Kommentarer

det betalas 25 % i skatt till

det betalas 25 % i skatt till Sverige på pensioner som tjänas in i Sverige Är det inte lite fel När man bor på Åland Men det är bara 3 % i skatt på pensioner som tjänas in på Åland för personer som flyttat till Sverige Jag får inte i hop det Men pensionärer Ni tjänar på att flytta till Sverige !

Den som får pension från

Den som får pension från Sverige, och också från Finland, får betala extra skatt i Finland för sin pension från Sverige ,om man bor på Åland. Först beskattas ´svenska pensionen i Sverige, sedan läggs svenska pensionen på pensionen från Finland, och så får man betala extra skatt för den i Finland också!! Så får man inte göra enligt EU, men det bryr sig finnarna inte om. Det har sina egna skatteregler och det är bara för pensionärerna att betala. Vad tänker vår riksdagsman göra åt denna orättvisa??

Krikonkvist, så får man göra

Krikonkvist, så får man göra såvida vi hör till EU båda länderna. Jag vet själv av egen erfarenhet. Men fråga nu er Riksdagsman Mats Löfström. Vad han tänker göra ni tycks ju inte ha några fler att anlita. Eller hur?. Han om någon gick ju emot pensionärerna i Riksdagen, ändå valdes han in. Konstigt eller hur.

Nu ska Finland alltså få en

Nu ska Finland alltså få en ny regering. Och apropå det, jo. Igår (15.04.2019) kl. 12:35 uttryckte sig Leif Holmblad, citat: ”Väljarna tycktes glömma Mats Löfströms svek till pensionärerna i omröstningen i Riksdagen. Men stort Grattis till Jessy, nästa gång sitter hon där.” Ja, detta ” Löfströms svek till pensionärerna” – det torde knappast någon av Dina läsare vid det här laget ha gått miste om. I och med Ditt tillsynes sällsynt vidsynta socialist-analytiska sökande efter en passande politisk sanning – där verkar Du ha hängt upp Din mera pragmatiskt inriktade förmåga på en och samma omröstning i Finlands riksdag – under fyra år ... fyra år. Av citatet framkommer emellertid mycket tydligt att Holmblad har en mer familjär kontakt med ”Jessy” än den han har med återvalde riksdagsman Mats Löfström. Förövrigt, sossarnas besvikelse över att ha blivit nekade medverkan i uppbackningen av listan Mats Löfström/Johan Ehn, den var uppenbar, den. Därefter ställde de en egen kandidat till samtliga röstberättigade ålänningars förfogande, märk väl – Jessica Eckerman. (Forts följer)

(Fortsättning) Eckerman, den

(Fortsättning) Eckerman, den enda åländska riksdagskandidaten som torde kunna betraktas som en fullvärdig motsats till särskilt Löfström ... och dessutom bör ju ha tillkommit Eckerman ett stort omtalat stöd från SDP-håll i riket, enligt Leif Holmblad. Att de åländska socialdemokraternas alldeles egna representant ändå inte uppnådde ens tio procent av Löfström röster – javisst är det väl självklart att hon ”sitter där” efter nästa riksdagsval ... eller hur?

Gräsrot, en sak som ni

Gräsrot, en sak som ni behöver komma ihåg angående skatten, Ni betalar skatt som är fastställd på Åland. Men Mats Löfström som tycks göra allt för Åland, Här han nåt att bita i och visa hur duktig han är. Jessy kommer absolut att sitta där efter dessa 4 år, hon är framtiden för Åland

Givetvis kommer ”Jessy” att

Givetvis kommer ”Jessy” att ”sitta där” efter nästa riksdagsval. Klart som korvspad! Gräsrot har hittills bara inte förstått orsaken till detta ”faktum”. Och när det gott och väl infaller ... ja, då ... då, låtom oss hjälpas åt med att högtidlighålla hennes inskridande i Finlands riksdag med införande av en ny Ålands flaggdag. Förövrigt, angående skattefrågan – kanske Åland rent av fastställer till och med statsskatten?

Sidor

Dagens samhälle bygger på information, både för att bekräfta men också för att erhålla kunskap. Däremot så har utvecklingen inom just digitaliseringen på Åland gått långsamt men vi börjar se tendenser på att tempot ökar.

Gå ut i skogen. Se hur mycket bär och svamp det finns- och hur det grönskar! Temperaturen är lagom, regn har vi fått.

Om landskapsregeringen, lagtinget eller möjligen stadsstyrelsen diskuterat eventuella minnesmärken till självstyrelsens ära så har det gått mig obemärkt förbi.

För ett år sedan gick diskussionerna heta. Rubrikerna i såväl lokal som internationell media var ödesmättade. World Meterological Institute påvisade hur extremtemperaturer uppmättes på flera håll i världen och med dessa även extremhändelser.

Årets svala och fuktiga sommarväder gynnar fästingen. Det gäller därför att vara extra uppmärksam. I Finland har vi i dag två växande epidemier – TBE och borrelia som sprids av fästingar.

Den 1 juli tog Finland över EU:s roterande ordförandeskap. Under de kommande sex månaderna kommer Finland att sitta som ordförande i ministerrådets möten. Ordförandeskapet sker under en viktig tid.

Efter midsommar åkte vi med Viking Grace från Stockholm till Mariehamn.

Många av den yngre generationen tackar nej till att ställa upp i val, eller engagera sig i politiken. Man har inte tid, man vet inget om politik, man har inte lust.

I två artiklar kring förnyelsebar energi tar professorerna Per-Olof Johansson och Bengt Kriström upp problemen kring subventioneringen av dessa.

Det heter att politiska reformer tar tid, så att allmänhet och aktiva politiker hinner vänja sig vid det nya sättet att tänka.

Diskussionerna angående Jysk och dess näringstillstånd måste även beakta övriga köpmäns vilja till smygförfinskning.

Senast jag skulle lämna in mina lottorader fick jag svaret ”Ditt Veikkauskort är föråldrat”, vilket kortet inte var. Orsaken var att jag bor fyra sommarmånader ute på Houtskär men är skriven i Mariehamn.

Med anledning av kansliminister Nina Fellmans (S) insändare den 8 juli vill jag understryka att jag fortfarande anser att landskapsregeringen, det vill säga Fellman, misskött sig i Jysk-fallet.

Fler insändare