Regeringen föreslår i nya coronabudgeten ett ekonomiskt stöd för kommunerna med 3,5 miljoner euro för sänkta skatteintäkter.

Vi från Åländsk demokrati anser att detta är tveksamt då landskapet sedan måste ta ett lån i höst för att finansiera detta. Därför föreslog jag i en motion att stödet stryks. Det som även oroade mig i Valborgsbudgeten var fördelningsnyckeln. ”Fördelningen av kompensationen mellan kommunerna baserar sig på 2018 års beskattningsstatistik.” Detta blir orättvist.

LR hänvisar till ÅSUB:s prognostiserade underskott, men ÅSUB har även publicerat arbetslöshetssiffror: Mariehamn 17,2 procent, Eckerö 15,2 procent och Hammarland 12,2 procent medan det fanns fyra kommuner som låg under 8 procent. Då är det inte rättvist att kompensera alla lika med samma procent.

Det talas om att göra en uppföljning och att detta är ett förskott men det är inte rimligt att göra en uppföljning efter två år? Nej, hellre en bättre fördelningsnyckel och ingen uppföljning om man vill ha stödet.

Jag har förstått att bakgrunden till detta förslag var att regeringen snabbt vill ge ett tydligt löfte till kommunerna att pengar var på gång. Nu diskuteras detta stöd i finans- och näringsutskottet och vi får se om majoriteten tvingar igenom detta eller om vi tillsammans kan hitta ett bättre alternativ.

Samma problem har det kompletterande utkomststödet på 1,5 miljoner. Kanske det kunde beviljas på basen av redovisade kostnader? Vi kan inte ge helikopterpengar till kommunerna, vilka landskapet måste låna i höst.

LR stödde företagen med 10 miljoner, vilket låter bra men för att få ett stöd om 200.000 måste företaget ta ett lån på en miljon euro till en ränta på 4-6 procent. Stödet går till att betala räntorna.

LR vill även stöda kommunerna med 3,5 miljoner för minskade skatteintäkter och 1,5 miljoner för ökade kostnader och dessutom ge räntefria lån på 10 miljoner!

Låt mig backa bandet. Vi hade en lika stor kris på 1990-talet. En bankkris. Bankerna ansågs huvudskyldiga men även alltför viktiga och därför fick de stora stöd. Kostnaden blev 35 miljarder.

Effekterna blev ändå att 300.000 företag och privatpersoner fick långa betalningsproblem och bankkrisen lär ha lett till 14.000 självmord. Detta är något vi måste undvika nu genom att stöda personer och företag. Jag minns inte att en enda kommun skulle ha dött av 90-talskrisen. Kommuner kan anpassa sig på ett helt annat sätt än företag. De kan höja skatter, tal lån och anpassa sina resurser och även räntefria lån för tio miljoner!

Åländsk demokrati anser att prioriteringen bör vara personer, företag och kommuner och inte den omvända, som LR har. Jag hoppas att LR inser hur fel denna prioritering är, även om den kallas ”kommundirektörsregeringen” på stan.

Vi vill stöda ålänningarna och inte minska det totala stödet. Vi stöder låntagning i höst, men inte för att ge åt kommunerna.

Minister Lintilä har gett ett löfte om stöd på omkring en miljard euro till företag som drabbats av dramatiskt minskad försäljning. Konturerna liknar det svenska omställningsstödet, som jag stödde i en motion.

Vår förhoppning är att LR nu ger ett tydligt löfte, liksom åt kommunerna, att liknande stöd delas ut även på Åland, även rikets pengar går förbi Åland.

LR har utlovat en Midsommarbudget, men löftet måste komma redan nu. Vi måste förstå att det är företagen och de anställda, som via skatterna på olika sätt finansierar kommunerna.

Vi från Ålands demokrati står bakom detta företagsstöd, och kommer även att stöda en låntagning för detta om så behövs.

Stephan Toivonen (ÅLD)

Medlem i finans- och näringsutskottet

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare