I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Djuren sitter i smutsiga, trånga gallerburar. Ibland är de så små att de knappt kan stå upp. Gallergolven är av tunn ståltråd, som skär in i djurens tassar. Vi har också en inhuman minkuppfödning i Sverige, men de finska bilderna är de värsta vi sett. 25 centimeter breda och 80 centimeter långa burar får minkarna att leva i.

Hur länge skulle du stå ut i ett litet rum och aldrig få lämna det?

Djuren ser rädda, smått vansinniga eller apatiska ut. Några har stora sår, har fått öronen bortbitna. Djuren avlivas sedan med ström eller koldioxid.

Pälsfarmsindustrin i Europa lanserar en ny märkning, kallad Welfur, för att invagga pälsköpare i god tro att djuren haft det bra. Enligt vissa veterinärer innebär märkningen att man legitimerar plågande av miljoner pälsdjur.

Och trots att pälsindustrin hävdar att kontroller på farmarna görs av en oberoende part, så äger den finska pälsorganisationen hela 40 procent av aktierna i företaget Luova, som ska granska de finska pälsfarmarna.

Flera av Luovas kontrollanter har även starka band till pälsindustrin. Det blir ungefär lite som att låta kemikalieindustrin själv kontrollera om kemikaliefabrikerna släpper ut gifter i naturen. Det känns inte alldeles pålitligt.

Intelligenta djur ska inte leva i bur, och burarna slipper de inte undan. Gör som Norge och flera andra länder gjort: Stäng pälsfarmerna!

I Sverige upphörde rävfarmning år 2001 till följd av att skarpare regler i djurskyddsförordningen om att rävarna skulle kunna gräva och ha utrymme att röra sig inte längre gjorde verksamheten lönsam.

Lea Moilanen, Åbo

Ylva Gefvert, Skövde

Förra veckan fick riksdagens utskott regeringens tänkta tidtabell för alla kommande större kända lagstiftningsprojekt under mandatperioden.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Fler insändare