Kommentarer

Varje finsk regering där

Varje finsk regering där sannfinländarna inte ingår borde förstå att man måste öppna sig mot övriga Norden. Om man isolerar sig , som sannfinländarna jobbade för , blir man ett litet bortglömt nordeuropeiskt östland som står Ryssland nära.Vill man tillhöra den nordiska gemenskapen så måste man öppna för det och att då försvenska landet , ett språk som redan finns i landet och tillhör den skandinaviska språkgruppen, är det smartaste man kan göra.Så att som insändarskribenten försöka splittra den svenska språkgruppen är oerhört intelligensbefriat gjort , som hon försökte göra i EU valet !

Det är inga sannfinländare

Det är inga sannfinländare med i denna regering. Och mig veterligen splittra inte Camilla någon svensk språkgrupp i EU valet. Du Sapientia Ön Åland håller på att isolera sig själv. Följ gärna med debatten om att ta bort t.ex Tax Free på färjorna.

Att ta bort taxfree

Att ta bort taxfree försäljningen från färjorna vore ett dråpslag mot finländsk exportindustri. Men du kan vara lugn, Åland behåller taxfreeförsäljningen trots stort motstånd från Finland, när det begav sig.

Nej Holmbladt du är inte

Nej Holmbladt du är inte ålänning , så vad vet du om Gunells försök att ställa upp på ett finskt partis lista i EU valet. Och därigenom försökte hon splittra dom åländska väljarna, även om hon tydligen var stoltare över dom finska rösterna !Och allt det har gjort att hon numera räknas som en språkförrädare , och den kritiken kommer definitivt inte enbart frå Åland,

Sidor

Hur ska man tolka Nina Fellmans (S) i det närmaste hysteriska reaktion på skattekonsultens Kaj Grüssners s.k. gästledare i Ålandstidningen 12 juni?

Vilka löften ger ni Kumlingeborna, undrar Kumlinge kommundirektör i en insändare. Många av frågeställningarna och förslagen tangerar Centern syn på samhällsutvecklingen i skärgården och kan därför besvaras omgående.

Deltog detta år på det årliga bärkraftsmötet som åhörare. Det var ett varierande och intressant möte med föreläsning, debatt, presentation och ett inslag av sång.

Ålandstidningen vill verkligen visa sin ideologi och tagit ett politiskt steg rejält åt höger och det har de all rätt till. Men är det verkligen dagens verklighet?

Från sista december 2015 till juni 2019 har Kumlinges befolkning ökat från 308 till 320 invånare. Här mitt i skärgården arbetar vi hårt för att ge invånarna en god och kostnadseffektiv service.

Jag blev lite häpen över tidningen Ålands ledare i lördags.

Finland och Sverige tillämpar båda ett system med farledsavgifter för sjöfarten. Det betyder att de handelsfartyg som trafikerar i farlederna betalar en avgift till staten för att göra så.

Vid flera tillfällen har Viking Lines ankomsttider uppgetts felaktigt på Ålandstidningens sistasida, jämfört med tidsangivelser som uppgetts av Viking Line vid bokning.

I en replik till ledaren skriver Nina Fellman (S): ”Landskapet har inga skulder.”

Detta är en myt, som man nu och då framför. Replikerade för något år sedan även dåvarande finansministern då han framförde detta.

Inbrott, egendomsbrott och vandalisering, var och varannan dag just nu på Åland. Dessutom fortsätter drogerna att flöda fritt runt om på vår ö.

Vår nuvarande landskapsregering har inte bara försämrat kommunernas ekonomi (ändrade landskapsandelar), skapat en stor osäkerhet i kommunernan (kommunsammanslagnings förslagen), lagt fram stora lagframställningar med alldeles för korta remisstider

Apropå minister Fellmans inlägg i Ålandstidningen den 14.6.

Sommaren står för dörren och därmed går startskottet för betydligt mer alkohol vid fler tillfällen än under det mörka halvåret!

Fler insändare