I en insändare i fredagens Ålandstidningen hävdar Rainer Nyberg tvärsäkert att ”mobilstrålning bidrar till aggressiv hjärncancer” och stöder sig på en artikel av Philips med kolleger från 2018, varifrån grafen i hans insändare är tagen. Då inställer sig genast frågan: Varför väljer man en artikel från just England, när det finns mycket bättre artiklar och studier som gjorts på data från de nordiska länderna?

Svaret är enkelt: De studierna visar inte det som Nyberg påstår i sin insändare, utan man ser ingen motsvarande ökning av aggressiv hjärncancer.

Högmaligna gliom eller GBM är en relativt ovanlig om än dödlig form av cancer. Enstaka fall kan ge stora utslag i statistiken. Studerar man på data från många länder kan man se klara trender:

1. En svag ökning ända från 1970-talet, då det inte fanns mobiltelefoner.

2. Att antalet gliom av ospecifik art minskar, samtidigt som de aggressiva ökar (Karpidis med kolleger 2018). Orsaken är helt enkelt ändrade diagnoskriterier och framför allt bättre diagnoser med hjälp av MRI. Den ökning Philips anser sig se är således skenbar.

Vidare avfärdar Nyberg Deltours och Bensons studier, uppenbarligen utan att ha läst dem. Påståendena att dessa skulle vara baserade på någon 13-personers ”klubb” är helt tagna ur luften. Skulle Nyberg ha läst dem skulle han insett att Deltour med kolleger baserar sig på data ur de nationella cancerregistren i de nordiska länderna och konstaterar att incidensen av hjärncancer var stabil, sjunkande eller visade en svagt ökande trend som börjat långt före mobiltelefoner var vanliga.

Likande resultat kommer Benson med kolleger fram till genom att studera cancerdata från England och jämföra detta med mobilanvändning.

Hardell slutligen är en erkänt skicklig onkolog, men han är inte ”en av världens främsta forskare”. Hans studier kring mobilanvändning ska inte ignoreras, men rent definitionsmässigt är retrospektiva studier inte ”ytterst tillförlitliga”. Jag tror knappast Hardell själv skulle använda det ordet.

Att be personer uppskatta sin mobilanvändning i efterhand, kanske många år bakåt i tiden, är alltid problematiskt. Handen på hjärtat Nyberg: Hur många tisdagar år 1992 åt du äppel?

Det är bra att ha en sund skepsis till vad myndigheter och forskare säger, men till skillnad från olika konspirationssajter så försöker myndigheter vara objektiva och transparenta. I olika metastudier anger man såväl urvals- som bedömningskriterier. Resultaten av dessa är att de kategoriska påståenden som framförs av Nyberg saknar vetenskapligt stöd.

Dock är detta ett område där det forskas hela tiden så jag är öppen för att revidera min ståndpunkt om ny information framkommer. Tills dess så säger jag som Strålsäkerhetsmyndigheten: ”Det är osannolikt att radiovågor från mobiltelefoner medför ökad risk för hjärntumör eller andra allvarliga hälsorisker”.

Anders Gustafsson

Med detta avslutas debatten om 5G, cancerrisk och Strålskyddsstiftelsen.

Debattredaktören

Stackars Bambi och stackars människorna på Näverskär (se insändare den 28 november). Hoppas att polisen tar kräken som sköt och att de får stora straff.

”Från en djurvän”

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro.

Kaj L, tydligt och bra skrivet den 29 november. Det överensstämmer med dagens verklighet. Vi behöver varandra, nu och i framtiden. Tillsammans är vi starkare och man kan inte veta när man själv behöver hjälp och stöd från andra.

Karin

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden

I skrivande stund plitas säkert målsättningar ned för det politiska programmet med ambitionen att styra det offentliga Åland under de följande fyra åren (och genom det alla våras liv).

I Ålandstidningens ledare och artiklar den senaste veckan får man inte bara bilden av att strejk är en vänsterextrem aktion, det uttrycks i ord och meningar! Vinklingen på rapporteringen är oroväckande klandrande och ensidigt nyliberal.

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet.

FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen.

Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut.

Öppet brev till Tjuvskyttarna lördagen den 23 november 2019.

Black Friday och julhandeln. Bägges gemensamma nämnare som marknadsföringen i decennier utnyttjat, normaliserat och förstorat; vår tragiska och obesvarade kärlek till konsumtionen.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det.

Fler insändare