Det är inte ett lätt jobb att sitta i landskapsregeringen och andra beslutsfattande myndigheter. Många svåra beslut ska tas och det är omöjligt att göra alla nöjda. Men det är väldigt tråkigt att se hur nedprioriterad sjukvården är i det ekonomiska beslutsfattandet.

Sjukskötare, vårdbiträden med flera arbetar otroligt hårt för att se till att alla på Åland ska få må bra och leva under värdiga förhållanden, men får ingen större ersättning utan endast ökad arbetsbörda som tack.

De flesta känner till problemen som finns, som de låga lönerna och faktumet att vårdarna sällan hinner se till patienternas, framförallt sociala, behov. Detta påverkar inte bara patienter på vårdhem och sjukhus, utan också de som lever hemma.

Många psykiskt sjuka blir isolerade när det inte finns resurser nog att stimulera och hjälpa dem och det enda vårdhemmet de har möjlighet att söka sig till är privatägt och ständigt fullsatt. Politikerna lägger vad jag vet inte några större resurser på att åtgärda problemen som finns utan kommer endast med tomma löften i valtider.

Ekonomin har varit bättre än den är i dag, men det är inte det som är problemet. Problemet på Åland är att pengarna inte spenderas där de verkligen behövs. Oavsett hur viktigt det är att hålla skärgården levande så måste det väl vara ännu viktigare att se till folkets hälsa?

Att lägga miljoner euro på utredningar om kortrutt och tunnel till Föglö sticker i ögonen på många ålänningar eftersom andra områden, och då absolut sjukvården, är i stort behov av ekonomiska investeringar.

Att leva i skärgården med avståndet från fasta Åland som det innebär är trots allt självvalt, det är inte sjukdomar eller ålderdom.

Ett stort tack till alla som jobbar inom vårdsektorn, ert arbete är tyvärr alltför underskattat.

”Besviken”

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Fler insändare