Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare. Obundne Anders Holmberg (AH) skrev en insändare i vilken han gläds åt alla finska dagsresenärer som besökt Åland via de nyinsatta dagskryssningar från bland annat Helsingfors och önskar att skatteundantaget ändras och tvingar fram dessa även när pandemin är över.

Vaket av rederierna att snabbt konstruera nya affärsmöjligheter för att tillgodose en resehungrig semestermarknad där alternativet var att ligga vid kaj och visst gav detta behövlig injektion till speciellt stadens köpmän. Dock är det ansvarslöst och naivt att riskera våra unika kommunikationer och rederiers överlevnad för att göra som AH föreslår, politiskt tvinga fram dagskryssningar.

I fjol övernattade cirka 168.000 finländare på Åland, i princip samma antal som svenskarna stod för. Därför är den marknaden en självklar del av Visit Ålands arbete. Att se vad dagens färjetrafik och skatteundantag betyder för Åland, våra företagare och enskilde ålänningen är av överordnad betydelse.

Färjerederierna genererar arbetsplatser och skatteintäkter. Trafiken skapar gynnsamma möjligheter för export och import till rimliga priser, gagnar lägre konsumentpriser och starkare konkurrenskraft. Ger oss bekväma och prisvärda kommunikationer såväl öster- som västerut. Det är inte rederiernas fel att många aldrig går iland, möjligheten finns, året om även om AH skriver att rederierna inte låter passagerarna gå iland och givetvis är det helt upp till destinationen Åland att dra nytta av alla de linjer som finns för att ta sig till Åland. Rederierna gör det som deras affärsidé bygger på och ger samtidigt Åland unika möjligheter och tillgångar.

Skulle dagskryssningar från Helsingfors vara mer inkomstbringande och efterfrågade än kryssningar Helsingfors-Mariehamn-Stockholm hade dessa givetvis existerat långt innan pandemin. Politiker ska inte lägga sig i hur företag väljer att bedriva sin verksamhet. Skatteundantaget är förknippat med byråkrati för många ålänningar, men vi ska vara tacksamma över de möjligheter skatteundantaget skapar.

Det är ingen mänsklig rättighet att ha en avgång i timmen dygnet runt och vi har under sommaren sett vad som händer när fartyg försvinner. Grunden i byggandet av turistdestinationen Åland måste vara att skapa större efterfrågan på övernattningar, det genererar positiva impulser till många andra sektorer.

Att politiskt konstruera om skatteundantaget och tvinga fram dagskryssningar vore ödesdigert för hela vår välfärd och samhällsbyggnad. Ett sådant ingrepp skulle förgöra en av våra viktigaste välfärdsmotorer och tvinga fram en minimal skattesubventionerad trafik långt ifrån dagens alla avgångar och biljettpriser.

Jämför gärna med Gotland där svenska staten årligen subventionerar trafiken med drygt 50 miljoner euro. Jag kommer att arbeta för att våra rederier har optimala verksamhetsförutsättningar och att vår landbaserade turism utvecklas, mellan dessa råder absolut inget motsatsförhållande.

John Holmberg (Lib)

lagtingsledamot

Jag har följt med aktiviteten i Badhusparken på nära håll i ett halvt sekel och jag bara älskar att se hur den nu äntligen används av familjer, ungdomar, äldre, grupper, enskilda och ihop alla dagar.

Först ett tack till Henrik Herlin för en bra ledare i tisdagens tidning och till Ålands framtid för en bra insändare i samma tidning gällande Mise.

Sophanteringen i vårt hushåll på fyra personer fungerar på detta utmärkta sätt:

I en intervju med vd Dan-Erik Woivalin om Ömsens centrumsatsning finns många goda nyheter. För det första är det positivt att planeringen fortsätter.

Nu tycker jag att Sofie Dahlsten ska kliva ner från sina höga hästar och inte ge svepande och nedlåtande omdömen om mänskor hon inte vet något om, nämligen de hushåll som hittills haft endast ett sopkärl, för brännbart

Jag undrar varför inte Iltasanomat finns alls mera att köpa i Åländska affärer. Jag har frågat expediterna, men de vet inte och har sagt att många människor har frågat samma sak.

Mise har under årens lopp med all tydlighet visat sig vara en gravt överviktig koloss på lerfötter. Det påtvingade bytet av uppsamlingskärl och tömningsintervall som 800 Misekunder står inför fr.o.m. 1.11 är ytterligare ett bevis för den saken.

Med anledning av de senaste uppgifterna om Estonia och efter att ha hört Kaj Janssons uttalande i Ålands Radio, vill jag komma med några kommentarer.

Mises plan på att införa fyrfackstunnor vid varje fastighet, är inte klokt!

Får ett kyrkoråd göra som man vill? Det anser man i alla fall i Lemland Lumparlands församling. Borde inte kyrkorådets högsta prioritet vara att alltid fatta det beslut som är bäst för församlingen?

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Jag har med intresse tagit del av lagtingsledamöterna Roger Höglunds (c) och Nina Fellmans (s) debatt i tidningen om vilka sektorer som lider mest under det tung ekonomiska oket i dessa pandemitider.

Låt oss vara ärliga. Skogen runt Badhusberget är inte jätteviktig som den ser ut idag. Kanske borde staden gallrat för länge, länge sedan.

I en intervju i Nya Åland den 28 september konstaterar infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) det vi redan visste – att inget ännu gjorts för att infria vallöftet om en tunnel till Föglö, att det inte blir någon tunnel under mandatperioden

Fler insändare