Jag läser i onsdagens ÅT om hur nöjda personal, patienter och anhöriga är över palliativa avdelningens flytt till psykhuset. Hur lugna och tysta man tycker lokalerna är, hur fina de tio patientrummen är och hur välordnat man fått det i vardagsrummet och så vidare.

Vackert så, och jag förstår ju så klart att det är ett enormt lyft för palliativa avdelningen att nu få husera i fräscha och moderna lokaler. Det är de helt klart värda. Denna patientgrupp är oerhört viktig och deras behov viktiga. Men viktig är också en annan patientgrupp som man i och med detta har gjort avkall på, det vill säga psykpatienterna.

Detta med att palliativa avdelningen har flyttat in i Psykhuset, vilket först sades vara endast tillfälligt på grund av sommarvärmen, har ju samtidigt medfört att en hel psykavdelning har försvunnit. För inte tror väl folk att dessa lokaler stod tomma sommaren 2018? Det är ju beklämmande i dessa tider då psykvården på Åland länge haft det kämpigt. Man hör och läser om hur barn, unga och vuxna mår sämre och sämre psykiskt.

Förut, alltså före sommaren 2018, så fanns det två psykavdelningar på Åland. En avdelning var en öppen psykavdelning (den som nu palliativa avdelningen huserar i) och en var en stängd psykavdelning (som endast finns kvar i dagsläget). På den stängda psykavdelningen trängs nu patienterna ihop, vissa som borde tas in kan tyvärr inte få plats eftersom det inte finns lediga rum. Patienter skickas hem trots att de inte på långa vägar mår så pass bra, men någon annan behöver akut deras plats på avdelningen. Ibland anses man vara ”för frisk för att tas in på den stängd psykavdelning” och hänvisas då till att vara hemma. Folk lider och pinas i onödan.

Detta resulterar då i att patienter som borde vara på psyks öppna avdelning måste vara hemma och klara sig själva i stort sett. Visst, de kan få gå till psykmottagningen på bokat besök, men det är inte alls samma sak.

Förut hade sådana patienter fått plats på den andra avdelningen, som i dag har gått upp i rök. Rent krasst kan man säga att man får vänta tills man blir suicid, DÅ får man plats på dagens enda psykavdelning. Men före det är man lite ”on your own”.

Psykpatienterna har nu kommit rejält i kläm i och med detta och det är konstigt att ingen har tagit tag i det. Enligt mitt tycke så borde palliativa avdelningen få en fin och välordnad lokal i ett annat hus. Där man bygger och ordnar det bra för de patienterna.Som namnet säger så är ju Psykhuset just till för psykvården. Många trodde då sommaren 2018 då det var så hett ute, att denna tillfälliga lösning skulle upphöra då vintern kom. Men icke.

Psykhuset är till för psykvården på Åland, och inget annat. Nu om någonsin måste vi bygga upp en bra psykvård för ålänningarna. Jag menar på inget sätt med denna insändare att de palliativa patienterna skulle vara mindre värda än psykpatienterna. Alla är lika viktiga och deras behov måste tillgodoses. Men det ska inte göras på andras bekostnad.

Anhörig

En av Mariehamns stads skolor toppar Pisaresultaten, igen. Från stadsstyrelsen vill vi gratulera och tacka alla inblandade parter.

Vi lyfter på hatten för Anders Caséns engagemang gällande granulat som fyllnadsmaterial (insändare den 23 januari). Men har du Anders fått någon respons från dem som håller på med och ansvarar för den nya anläggningen?

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Fler insändare