Den 17 mars beslöt regeringen att införa gränskontroller vid de inre gränserna från EU till Finland. Gränskontrollerna inkluderade också de nordiska grannarna, en historisk åtgärd. Läget var då ett helt annat än nu. Kunskapen som fanns om coronaviruset, hur det spreds och hur farligt det var fanns inte på samma sätt som i dag. Även om mycket med viruset fortfarande är okänt har vi en bättre bild idag än i våras då situationen eskalerade snabbt och osäkerheten var enorm.

Testningskapaciteten var då dåligt uppbyggd både i Europa och globalt. Det var brist på skyddsutrustning. Ingen visste hur spritt viruset var eller hur stor samhällssmitta som fanns i Finland. Det här motiverade de stränga åtgärderna som Finland och många andra länder tog. Det gjorde att man fick bukt med spridningen och fick läget under kontroll.

Nu är läget ett annat, även om kusten inte alls är klar. Coronaviruset finns fortsatt där ute. Men sedan i våras har rutiner förbättrats i Finland och i hela Europa. Testningskapaciteten har byggts upp och kunskapen har växt om både dess spridning och hur man ger vård. I Finland förnyades också lagstiftningen under våren för att lättare kunna vidta lokala åtgärder än att använda beredskapslagen.

Virusläget har varit lugnt i Finland under sommaren och i Sverige har läget också kraftigt förbättrats sedan i våras då Sverige hade en mycket kraftigare smittspridning än övriga Norden. Det här är inte längre fallet. I somras förbättrades läget i Sverige avsevärt och även om varken Finland, Sverige eller övriga Norden sagt något officiellt om sina strategier så ser det ut, i alla fall för mig, som om de liknar varandra allt mer. De facto har Sverige för tillfället vissa begränsningar som är tuffare än i Finland.

Det här gör att det nu är på tiden att gränserna normaliseras. Institutet för hälsa och välfärd, THL, konstaterade tidigare i veckan att största delen av nuvarande fallen i Finland inte kommer från utlandet, utan från andra delar i Finland. Ett virus känner inga landsgränser och det är därför viktigt att vidta försiktighetsåtgärder samt att följa myndigheters rekommendationer överallt då man rör sig, inte bara då man passerar en nationsgräns. Det är mycket avgörande att fortsätta tänka på hygienen, hålla avstånden, stanna hemma då man är sjuk, testa sig om man har symptom och att ta ansvar.

Jag är otroligt glad att gränsen till Sverige blir normal i dag igen. Det har varit en jobbig och märklig tid. En situation många, inklusive mig själv, aldrig hade kunnat föreställa sig. Nu blir det mer normalt igen. Även om jag önskat att beslutet trätt i kraft tidigare är jag glad att man inte väntar tills den 1 oktober, som först var förslaget regeringen tog ställning till. Jag är också glad att gränsvärdet sattes på 25 fall (enligt EU-kommissionens föreslag) och inte 16 som var ett annat förslag då regeringen förhandlade förra veckan. THL har sagt att det inte är någon betydande skillnad med 16 och 25. Här har vi också jobbat väldigt hårt för att få det så bra som möjligt för Åland.

Det är ingen hemlighet att diskussionerna om gränserna varit mycket svåra för regeringen. Därför var det också viktigt att regeringen nu kom vidare med saken och tog ett bra och långsiktigt beslut. Lika viktigt är det att alla fortsätter ta lika stort personligt ansvar som hittills för att fortsättningsvis hindra smittspridningen. Då kommer vi klara det.

Mats Löfström

Ålands riksdagsledamot

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

I ledaren ”Gå tillbaka till 'GÅ'” hävdar Daniel Dahlén att en nystart nu behövs för strävanden mot ett utvecklat självstyre för Åland. Han understryker i synnerhet behovet av återinförande av den så kallade residualprincipen.

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

I våras konstaterade regeringen tillsammans med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland. Undantagstillstånd hade inte varit i kraft i Finland sedan kriget.

Fler insändare