Kommentarer

Påstår man något sådant som

Påstår man något sådant som "pensionär sedan 3 år" bör man nog ha lite mera torrt på fötterna. Skamlöst att gå ut med sådan desinformation. Äldrerådet i Mariehamn har förtjänstfullt räknat ut att pensionären i regel betalar 10 % mer i skatt än löntagaren vilket stämmer. Löntagaren har ett sk inkomstskatteavdrag vilket inte kommer pensionstagaren tillgodo. har pensionären en inkomst som överstiger 45.000,- betalar han 6 % i extra skatt medan samma belopp för löntagaren är 120.000,- . Helt befängt att man skiljer på inkomster som lön och pension.

När jag gick i pension för

När jag gick i pension för många år sedan, så fick jag ca 65% av min lön i pension. När jag arbetade betalade jag 19% av min lön i skatt. När jag blev pensionär fick jag betala 28% av min pension i skatt. Dessutom får jag betala extra skatt (drygt 1.000 euro/år) till finska staten för den pension som jag får från Sverige, och som redan beskattas där före utbetalningen till mig. Så "Pensionär sedan tre år" är ju verkligt lyckligt lottad som har så låg skatt. Vi andra har nog minsann fått lära oss se sanningen i vitögat när det gäller statens sätt att skattemässigt klå pensionärerna på pengar.

Hur ska man tolka Nina Fellmans (S) i det närmaste hysteriska reaktion på skattekonsultens Kaj Grüssners s.k. gästledare i Ålandstidningen 12 juni?

Vilka löften ger ni Kumlingeborna, undrar Kumlinge kommundirektör i en insändare. Många av frågeställningarna och förslagen tangerar Centern syn på samhällsutvecklingen i skärgården och kan därför besvaras omgående.

Deltog detta år på det årliga bärkraftsmötet som åhörare. Det var ett varierande och intressant möte med föreläsning, debatt, presentation och ett inslag av sång.

Ålandstidningen vill verkligen visa sin ideologi och tagit ett politiskt steg rejält åt höger och det har de all rätt till. Men är det verkligen dagens verklighet?

Från sista december 2015 till juni 2019 har Kumlinges befolkning ökat från 308 till 320 invånare. Här mitt i skärgården arbetar vi hårt för att ge invånarna en god och kostnadseffektiv service.

Jag blev lite häpen över tidningen Ålands ledare i lördags.

Finland och Sverige tillämpar båda ett system med farledsavgifter för sjöfarten. Det betyder att de handelsfartyg som trafikerar i farlederna betalar en avgift till staten för att göra så.

Vid flera tillfällen har Viking Lines ankomsttider uppgetts felaktigt på Ålandstidningens sistasida, jämfört med tidsangivelser som uppgetts av Viking Line vid bokning.

I en replik till ledaren skriver Nina Fellman (S): ”Landskapet har inga skulder.”

Detta är en myt, som man nu och då framför. Replikerade för något år sedan även dåvarande finansministern då han framförde detta.

Inbrott, egendomsbrott och vandalisering, var och varannan dag just nu på Åland. Dessutom fortsätter drogerna att flöda fritt runt om på vår ö.

Vår nuvarande landskapsregering har inte bara försämrat kommunernas ekonomi (ändrade landskapsandelar), skapat en stor osäkerhet i kommunernan (kommunsammanslagnings förslagen), lagt fram stora lagframställningar med alldeles för korta remisstider

Apropå minister Fellmans inlägg i Ålandstidningen den 14.6.

Sommaren står för dörren och därmed går startskottet för betydligt mer alkohol vid fler tillfällen än under det mörka halvåret!

Fler insändare