tallink kämpar mot effekten av covid-19, och att dessa ovanliga tider kräver ovanliga åtgärder. Jag känner flera av de som jobbar ombord på Rosella, och jag förstår att de inte alltid har så lätt just nu.

Men, för fasen... Bestäm er för en sommartidtabell och en vintertidtabell, så som Eckerölinjen gjorde för många, många år sedan. Är man dessutom medlem i Viking Line Club Åland, så blir allting ännu mer förvirrat och mycket dyrare för en bortaålänning som jag. En 25-kronorskryssning kostar plötsligt mycket mer och går ej att boka för mig som är ålänning. Åker jag inte från Långnäs eller Mariehamn, så kan jag inte boka på nätet–och straffas med 50 kronor i bokningsavgift. Hallå?

Snälla, få lite ordning och reda, äntligen! Ni förlorar kunder.

Mats Sandberg

Debattör

Rederierna har drabbats hårt av covid-19-pandemin. Våra turlistor är helt och hållet anpassade enligt efterfrågan för respektive marknad med beaktande av myndigheternas restriktioner samt av lönsamhetskrav. Turlistor trycks inte längre upp i pappersformat av miljöhänsyn. De hittas på våra webbsidor. Prissättningen styrs av de olika marknadernas efterfrågan och kan variera på grund av de olika marknadernas specialkampanjer.

Det är utmanande tider för rederierna just nu. Fokus ligger på att klara av en lång höst och vår till nästa högsäsong.

Johanna Boijer-Svahnström

Informationsdirektör, Viking Line

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare