Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen. Fontänhusmodellen används av över 300 klubbhus över hela världen, i fler än 30 länder, och forskning visar att den verkligen fungerar.

Vi här på Pelaren har en vision att alla människor med psykisk ohälsa ska få en möjlighet att uppnå sin fulla potential och respekteras som medarbetare, grannar och vänner.

Alla har rätt att bli en del av ett sammanhang där man är viktig, önskad, och behövd. Genom att fokusera på det friska i varje människa arbetar vi anställda och medlemmar jämställt, sida vid sida, inom den arbetsinriktade dagen med alla arbetsuppgifter som är nödvändiga för att driva klubbhuset.

Exempel på arbetsuppgifter är matlagning, städning, skriva nyhetsbrev eller i vår tidning, och mycket annat. Alla kan delta! Som medlem kan du genomföra uppgifter baserat på dagsform, intresse ellertidigare kunskap.

Medlemskapet är frivilligt, gratis och utan tidsbegränsning. Fontänhusens verksamhet skapar trygghet, självkänsla och välmående för dess medlemmar, och flera har även sagt att klubbhusen har räddat deras liv.

Pelaren verkar för medlemmars sysselsättning också utanför verksamheten genom exempelvis övergångsarbeten som vi kan erbjuda våra medlemmar. Vi arbetar även utåtriktat genom studiebesök, föreläsningar samt utbyten och utbildningar med andra klubbhus över hela världen.

Pelarens verksamhet är en mycket viktig faktor för att arbeta förebyggande mot socialt utanförskap, missbruk, kriminalitet samt suicid. Landskapet och kommunerna kan i sin tur arbeta förebyggande genom att stöda verksamheter som vår, inom den tredje sektorn.

Genom att arbeta förebyggande minskas samhällets kostnader, som till exempel kostnader för ÅHS, AMS, FPA, kommunernas socialtjänst, med flera. För att inte tala om individers och deras närståendes psykiska lidande.

Vi vill också arbeta för en mer tolerant och jämlik syn på människor med psykiska funktionshinder i samhället. Det är viktigt att motverka det stigma som råder kring psykisk ohälsa, människan kan inte välja sitt mående!

Klubbhuset Pelaren startade sin verksamhet 2010 på Åland, och vi har 10-årsjubileum 17 mars nästa år. Vårt mål och vår förhoppning är att kunna vara tillgängliga för alla som behöver oss även i framtiden. Hoppas även att ni framtida beslutsfattare håller med oss om detta!

Klubbhuset Pelaren genom Therese Lagnewall, Ingis Nystedt, Myra Forsström och Lotta Eriksson

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Läste i tidningen Åland, den 19 maj, med bestörtning att Dennis Jansson vill anlägga en discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen. Det kan väl aldrig beviljas. Det skulle vara ett helgerån mot en fridlyst park.

En ros till Sixten, pensionär för ditt inlägg angående

cyklister som inte plingar då de kommer på gångvägarna när man har både hund och barn som kan bli påkörda då farten är ganska hög.

”Livrädd”

Varför har Trobergshemmet ingen sysselsättningsterapeut, som finns på andra boenden?

Leije Portnoj

Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt.

Vi har framför allt en intäktskris, inte en kostnadskris. Det gäller att säkra köpkraften hos konsumenterna. Det krävs för att få hjulen att rulla.

Fler insändare