Föreningen Rädda Lumparns styrelse har i en insändare 28.2 framfört sig arbeta för att ”öka kunskap och intresse för lokalt vattenskyddsarbete”.

Man hänvisar till den av föreningen publicerade rapporten och säger att för att ”situationen ska bli begriplig behöver orsakerna redovisas i en rapport av det här slaget”. Ålbiocom har redan tidigare påpekat att rapporten innehåller fel gällande metodologi, framförda ”fakta” och de slutsatser som presenteras.

För att miljöarbetet på Åland ska lyckas är det ytterst viktigt att fakta som presenteras och sägs utgöra en referenspunkt inte innehåller fel och att behandlingen är transparent. Rapporter med fel är inte förenligt med Ålbiocoms syn på faktabaserat arbete för miljön. Fel ska korrigeras.

Rapportens siffror och framförda slutsatser gällande både fiskodlingen och komposteringsanläggningen är missvisande, vilket en enkel faktakontroll uppvisar. Sedan är det sensationsmakeri som man gått in för i rapporten en helt annan fråga – ska det tolkas som ett prov på hur föreningen vill utföra miljöarbete?

Det är inte en fråga om att framföra och presentera de förbättringar på anläggningen som gjorts av Ålbiocom, det viktiga är att resultaten skulle presenteras riktigt. Att Ålbiocom inte gavs möjlighet att ge synpunkter på rapporten före den publicerades är beklagligt, då de uppenbara felen kunde ha rättats i det skedet.

Det borde ligga i föreningens och rapportsammanställarens intresse att korrigera sina fel, om man har ett ärligt syfte i sitt agerande. Ålbiocom hoppas att en korrigerad rapport utges.

Föreningen framför även i sin insändare ett felaktigt påstående, om avsaknad av miljötillstånd. Ålbiocom har giltigt tillstånd för sin anläggning.

Med förhoppning om faktabaserad analys och transparens,

Bengt Karlsson, vd Ålbiocom Ab

Ralf Häggblom

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

I lagtingets debatt om tilläggsbudgeten förra veckan utlovades att redan denna vecka skulle finansministern och regeringen påbörja arbetet med nästa tilläggsbudget som skulle ha kommunernas behov i fokus.

Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger.

Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen.

I min senaste insändare om landskapet ska låna pengar från banken för att finansiera sin tilläggsbudget polemiserar jag mot uppfattningen att Paf-pengar är det enda rätta i detta nu.

Alltså vad händer, samhället sätter sina medmänniskor i en framtida psykisk ohälsa. Folk blir permitterade och andra får jobba dubbelt, skolbarn får uppgifter som om de hade två vuxna och inga syskon till hands.

Nu tycker jag att livsmedelsbutikerna inför ett nytt system med att på kassadisken införa ett mellanrum med en halv meter mellan varje ny kunds varor. Vi kan kalla det värnavstånd.

Hur entusiasmerar man sin personal när det är känt att man seglar i motvind? Jo, samtidigt som man informerar om permitteringarså ställs det krav på att personal ska komma till arbetet med egna skyddskläder!

Med anledning av lagtingets beslut om en tillfällig förhöjning av dagpenningen florerar det på sociala medier och till och med i lagtinget felaktig information i sakfrågor.

Fler insändare