I en insändare i fredagens Ålandstidningen hävdar Rainer Nyberg tvärsäkert att ”mobilstrålning bidrar till aggressiv hjärncancer” och stöder sig på en artikel av Philips med kolleger från 2018, varifrån grafen i hans insändare är tagen. Då inställer sig genast frågan: Varför väljer man en artikel från just England, när det finns mycket bättre artiklar och studier som gjorts på data från de nordiska länderna?

Svaret är enkelt: De studierna visar inte det som Nyberg påstår i sin insändare, utan man ser ingen motsvarande ökning av aggressiv hjärncancer.

Högmaligna gliom eller GBM är en relativt ovanlig om än dödlig form av cancer. Enstaka fall kan ge stora utslag i statistiken. Studerar man på data från många länder kan man se klara trender:

1. En svag ökning ända från 1970-talet, då det inte fanns mobiltelefoner.

2. Att antalet gliom av ospecifik art minskar, samtidigt som de aggressiva ökar (Karpidis med kolleger 2018). Orsaken är helt enkelt ändrade diagnoskriterier och framför allt bättre diagnoser med hjälp av MRI. Den ökning Philips anser sig se är således skenbar.

Vidare avfärdar Nyberg Deltours och Bensons studier, uppenbarligen utan att ha läst dem. Påståendena att dessa skulle vara baserade på någon 13-personers ”klubb” är helt tagna ur luften. Skulle Nyberg ha läst dem skulle han insett att Deltour med kolleger baserar sig på data ur de nationella cancerregistren i de nordiska länderna och konstaterar att incidensen av hjärncancer var stabil, sjunkande eller visade en svagt ökande trend som börjat långt före mobiltelefoner var vanliga.

Likande resultat kommer Benson med kolleger fram till genom att studera cancerdata från England och jämföra detta med mobilanvändning.

Hardell slutligen är en erkänt skicklig onkolog, men han är inte ”en av världens främsta forskare”. Hans studier kring mobilanvändning ska inte ignoreras, men rent definitionsmässigt är retrospektiva studier inte ”ytterst tillförlitliga”. Jag tror knappast Hardell själv skulle använda det ordet.

Att be personer uppskatta sin mobilanvändning i efterhand, kanske många år bakåt i tiden, är alltid problematiskt. Handen på hjärtat Nyberg: Hur många tisdagar år 1992 åt du äppel?

Det är bra att ha en sund skepsis till vad myndigheter och forskare säger, men till skillnad från olika konspirationssajter så försöker myndigheter vara objektiva och transparenta. I olika metastudier anger man såväl urvals- som bedömningskriterier. Resultaten av dessa är att de kategoriska påståenden som framförs av Nyberg saknar vetenskapligt stöd.

Dock är detta ett område där det forskas hela tiden så jag är öppen för att revidera min ståndpunkt om ny information framkommer. Tills dess så säger jag som Strålsäkerhetsmyndigheten: ”Det är osannolikt att radiovågor från mobiltelefoner medför ökad risk för hjärntumör eller andra allvarliga hälsorisker”.

Anders Gustafsson

Med detta avslutas debatten om 5G, cancerrisk och Strålskyddsstiftelsen.

Debattredaktören

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

För att öva lite på tunnelkonstruktioner behöver man ju inte ta till så drastiska åtgärder som att gräva en tunnel som är sex kilometer lång med detsamma, utan man kan bygga en betydligt enklare konstruktion först för att testa konceptet och samti

Några förbättringar som jag påtalat under flera år.

I Gluggen skriver Jonny Mattsson att ålänningarna är dåliga på att blinka i trafiken. Problemet är att de åländska rondellerna, förutom Rökerirondellen och Sjukhusrondellen, är så små.

Fler insändare