Enligt Ålands polismästare kan man på fastlandet förnya körkort genom ansökan via internet, eftersom sökanden där kan identifiera sig med bankkoder. Men på Åland krävs att sökanden infinner sig personligen hos polisen.

Varför frågar man sig? Stöder man sig på tvingande lag? Inte vad jag kan se. Identifieringen på fastlandet handlar uppenbarligen inte om att säkerställa att de till ansökan bifogade fotografierna föreställer sökanden. Denne kan ju i sin ansökan via internet bifoga foton på vem som

helst. Alltså måste det även på Åland bara handla om att säkerställa att sökanden är sökanden och att denne faktiskt vill ha sitt körkort förnyat, samt att okulärt besiktiga sökandens lämplighet att inneha körkort. Det senare knappast något som bör avgöras över disk av en kanslist.

I praktiken handlar nog den prövningen om att i olika register kolla diverse formaliteter, vilket inte kräver sökandens personliga närvaro. Att en sökande faktiskt önskar det han skriftligen ansöker om, kräver inte personlig närvaro hos andra myndigheter.

Polisen på Åland har i dessa coronatider gjort sitt bästa för att skydda riskgrupper genom att avdela alla kanslitider på tisdagar till dessa kunder, dessutom med tidsbeställning och extra städning av lokalen mellan varje besökare.

Ändå uppmanade mig polismästaren i bästa välmening att snabbt beställa en tid medan Åland ännu är smittfritt. Uppenbarligen inser även han att risk att smittas föreligger i polisens upplägg. Detsamma gör landskapsregeringen på ett allmänt plan, eftersom den temporärt tillåter sökanden att till polisen inlämna erforderligt läkarintyg i efterhand (tydligen därför att man anser att det nu också finns en risk i att besöka läkare för erhållande av intyget).

Sålunda:

•Polismästaren anser att det föreligger en risk att besöka polisen.

•Landskapsregeringen kan knappast anse att det är riskfritt att gå till polisen, om de anser att det är riskfyllt att gå till läkare.

•Det finns ingen objektiv grund för att kräva personlig närvaro vid förlängning av körkort.

•Är det ur ett EU-perspektiv rimligt att polisen kräver personlig närvaro, när det råder straffbart utegångsförbud i stora delar av Europa? Dessutom har EU-kommissionen nu tagit ett initiativ innebärande automatiskt förlängning av giltighetstiden för körkort som annars skulle behöva förnyas, uppenbarligen för att körkortsinnehavarna skall kunna undvika risken att bli smittade vid besök hos utfärdande myndighet.

•Är det moraliskt försvarbart att polisen kräver personlig närvaro när Finland till och med är försatt i beredskapsläge för att befolkningen ska undvika smitta, och folk i riskgrupper till och med avråds av landets regering att handla mat själva? Kärnan i polisens verksamhet är ju att skydda medborgarna, inte att utsätta dem för onödig risk. Bör inte den åländska polisstyrelsen på landskapsregeringens uppmaning be polisen att omedelbart ändra sina rutiner?

Folke Husell

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare