Kommentarer

Påstår man något sådant som

Påstår man något sådant som "pensionär sedan 3 år" bör man nog ha lite mera torrt på fötterna. Skamlöst att gå ut med sådan desinformation. Äldrerådet i Mariehamn har förtjänstfullt räknat ut att pensionären i regel betalar 10 % mer i skatt än löntagaren vilket stämmer. Löntagaren har ett sk inkomstskatteavdrag vilket inte kommer pensionstagaren tillgodo. har pensionären en inkomst som överstiger 45.000,- betalar han 6 % i extra skatt medan samma belopp för löntagaren är 120.000,- . Helt befängt att man skiljer på inkomster som lön och pension.

När jag gick i pension för

När jag gick i pension för många år sedan, så fick jag ca 65% av min lön i pension. När jag arbetade betalade jag 19% av min lön i skatt. När jag blev pensionär fick jag betala 28% av min pension i skatt. Dessutom får jag betala extra skatt (drygt 1.000 euro/år) till finska staten för den pension som jag får från Sverige, och som redan beskattas där före utbetalningen till mig. Så "Pensionär sedan tre år" är ju verkligt lyckligt lottad som har så låg skatt. Vi andra har nog minsann fått lära oss se sanningen i vitögat när det gäller statens sätt att skattemässigt klå pensionärerna på pengar.

Jag vet inte hur Anders Gustafsson har läst min insändare som gäller delar av den unga generationens problem. I alla fall har han tydligen missförstått den.

Södra skogsägarna betalar ut 180 kronor per kubikmeter på alla sortiment som tilläggslikvid för 2018.

”Bravo”

Tog del av dina tankar om hur du ser på Åland i framtiden. Saknar problemlösningar eftersom du inte beskriver problemen, men i alla fall.

Matens miljöpåverkan väcker ständigt intresse bland såväl politiker som vanliga matbutikskunder. Samtidigt befinner sig den inhemska livsmedelsindustrin i ett instabilt läge.

Striden om vårjaktens framtid är av allt att döma inne i ett avgörande skede, varför det nu gäller att verkligen vässa klorna och med sakliga argument bemöta angreppen.

Nuvarande regering har gått hårt fram mot de svensk- och tvåspråkiga strukturerna i landet. Då man inledde den stora landskaps- och vårdreformen var tryggandet av sjukvårdstjänster på svenska inte något prioriterat.

Ålands Stuguthyrarförening är en intresseförening för de åländska stuguthyrarföretagen och en majoritet av våra medlemmar har sin verksamhet på landsbygden och i skärgården.

Under rubriken ”Det är mitt ansvar” frågar Jessy Eckerman vad vi andra riksdagskandidater ska göra för ungdomarnas rätt till framtid. JE ondgör sig över reaktioner på ungdomarnas reaktion i samband med ”klimatstrejken” nyligen.

I sina inlägg gör Johan Dahlman och Roger Jansson grova påhopp på dem som inte delar deras åsikter om planering och byggande i Mariehamn. Det är ett fult spel som rullas upp i våra tidningar.

Att läsa om rådjursolyckor i tidningarna hör till vanligheten, över 200 i året. Det kostar Ömsen 500.000 euro varje år.

I onsdagens tidning ondgör sig Runa Lisa Jansson över dagens ungdom.

Förslaget om produktionsstöd för el debatterades i lagtinget. I enighet påstod Nya Åland. Ett av motiven till lagen är att EU vill öka andelen förnyelsebar energi till 20 procent senast 2020.

I den aktuella debatten om att riva eller bevara byggnader i centrum används begreppet utveckling frekvent. De som vill riva anser att det är utveckling. De anser sig vara de sanna utvecklarna.

Fler insändare