Den minnesgoda läsaren minns säkert hur Ålands radios styrelseordförande Mia Hanström mångordigt förklarade vilket bra beslut man gjort, när styrelsen utsåg bolagets byråsekreterare till vd. Nu har till och med Hanström kommit till insikt om att beslutet inte var så lyckat och är beredd att utse en ny vd.

Enligt Mia Hanström ska ”företagets ledningsfunktion stärkas”. Den nya vd:n ska vara ”väldigt teknikintresserad” och ”jobba tillsammans med tekniska chefen så att vi hänger med i teknikutvecklingen. Samtidigt ska vd:n driva hela bolaget framåt och vara ett stöd för hela bolaget”. Vilken brist på logik!

Stackars vd, som totalt kommer att sakna befogenheter. Andra sköter ekonomi- och personalfrågor. Tekniska chefen antas fortsättningsvis sköta produktionstekniken. Det enda som blir kvar åt vd:n i den här ”geniala” planen är distributionstekniken, som ingen i ledningen klarar av.

Vd:n blir i praktiken en springpojke, som antas sköta alla ärenden, som ingen annan känner för eller klarar av. I en sådan organisation är det bäddat för stridigheter om var beslutsgränserna går. Hur ska en så rumphuggen vd kunna driva hela bolaget framåt?

Nu har Ålands radio haft två vd:n utan teknisk utbildning, med klent resultat. Jag anser, liksom i tidigare debatter, att det tekniktunga samhällsbolaget Ålands radio behöver en tekniskt utbildad vd, som ansvarar för all teknik inom bolaget, samtidigt som man mycket väl klarar sig med en chef mindre.

Christer Strand

Ungdomar gör som vi säger, och gör som vi gör. Det viktigaste och mest grundläggande skyddsfaktorn för ungdomars mentala hälsa är trygga och närvarande vuxna i hemmet, i skolan och på fritiden.

Mika Nordberg talar på fredagens presskonferens om att det mest ansvarsfulla gentemot skattebetalarna är att invänta HFD:s beslut innan man eventuellt bryter avtalet för elhybridfärjan.

IMariehamn har man testat med mobilfri skola. Idén må ha haft ett gott syfte men, det går inte att förbjuda mobbing! Ett förbud blir verkningslöst, en symbolisk handling inget mer.

Barnomsorgen är verkligen otillräcklig och andra partier blundar för problemen som finns inom barnomsorg. Det är inte okej någonstans.

Att det är dyrt att sanera vrak är ingen hemlighet, men hur dyrt vore inte ett oljeläckage för Östersjön?

Det är märkligt att S, Lib och MSÅ har mest insändare. De måste ha insett att deras politik har varit misslyckad.

”Iakttagare”

Nedan finns uppräknat en del av svaren som lärare i Finland fick när elever fick frågan: varför behövs lärare i skolan?

Lärare behövs i skolan för att.

• motivera och inspirera.

Man kan bli mörkrädd för mindre men att alla partier förutom ÅLD är för en klimatlag vilket sades på Ålands näringslivs valdebatt häromdagen trodde jag aldrig.

Klimatlag = minskad eller stoppad tillväxt. Punkt.

Upplägget och reglerna för skärgårdstrafiken genomsyras av ett märkligt misstroende och en påtaglig missunnsamhet mot skärgårdsborna, det vet varenda skärgårdsbo som kommit i kontakt med den stelbenta institution som går under namnet Ålandstrafike

Det privata företaget FS-links utredningar om ett tunnelbygge mellan Svinö och Degerby visar att en tunnel blir orimligt dyr och att det politiska spelet om en tunnel är att slå blå dunster i ögonen på väljarna.

Jag fick en fråga om varför jag bara fokuserar på ungdomarna i min valkampanj inför kommunvalet. Svaret är enkelt, om de unga mår bra och rör på sig så kommer de kunna bidra till samhället på ett positivt sätt i framtiden.

Sannolikt kommer det åländska valet att genomföras trots att det inte uppfyller principen om ”allmän rösträtt” så man kan lika väl ägna sig åt andra lika flagranta orättvisor.

Åland har som ett småskaligt självstyrt örike alla förutsättningar för att bli fossilfritt. Men för att vi ska komma dit behövs en robust och vetenskaplig klimatlag, som innehåller juridiskt bindande utsläppsmål för alla sektorer.

Fler insändare