I en rättsstat ska alla politiska beslut självklart vila på laglig grund. För att säkerställa rättssäkerheten ska därav varje politiskt beslut föregås av noggrann juridisk analys och konsekvensbedömning. Beslut som inte uppfyller laglighetskravet och/eller innebär oklara, oanade konsekvenser ska inte fattas. Det gäller särskilt beslut som rör, än värre kränker, enskild eller juridisk persons rätt.

Hur ska man då, i ljuset av ovanstående, definiera landskapsregeringens (LR) beslut att säga upp avtalet med Eriksson bygg Ab för väg- och broprojektet på västra Föglö?

Det så kallade Gripö-projektet, värt hisnande 26,5 miljoner euro, skulle enligt entreprenadbolaget ge 80 till 100 arbetstillfällen per år. Att som motivering till att häva ”Ålands största byggprojekt” ange ekonomiska orsaker med anledning av coronasituationen är både inkompetent och omdömeslöst.

Den som får klä skott för detta poliska klavertramp är den unge, politiskt oerfarne infrastrukturministern Christian Wikström (Ob). I en intervju i fredagens Ålandstidningen medger han att beslutet inte är juridiskt underbyggt, än mindre klarlagt av den politiska förvaltningen, vars hela existensberättigande vilar på att säkerställa just detta. I stället handlar det om en politisk chansning, vilket Wikström medger genom att rent ut säga att ”det var en juridisk risk” att häva avtalet.

Att Eriksson bygg anser att beslutet är lagstridigt och vänder sig till Marknadsdomstolen för att få hävningen prövad är knappa förvånande, inte heller för infrastrukturministern som säger sig känna ”viss sympati” för byggföretagets agerande. Han kan inte svara på vad som är rätt eller fel, inte heller bedöma om hänvisningen till ”ändrade prioriteringar” med anledning av coronasituationen är en giltig orsak att häva avtalet: ”Det är en juridisk fråga”.

Regeringen slog redan i sitt regeringsprogram (december 2019) fast att säga upp avtalet för Gripö-projektet. Varför sätter man sig då inte ned med byggentreprenören för att diskutera förutsättningarna för en hävning i stället för att ensidigt säga upp avtalet med hänvisning till ansträngd landskapskassa? Är det force majeure till följd av coronaläget som regeringen försöker åberopa?

Lika lite som Ålands folk gynnades av den förra regeringens reformhysteriska ångvältspolitik och vansinniga investeringsbeslut i skärgårdstrafiken gör sig ålänningarna förtjänta av den nuvarande regeringens huvudlösa handlande i sin iver att riva upp allt den tidigare ställt till med. Vi har ännu inte sett skadeståndsnotan för avbeställningen av hybridfärjan. Nu väntar med all säkerhet ytterligare en saftig räkning som får skattebetalarnas miljoner att rulla i en tid då det åländska samhället behöver varenda skärv för att rädda det som räddas kan.

Nu finns inte tid för politiskt tjafsande. Tillsätt därför en samlingsregering. På så sätt får de förra regeringspartierna ta ansvar för vad de ställt till med. Men först och främst krävs gemensam samling med tanke på det allvarliga samhällsläget – som kan komma att förvärras ytterligare – och den kostsamma återuppbyggnadsfas som väntar. För att lyckas med detta krävs största möjliga kompetens som den åländska politikerkåren kan uppbringa och konstruktivt politiskt samarbete.

Ove Andersson

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare