De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle. Av den anledningen har vi också över lag ett mycket gott pandemiläge, även om vi inte får bli likgiltiga och tro att viruset har försvunnit – för det finns kvar och vi måste fortsätta förhålla oss till det.

Just av den anledningen är det oerhört centralt med tydlig och klar kommunikation med rekommendationer och regler som är motiverade. Så är det inte nu och det är både beklämmande och frustrerande. Så borde det heller inte vara.

I måndags kväll hölls igen en presskonferens av social- och hälsovårdsministeriet som gav upphov till mer frågor än svar, och så kan vi inte ha det. Då sa man bland annat att det skulle bli karantänstvång för inresande från riskländer och att det kunde bli fråga om tre månaders fängelse om man bröt mot reglerna, en mycket allvarlig sak.

Det blev också oklart om detta var ett färdigt beslut och om och när det i så fall skulle träda i kraft samt vilken juridisk bas man skulle använda. Det är heller inte tillräckligt utrett vad som ens är möjligt i förhållande till lagen, som nu föreslås tolkas väldigt brett.

Då man nu söker mer information till papper om saken, då det kommer frågor från medborgare och företag, går det inte att hitta någon mer information om saken på myndigheternas hemsida, och så kan det inte vara.

Samma sak gällde förra veckan då man meddelade att karantän skulle krävas om man åkte på en kryssning till Sverige. Ännu i dag, tio dagar senare, har ingen på social- och hälsovårdsministeriet kunnat bekräfta vad som egentligen gäller. I ministeriet förbereddes ett utlåtande i slutet av förra veckan om att ingen karantän skulle krävas, men inget utlåtande har ännu kommit och nu har det blivit ännu mer oklart om vad som gäller. Frågor kommer nu om karantän övervägs också i trafiken mellan Åland och fasta Finland, vilket aldrig föreslagits eller ens övervägts. Ingen karantän krävs där, det är helt entydigt.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att hon eller regeringens andra ministrar inte fick någon förhandsinformation eller underlag för det som man presenterade från social- och hälsovårdsministeriet, vilket är anmärkningsvärt eftersom man i våras och på försommaren var väldigt noga med att alla skulle ha samma lägesbild och stå bakom förslagen så att det skulle vara tydligt vad som gäller.

Coronaviruset kräver ansvarstagande av samtliga medborgare för att vi ska kunna hålla pandemin under kontroll. Men just därför behövs också tydliga och klara besked.

Regeringen behöver nu snabbt igen ta ett helhetsgrepp om coronabekämpningen och att inte olika ministerier och kanslichefer uttalar sig stick i stäv med varandra. Det behövs en enhetlig och tydlig linje.

Så klart har vi yttrandefrihet, men det blir nu råddigt och svårt att följa med vad som gäller om alla fortsätter att tänka högt, skicka iväg testballonger och att ingen sen kan förklara vad som verkligen gäller. Här finns nu förbättringspotential.

Regeringen har hanterat coronaviruset mycket bra över lag. Det förtjänar mycket beröm. Grunden till det var god koordinering och tydlighet. Det är viktigt att inte äventyra det, för nu är det för rörigt.

Det är därför bra att regeringen som helhet diskuterar igenom läget så att alla regler och rekommendationer blir tydliga för alla.

Mats Löfström

Ålands riksdagsledamot

Jag har följt med aktiviteten i Badhusparken på nära håll i ett halvt sekel och jag bara älskar att se hur den nu äntligen används av familjer, ungdomar, äldre, grupper, enskilda och ihop alla dagar.

Först ett tack till Henrik Herlin för en bra ledare i tisdagens tidning och till Ålands framtid för en bra insändare i samma tidning gällande Mise.

Sophanteringen i vårt hushåll på fyra personer fungerar på detta utmärkta sätt:

I en intervju med vd Dan-Erik Woivalin om Ömsens centrumsatsning finns många goda nyheter. För det första är det positivt att planeringen fortsätter.

Nu tycker jag att Sofie Dahlsten ska kliva ner från sina höga hästar och inte ge svepande och nedlåtande omdömen om mänskor hon inte vet något om, nämligen de hushåll som hittills haft endast ett sopkärl, för brännbart

Jag undrar varför inte Iltasanomat finns alls mera att köpa i Åländska affärer. Jag har frågat expediterna, men de vet inte och har sagt att många människor har frågat samma sak.

Mise har under årens lopp med all tydlighet visat sig vara en gravt överviktig koloss på lerfötter. Det påtvingade bytet av uppsamlingskärl och tömningsintervall som 800 Misekunder står inför fr.o.m. 1.11 är ytterligare ett bevis för den saken.

Med anledning av de senaste uppgifterna om Estonia och efter att ha hört Kaj Janssons uttalande i Ålands Radio, vill jag komma med några kommentarer.

Mises plan på att införa fyrfackstunnor vid varje fastighet, är inte klokt!

Får ett kyrkoråd göra som man vill? Det anser man i alla fall i Lemland Lumparlands församling. Borde inte kyrkorådets högsta prioritet vara att alltid fatta det beslut som är bäst för församlingen?

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Jag har med intresse tagit del av lagtingsledamöterna Roger Höglunds (c) och Nina Fellmans (s) debatt i tidningen om vilka sektorer som lider mest under det tung ekonomiska oket i dessa pandemitider.

Låt oss vara ärliga. Skogen runt Badhusberget är inte jätteviktig som den ser ut idag. Kanske borde staden gallrat för länge, länge sedan.

I en intervju i Nya Åland den 28 september konstaterar infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) det vi redan visste – att inget ännu gjorts för att infria vallöftet om en tunnel till Föglö, att det inte blir någon tunnel under mandatperioden

Fler insändare