Jag läser i onsdagens ÅT om hur nöjda personal, patienter och anhöriga är över palliativa avdelningens flytt till psykhuset. Hur lugna och tysta man tycker lokalerna är, hur fina de tio patientrummen är och hur välordnat man fått det i vardagsrummet och så vidare.

Vackert så, och jag förstår ju så klart att det är ett enormt lyft för palliativa avdelningen att nu få husera i fräscha och moderna lokaler. Det är de helt klart värda. Denna patientgrupp är oerhört viktig och deras behov viktiga. Men viktig är också en annan patientgrupp som man i och med detta har gjort avkall på, det vill säga psykpatienterna.

Detta med att palliativa avdelningen har flyttat in i Psykhuset, vilket först sades vara endast tillfälligt på grund av sommarvärmen, har ju samtidigt medfört att en hel psykavdelning har försvunnit. För inte tror väl folk att dessa lokaler stod tomma sommaren 2018? Det är ju beklämmande i dessa tider då psykvården på Åland länge haft det kämpigt. Man hör och läser om hur barn, unga och vuxna mår sämre och sämre psykiskt.

Förut, alltså före sommaren 2018, så fanns det två psykavdelningar på Åland. En avdelning var en öppen psykavdelning (den som nu palliativa avdelningen huserar i) och en var en stängd psykavdelning (som endast finns kvar i dagsläget). På den stängda psykavdelningen trängs nu patienterna ihop, vissa som borde tas in kan tyvärr inte få plats eftersom det inte finns lediga rum. Patienter skickas hem trots att de inte på långa vägar mår så pass bra, men någon annan behöver akut deras plats på avdelningen. Ibland anses man vara ”för frisk för att tas in på den stängd psykavdelning” och hänvisas då till att vara hemma. Folk lider och pinas i onödan.

Detta resulterar då i att patienter som borde vara på psyks öppna avdelning måste vara hemma och klara sig själva i stort sett. Visst, de kan få gå till psykmottagningen på bokat besök, men det är inte alls samma sak.

Förut hade sådana patienter fått plats på den andra avdelningen, som i dag har gått upp i rök. Rent krasst kan man säga att man får vänta tills man blir suicid, DÅ får man plats på dagens enda psykavdelning. Men före det är man lite ”on your own”.

Psykpatienterna har nu kommit rejält i kläm i och med detta och det är konstigt att ingen har tagit tag i det. Enligt mitt tycke så borde palliativa avdelningen få en fin och välordnad lokal i ett annat hus. Där man bygger och ordnar det bra för de patienterna.Som namnet säger så är ju Psykhuset just till för psykvården. Många trodde då sommaren 2018 då det var så hett ute, att denna tillfälliga lösning skulle upphöra då vintern kom. Men icke.

Psykhuset är till för psykvården på Åland, och inget annat. Nu om någonsin måste vi bygga upp en bra psykvård för ålänningarna. Jag menar på inget sätt med denna insändare att de palliativa patienterna skulle vara mindre värda än psykpatienterna. Alla är lika viktiga och deras behov måste tillgodoses. Men det ska inte göras på andras bekostnad.

Anhörig

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Fler insändare