Den minnesgoda läsaren minns säkert hur Ålands radios styrelseordförande Mia Hanström mångordigt förklarade vilket bra beslut man gjort, när styrelsen utsåg bolagets byråsekreterare till vd. Nu har till och med Hanström kommit till insikt om att beslutet inte var så lyckat och är beredd att utse en ny vd.

Enligt Mia Hanström ska ”företagets ledningsfunktion stärkas”. Den nya vd:n ska vara ”väldigt teknikintresserad” och ”jobba tillsammans med tekniska chefen så att vi hänger med i teknikutvecklingen. Samtidigt ska vd:n driva hela bolaget framåt och vara ett stöd för hela bolaget”. Vilken brist på logik!

Stackars vd, som totalt kommer att sakna befogenheter. Andra sköter ekonomi- och personalfrågor. Tekniska chefen antas fortsättningsvis sköta produktionstekniken. Det enda som blir kvar åt vd:n i den här ”geniala” planen är distributionstekniken, som ingen i ledningen klarar av.

Vd:n blir i praktiken en springpojke, som antas sköta alla ärenden, som ingen annan känner för eller klarar av. I en sådan organisation är det bäddat för stridigheter om var beslutsgränserna går. Hur ska en så rumphuggen vd kunna driva hela bolaget framåt?

Nu har Ålands radio haft två vd:n utan teknisk utbildning, med klent resultat. Jag anser, liksom i tidigare debatter, att det tekniktunga samhällsbolaget Ålands radio behöver en tekniskt utbildad vd, som ansvarar för all teknik inom bolaget, samtidigt som man mycket väl klarar sig med en chef mindre.

Christer Strand

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

De obundna politikerna Bert Häggblom och Marcus Måtar processar på arbetstid mot landskapet – samtidigt som de sitter i landskapets lagstiftande församling! Det skulle knappast fungera i Sveriges eller Finlands riksdag.

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp.

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma.

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Enligt stadens förvaltningsstadga § 10 kan fullmäktigeledamot till stadsledningen (eller stadsstyrelsen) ställa en kort skriftlig fråga i ett ärende som gäller stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Fantastisk insändare du skriver de 12 februari Ann-Catherine Renfors (”Att ge läxor är som ett misslyckande”).

Läxor, denna uråldriga metod som heter läxor. Jag begriper mig inte på vad som är själva idén, tanken med detta?

Tack du anhöriga som skrev om krisen på Trobergshemmet. Allt stämde precis.

Leije Portnoj

Det är inte ett lätt jobb att sitta i landskapsregeringen och andra beslutsfattande myndigheter. Många svåra beslut ska tas och det är omöjligt att göra alla nöjda.

Fler insändare