Enligt Ålands polismästare kan man på fastlandet förnya körkort genom ansökan via internet, eftersom sökanden där kan identifiera sig med bankkoder. Men på Åland krävs att sökanden infinner sig personligen hos polisen.

Varför frågar man sig? Stöder man sig på tvingande lag? Inte vad jag kan se. Identifieringen på fastlandet handlar uppenbarligen inte om att säkerställa att de till ansökan bifogade fotografierna föreställer sökanden. Denne kan ju i sin ansökan via internet bifoga foton på vem som

helst. Alltså måste det även på Åland bara handla om att säkerställa att sökanden är sökanden och att denne faktiskt vill ha sitt körkort förnyat, samt att okulärt besiktiga sökandens lämplighet att inneha körkort. Det senare knappast något som bör avgöras över disk av en kanslist.

I praktiken handlar nog den prövningen om att i olika register kolla diverse formaliteter, vilket inte kräver sökandens personliga närvaro. Att en sökande faktiskt önskar det han skriftligen ansöker om, kräver inte personlig närvaro hos andra myndigheter.

Polisen på Åland har i dessa coronatider gjort sitt bästa för att skydda riskgrupper genom att avdela alla kanslitider på tisdagar till dessa kunder, dessutom med tidsbeställning och extra städning av lokalen mellan varje besökare.

Ändå uppmanade mig polismästaren i bästa välmening att snabbt beställa en tid medan Åland ännu är smittfritt. Uppenbarligen inser även han att risk att smittas föreligger i polisens upplägg. Detsamma gör landskapsregeringen på ett allmänt plan, eftersom den temporärt tillåter sökanden att till polisen inlämna erforderligt läkarintyg i efterhand (tydligen därför att man anser att det nu också finns en risk i att besöka läkare för erhållande av intyget).

Sålunda:

•Polismästaren anser att det föreligger en risk att besöka polisen.

•Landskapsregeringen kan knappast anse att det är riskfritt att gå till polisen, om de anser att det är riskfyllt att gå till läkare.

•Det finns ingen objektiv grund för att kräva personlig närvaro vid förlängning av körkort.

•Är det ur ett EU-perspektiv rimligt att polisen kräver personlig närvaro, när det råder straffbart utegångsförbud i stora delar av Europa? Dessutom har EU-kommissionen nu tagit ett initiativ innebärande automatiskt förlängning av giltighetstiden för körkort som annars skulle behöva förnyas, uppenbarligen för att körkortsinnehavarna skall kunna undvika risken att bli smittade vid besök hos utfärdande myndighet.

•Är det moraliskt försvarbart att polisen kräver personlig närvaro när Finland till och med är försatt i beredskapsläge för att befolkningen ska undvika smitta, och folk i riskgrupper till och med avråds av landets regering att handla mat själva? Kärnan i polisens verksamhet är ju att skydda medborgarna, inte att utsätta dem för onödig risk. Bör inte den åländska polisstyrelsen på landskapsregeringens uppmaning be polisen att omedelbart ändra sina rutiner?

Folke Husell

I tilläggsbudget nr 4 nämner landskapsregeringen att man uppmanat förvaltningen och de flesta underställda myndigheter att vidtaga åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande två veckors avlöning exempelvis genom att omvandla semesterersät

Den 17 mars beslöt regeringen att införa gränskontroller vid de inre gränserna från EU till Finland. Gränskontrollerna inkluderade också de nordiska grannarna, en historisk åtgärd. Läget var då ett helt annat än nu.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

Fler insändare