Styrelsen för Reseda, intresseföreningen för psykisk hälsa, är allvarligt bekymrad över läget för våra medlemmar.

Redan innan KST övertagit samtliga ansvarsområden som åläggs KST den 1.1 2021 ser vi att man i planeringsstadiet sparar in på befintlig verksamhet. Den nya socialvårdslagen kommer att innebära ytterligare kostnader för till exempel social rehabilitering och boendestöd även för målgruppen psykiskt funktionsnedsatta.

Detta är en grupp som stått utanför servicestrukturen då inget adekvat behovsanpassat stöd erbjudits dem på många år och både nya socialvårdslagen och kommande funktionshinderslagen erkänner ett mer omfattande stöd till denna målgrupp. Kostnaderna kommer inte att minska utan öka.

Vi önskar se KST möta detta behov i budgeteringsprocessen och inte dra ner på befintlig verksamhet. Vi ser i dag med oro att tillämpningen av befintliga lagar diskriminerar vår målgrupp på grund av funktionshindrets art helt i strid med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningars uttryckliga syfte.

Klienter under specialomsorgen och äldre får i mycket högre grad mer omfattande service och tjänster enligt gällande lagstiftning och av individ- och behovsanpassat slag medan psykiskt funktionsnedsatta erbjuds äldreomsorgstjänster som inte är anpassade till målgruppen och i samma omfattning som övriga klientgrupper som erbjuds sysselsättnings-, fritids- eller socialt stöd.

I enlighet med principerna om delaktighet och brukarinflytande önskar vi ett samarbete i utformningen av stöd och service till vår målgrupp som så länge varit eftersatt. I två år har Reseda sökt projektpengar från Paf för att utveckla en socialpsykiatrisk coachning (boendestöd) på Åland men fått avslag båda gångerna med följande motivering: ”Vad beträffar projektansökningarna föreslås att man inväntar organisationen byggd på lagarna om KST, nya funktionshinderslagen och nya socialvårdslagen som avser träda i kraft år 2021. Det hör till KST:s ansvarsområde att bygga upp och utveckla lösningar för ifrågavarande målgrupp. Projektansökningarna avslås.”

Resedas styrelse

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Fler insändare