Glad i hågen fann jag ett sätt att resa till Åland. För att vara riktigt på den säkra sidan kontaktade jag gränspolisen och deras svar blev att ”jag släpps inte i land” med anledning av Coronapandemin.

Jag blev därför nödgad att avboka resan som redan var betald (1.125 kronor). Det uppenbara force majeure-hindret gjorde att jag gick i tron att jag välvilligt skulle få tillbaka pengarna.

Viking Lines svar blev att dels drar man av 200 kronor i avbokningsavgift, dels kommer pengarna åter inom cirka tre månader. Detta är osmidigt och oskäligt.

I normalfallet reser jag med Eckerölinjen. Viking Lines bemötande i detta ärende gör att jag kommer göra så även i fortsättningen.

Kjell Allberg

Viking Lines avdelningschef för kundrelationer Pia Nordberg svarar:

Effekterna av covid-19 sätter enorma avtryck på hela resebranschen. De senaste veckorna har varit omtumlande, minst sagt. Reserestriktioner har införts med kort varsel och har ibland varit svåra att tolka.

Det aktuella fallet är dock inte svårt att tolka, du har rätt till full återbetalning då du inte kunnat genomföra din resa på grund av myndighetsdirektiv.

Det stämmer att vår återbetalningsprocess tar längre tid än normalt på grund av extrem anstormning, men förseningen torde inte bli så stor som tre månader.

Vi ska överse vår interna information med anledning av detta.

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Fler insändare