Regeringen föreslår i nya coronabudgeten ett ekonomiskt stöd för kommunerna med 3,5 miljoner euro för sänkta skatteintäkter.

Vi från Åländsk demokrati anser att detta är tveksamt då landskapet sedan måste ta ett lån i höst för att finansiera detta. Därför föreslog jag i en motion att stödet stryks. Det som även oroade mig i Valborgsbudgeten var fördelningsnyckeln. ”Fördelningen av kompensationen mellan kommunerna baserar sig på 2018 års beskattningsstatistik.” Detta blir orättvist.

LR hänvisar till ÅSUB:s prognostiserade underskott, men ÅSUB har även publicerat arbetslöshetssiffror: Mariehamn 17,2 procent, Eckerö 15,2 procent och Hammarland 12,2 procent medan det fanns fyra kommuner som låg under 8 procent. Då är det inte rättvist att kompensera alla lika med samma procent.

Det talas om att göra en uppföljning och att detta är ett förskott men det är inte rimligt att göra en uppföljning efter två år? Nej, hellre en bättre fördelningsnyckel och ingen uppföljning om man vill ha stödet.

Jag har förstått att bakgrunden till detta förslag var att regeringen snabbt vill ge ett tydligt löfte till kommunerna att pengar var på gång. Nu diskuteras detta stöd i finans- och näringsutskottet och vi får se om majoriteten tvingar igenom detta eller om vi tillsammans kan hitta ett bättre alternativ.

Samma problem har det kompletterande utkomststödet på 1,5 miljoner. Kanske det kunde beviljas på basen av redovisade kostnader? Vi kan inte ge helikopterpengar till kommunerna, vilka landskapet måste låna i höst.

LR stödde företagen med 10 miljoner, vilket låter bra men för att få ett stöd om 200.000 måste företaget ta ett lån på en miljon euro till en ränta på 4-6 procent. Stödet går till att betala räntorna.

LR vill även stöda kommunerna med 3,5 miljoner för minskade skatteintäkter och 1,5 miljoner för ökade kostnader och dessutom ge räntefria lån på 10 miljoner!

Låt mig backa bandet. Vi hade en lika stor kris på 1990-talet. En bankkris. Bankerna ansågs huvudskyldiga men även alltför viktiga och därför fick de stora stöd. Kostnaden blev 35 miljarder.

Effekterna blev ändå att 300.000 företag och privatpersoner fick långa betalningsproblem och bankkrisen lär ha lett till 14.000 självmord. Detta är något vi måste undvika nu genom att stöda personer och företag. Jag minns inte att en enda kommun skulle ha dött av 90-talskrisen. Kommuner kan anpassa sig på ett helt annat sätt än företag. De kan höja skatter, tal lån och anpassa sina resurser och även räntefria lån för tio miljoner!

Åländsk demokrati anser att prioriteringen bör vara personer, företag och kommuner och inte den omvända, som LR har. Jag hoppas att LR inser hur fel denna prioritering är, även om den kallas ”kommundirektörsregeringen” på stan.

Vi vill stöda ålänningarna och inte minska det totala stödet. Vi stöder låntagning i höst, men inte för att ge åt kommunerna.

Minister Lintilä har gett ett löfte om stöd på omkring en miljard euro till företag som drabbats av dramatiskt minskad försäljning. Konturerna liknar det svenska omställningsstödet, som jag stödde i en motion.

Vår förhoppning är att LR nu ger ett tydligt löfte, liksom åt kommunerna, att liknande stöd delas ut även på Åland, även rikets pengar går förbi Åland.

LR har utlovat en Midsommarbudget, men löftet måste komma redan nu. Vi måste förstå att det är företagen och de anställda, som via skatterna på olika sätt finansierar kommunerna.

Vi från Ålands demokrati står bakom detta företagsstöd, och kommer även att stöda en låntagning för detta om så behövs.

Stephan Toivonen (ÅLD)

Medlem i finans- och näringsutskottet

I tilläggsbudget nr 4 nämner landskapsregeringen att man uppmanat förvaltningen och de flesta underställda myndigheter att vidtaga åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande två veckors avlöning exempelvis genom att omvandla semesterersät

Den 17 mars beslöt regeringen att införa gränskontroller vid de inre gränserna från EU till Finland. Gränskontrollerna inkluderade också de nordiska grannarna, en historisk åtgärd. Läget var då ett helt annat än nu.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

Fler insändare