Biogasen ska till Svinryggen, kunde vi läsa i går. Så pass viktig fråga togs beslut om mindre än ett dygn efter att Ålandskomposten hörts av LR.. Varför denna brådska?

Det sorgligaste är inte att förlora en upphandling utan att känna till hur det gått till. Där egen politisk prestige gått före likabehandlingsprinciper och eget tyckande.

ÅK fick i sista stund ”tigga” sig till ett möte med LR för att presentera sitt projekt om biogas. Näringsminister Camilla Gunell (S) och föredragande tjänsteman Henrik Juslin tog på enskild föredragning beslut om att biogasanläggning ska till Svinryggen.

Till vår kännedom har kommit att det finns tjänstemän på näringsavdelningen som sett stora fördelar med biogas i en redan uppbyggd verksamhet, men inte lyckats övertyga ministern eller LR.

Varken Camilla Gunell eller Henrik Juslin har någonsin varit till ÅK i Sund. Trots att näringsministern i högsta grad varit involverad i ÅK:s verksamhet och framtid. I december 2016 lovade Camilla Gunell på stormötet med ÅK och näringslivet att nog ÅK behövs.

Alla som följt med vet att ÅK vid den tidpunkten var mycket tveksam att fortsätta. Detta var upprinnelsen till att ÅK sedermera byggt upp sin anläggning med komposttrumma och lakvattenbassäng för egna medel. Inget lovat stöd (200.000 euro) har ännu vid dags dato betalats ut!

Så, nuläget för ÅK: Behövs inte ÅK längre? Vad händer om ett år när Svinryggens biogas enligt plan ska vara uppbyggd?

ÅK har avtal med samma potentiella kunder inklusive Svinryggen tre år till!

Bengt och Karin Karlsson

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare