Kommentarer

det betalas 25 % i skatt till

det betalas 25 % i skatt till Sverige på pensioner som tjänas in i Sverige Är det inte lite fel När man bor på Åland Men det är bara 3 % i skatt på pensioner som tjänas in på Åland för personer som flyttat till Sverige Jag får inte i hop det Men pensionärer Ni tjänar på att flytta till Sverige !

Den som får pension från

Den som får pension från Sverige, och också från Finland, får betala extra skatt i Finland för sin pension från Sverige ,om man bor på Åland. Först beskattas ´svenska pensionen i Sverige, sedan läggs svenska pensionen på pensionen från Finland, och så får man betala extra skatt för den i Finland också!! Så får man inte göra enligt EU, men det bryr sig finnarna inte om. Det har sina egna skatteregler och det är bara för pensionärerna att betala. Vad tänker vår riksdagsman göra åt denna orättvisa??

Krikonkvist, så får man göra

Krikonkvist, så får man göra såvida vi hör till EU båda länderna. Jag vet själv av egen erfarenhet. Men fråga nu er Riksdagsman Mats Löfström. Vad han tänker göra ni tycks ju inte ha några fler att anlita. Eller hur?. Han om någon gick ju emot pensionärerna i Riksdagen, ändå valdes han in. Konstigt eller hur.

Nu ska Finland alltså få en

Nu ska Finland alltså få en ny regering. Och apropå det, jo. Igår (15.04.2019) kl. 12:35 uttryckte sig Leif Holmblad, citat: ”Väljarna tycktes glömma Mats Löfströms svek till pensionärerna i omröstningen i Riksdagen. Men stort Grattis till Jessy, nästa gång sitter hon där.” Ja, detta ” Löfströms svek till pensionärerna” – det torde knappast någon av Dina läsare vid det här laget ha gått miste om. I och med Ditt tillsynes sällsynt vidsynta socialist-analytiska sökande efter en passande politisk sanning – där verkar Du ha hängt upp Din mera pragmatiskt inriktade förmåga på en och samma omröstning i Finlands riksdag – under fyra år ... fyra år. Av citatet framkommer emellertid mycket tydligt att Holmblad har en mer familjär kontakt med ”Jessy” än den han har med återvalde riksdagsman Mats Löfström. Förövrigt, sossarnas besvikelse över att ha blivit nekade medverkan i uppbackningen av listan Mats Löfström/Johan Ehn, den var uppenbar, den. Därefter ställde de en egen kandidat till samtliga röstberättigade ålänningars förfogande, märk väl – Jessica Eckerman. (Forts följer)

(Fortsättning) Eckerman, den

(Fortsättning) Eckerman, den enda åländska riksdagskandidaten som torde kunna betraktas som en fullvärdig motsats till särskilt Löfström ... och dessutom bör ju ha tillkommit Eckerman ett stort omtalat stöd från SDP-håll i riket, enligt Leif Holmblad. Att de åländska socialdemokraternas alldeles egna representant ändå inte uppnådde ens tio procent av Löfström röster – javisst är det väl självklart att hon ”sitter där” efter nästa riksdagsval ... eller hur?

Gräsrot, en sak som ni

Gräsrot, en sak som ni behöver komma ihåg angående skatten, Ni betalar skatt som är fastställd på Åland. Men Mats Löfström som tycks göra allt för Åland, Här han nåt att bita i och visa hur duktig han är. Jessy kommer absolut att sitta där efter dessa 4 år, hon är framtiden för Åland

Givetvis kommer ”Jessy” att

Givetvis kommer ”Jessy” att ”sitta där” efter nästa riksdagsval. Klart som korvspad! Gräsrot har hittills bara inte förstått orsaken till detta ”faktum”. Och när det gott och väl infaller ... ja, då ... då, låtom oss hjälpas åt med att högtidlighålla hennes inskridande i Finlands riksdag med införande av en ny Ålands flaggdag. Förövrigt, angående skattefrågan – kanske Åland rent av fastställer till och med statsskatten?

Sidor

Det fanns en gång en stor skyskrapa. I den bodde ungefär 200 nationer. Ett gemensamt vaktmästeri övervakade byggnaden. Varje nation skötte sin egen våning och valde hur man skulle värma den.

Säl och skarv förorsakar mycket större skada för yrkesfiskarna runt Östersjön än man tidigare trott. Det visar en rapport som bygger på intervjuer med över 200 fiskare från sex länder, däribland Finland och Sverige.

Barbro Sundback försöker i fredagens Ålandstidning förklara att det finlandssvenska mandatet i Europaparlamentet inte är i fara och därför kan Camilla Gunell vara med och tävla om de åländska rösterna.

En något senkommen kommentar till Daniel Dahléns ledare (ÅT 6.5) med rubriken: ”Vi kan inte förlita oss på offentliga lösningar”.

Många har blivit illa berörda av bilder på djur som far illa runt om i Europa. Kycklingar som knuffas runt i hundratal och skadas innan slakt eller kor som transporteras under fruktansvärda omständigheter. Så kan vi inte ha det!

I onsdagens Ålandstidningen kan man läsa en längre artikel om EU-parlamentskandidaten Camilla Gunell (S).

Jag hade nöjet att delta som åhörare i Mariehamnsmuseet denna tisdags kväll, med tema ”Hur vi kan bygga ett hållbart och växande Mariehamn”. Jag tog med mig några insikter, som småbarnsförälder, boende i staden, och fastighetsutvecklare.

Debattsidorna är i dagarna fullsmetade med uppmaningar om hur man bör rösta i EU-valet för att få åländskt inflytande i Bryssel.

Att leva på Åland är att vara beroende av transporter och ha beredskap även för sådant som är svårt att förutse. Det har snart gått ett år sedan fjolårets extremtorka vilken fick oerhörda konsekvenser för många jordbrukare.

En grupp moderata debattörer med nya stjärnskottet Jörgen Strand i spetsen och med bland andra partiordförande Annette Holmberg-Jansson som undertecknare ger sig på att i en insändare förklara hur kapitalismen är det enda som kan ge en hållbar utv

Bästa väljare i EU-valet. Nu pågår förhandsröstningen och jag hoppas ni alla går och röstar. De som nämligen tjänar på ett lågt valdeltagande är Sannfinländarna och Samlingspartiet.

Nu ålänningar i varje hus, bör ni nu tänka klart i detta val. Ska ni rösta på en okänd Anton eller en erfaren god kvinna som Camilla, klok och erfaren? Hon om någon behövs i EU.

Som egenföretagare med fokus på miljövänlig energiteknik och djupt troende socialdemokrat så kan jag inte låta Jörgen Strand med fleras insändare om Hållbar omställning vara oemotsagd.

Fler insändare