Jag är en av de två valkandidaterna i Eckerö som fick nästan all sin valreklam förstörd i lördags, mitt på dagen. Den andra var min fru Sanna Söderlund. Vi representerar Socialdemokraterna i Eckerö.

Antingen hade skyltarna knuffats omkull, sparkats loss från sina fästen, bilden knäckts eller hela skylten helt sonika ryckts loss och kastats i buskaget i närområdet. En av skyltarna är också spårlöst borta.

De flesta skyltarna som gick att använda är nu tillbaka på sin plats och de förstörda kommer att ersättas.

Vi kommer inte att polisanmäla skadegörelsen denna gång då vi anser att polisens resurser bör användas till mer akuta saker.

Vi har också bestämt oss att inte tolka detta som ett personangrepp utan enbart som ett angrepp på våra politiska åsikter. Och vi har med stöd av grundlagen rätt att uttrycka våra politiska åsikter så länge vi inte bryter någon annan lag.

Jag vill inte beskylla någon av våra övriga politiska grupperingar i kommunen, utan hoppas innerligt att detta var ett ogenomtänkt verk av en enskild individ som behövde få utlopp för sina aversioner.

Det som jag efterlyser är respekt. Respekt för politiska åsikter, respekt för medmänniskor och respekt för andras egendom. Ingen kommer uppåt genom att trycka ner de andra. Det bara ser ut så.

Mer respekt åt folket!

Rolf Söderlund (S)

I onsdagens tidning skriver Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott för en avdelning på

lördagen. Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån.

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar.

Så var ännu ett skolår till ända, men inte vilket skolår som helst. Vårterminen har inneburit utmaningar som ingen kunnat fantisera om, för alla inblandade parter.

Under senare tid har lärarnas behörighetskrav diskuterats på insändarplats.

Jag har under en längre tid följt med debatten om discgolfbanan i Mariehamn med stor sorg. Jag var initiativtagare och projektledare för discgolfbanan 2018 i Badhusparken.

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste.

När man som anhörig ringer till Trobergshemmet för att avtala tid för träff med sin gamla mor så får man först svaret att det går bra klockan två, vilket är om cirka en timme.

Häromdagen såg jag ännu en överkörd igelkott. Vem körde på den? Såg du den inte? Körde du för fort? Eller satt du och stirrade på mobilen eller pratade i den samtidigt som du körde?

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att: ”Oron i samhället gör mig bekymrad”. Du borde förstå att människor har anledning att känna oro.

Den här regeringen har stått och trampat vatten ett tag nu.

Enligt företagsekonomiska principer ska cirka 10 procent av företagets omsättning vikas för administrativa kostnader och vinst. Jag har länge funderat över om den principen också följs inom offentlig sektor.

Vi är nu inne i en tid då dagstidningarna återkommande rapporterar om bränder i skog och mark.

Diskussionerna går för nuvarande heta framför allt på Facebook runt den av Lions Club Mariehamn/Lions Finland till Mariehamns stad donerade 9-håls discgolfbana som sedan i fjol är anlagd i Badhusparken, det vill säga inom ett allmänt park- och grö

Fler insändare