Några betraktelser inför 2020 för er som följer den envisa kampen för en fast förbindelse och en bättre trafik!

Som ni kanske har sett så står tunnelfrågan och väger. Det ploppar upp utspel mot tunneln på alla tänkbara ställen. Det är entreprenörer som vill skydda sina intressen, partipolitiska hänsynstaganden, försmådda markägare som ser chansen till ett mångdubblat fastighetsvärde hotad och ytterligare andra, oklart vad de har för motiv.

Det här var en väntad reaktion, och man kan se det som en bekräftelse på att även belackarna nåtts av insikten att tunnelkortrutten faktiskt kan bli av. Innan spaden kan sättas i marken så kommer vi att få se mycket mera av den här varan: Skräckscenarion, påhittade eller överdrivna siffror utan ordentlig faktabakgrund, försök att på olika sätt underminera min och Ottos trovärdighet, eller trovärdigheten i de resultat och rapporter vi låtit ta fram. Både vi personligen och vårt företag har redan hängts ut namngivna i plenum i lagtinget, utan möjlighet till genmäle. För övrigt av samma politiker som i samma plenum efterlyste att ”näringslivet och det offentliga behöver jobba tillsammans” i vissa frågor, som till exempel att hitta miljövänligare lösningar för Åland. Say no more...

Det finns olika sätt att försöka stoppa tunneln. Ett är att helt enkelt inte lyssna på oss, och prata om detta över våra huvuden. Ett annat är att försöka begrava tunneln i ytterligare en räcka långa och dyra utredningar, och sen försöka skjuta ner alltihopa inför nästa valrörelse. Under tiden kan man bjuda över varann kring hur hög säkerheten borde vara eller överproblematisera hur många öppna frågor som behöver utredas. Det är ingen slump att en övervägande andel av de utspel som gjorts kring tunnelsäkerhet författats av folk som absolut inte på några villkor vill se att tunneln byggs (samma sak gäller för övrigt geologin). Som om vi skulle tänka oss att det byggs en osäker tunnel, när vi tänkt oss att köra i den själva några tusental gånger.

Det finns alltså många hänsynstaganden, politiska och ekonomiska. För oss är prioritet ett att tunneln byggs, oberoende vem som bygger den. Det får gärna innebära att vi får tillbaka det vi själva lagt ut på projektet, och vi kan självklart ställa upp och jobba med genomförandet om så önskas. Vi kommer inte att nöja oss med att projektet begravs i ändlösa utredningar. Tänk så här: Man får inte lättvindigt sånt uträttat som ligger lite utanför den ordinära komfortzonen. För att nå längre måste man vara väldigt målinriktad, men samtidigt väldigt öppen för vilka vägar som kan ta en i mål. När det ibland kör fast måste man ha förmågan att backa, tänka om och anpassa, för att sen köra vidare igen. Inget av det jag just skrev stavas ”tjänstemanna- och konsultutredning”, tyvärr. Det innebär förstås inte att förvaltningen inte har en viktig roll, men ska de faktiskt agera affärsutvecklare?

Så, för att summera så jobbar vi alltså oförtrutet vidare under 2020 för att tunneln ska bli av. För att det är absolut nödvändigt, och för att vi har en bestämd uppfattning om vad som krävs för att det här ska lyckas.

Med det vill jag tillönska alla julefrid och en bra start på det nya året!

Hasse Holmström

En av Mariehamns stads skolor toppar Pisaresultaten, igen. Från stadsstyrelsen vill vi gratulera och tacka alla inblandade parter.

Vi lyfter på hatten för Anders Caséns engagemang gällande granulat som fyllnadsmaterial (insändare den 23 januari). Men har du Anders fått någon respons från dem som håller på med och ansvarar för den nya anläggningen?

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Fler insändare