I en insändare i fredagens Ålandstidningen hävdar Rainer Nyberg tvärsäkert att ”mobilstrålning bidrar till aggressiv hjärncancer” och stöder sig på en artikel av Philips med kolleger från 2018, varifrån grafen i hans insändare är tagen. Då inställer sig genast frågan: Varför väljer man en artikel från just England, när det finns mycket bättre artiklar och studier som gjorts på data från de nordiska länderna?

Svaret är enkelt: De studierna visar inte det som Nyberg påstår i sin insändare, utan man ser ingen motsvarande ökning av aggressiv hjärncancer.

Högmaligna gliom eller GBM är en relativt ovanlig om än dödlig form av cancer. Enstaka fall kan ge stora utslag i statistiken. Studerar man på data från många länder kan man se klara trender:

1. En svag ökning ända från 1970-talet, då det inte fanns mobiltelefoner.

2. Att antalet gliom av ospecifik art minskar, samtidigt som de aggressiva ökar (Karpidis med kolleger 2018). Orsaken är helt enkelt ändrade diagnoskriterier och framför allt bättre diagnoser med hjälp av MRI. Den ökning Philips anser sig se är således skenbar.

Vidare avfärdar Nyberg Deltours och Bensons studier, uppenbarligen utan att ha läst dem. Påståendena att dessa skulle vara baserade på någon 13-personers ”klubb” är helt tagna ur luften. Skulle Nyberg ha läst dem skulle han insett att Deltour med kolleger baserar sig på data ur de nationella cancerregistren i de nordiska länderna och konstaterar att incidensen av hjärncancer var stabil, sjunkande eller visade en svagt ökande trend som börjat långt före mobiltelefoner var vanliga.

Likande resultat kommer Benson med kolleger fram till genom att studera cancerdata från England och jämföra detta med mobilanvändning.

Hardell slutligen är en erkänt skicklig onkolog, men han är inte ”en av världens främsta forskare”. Hans studier kring mobilanvändning ska inte ignoreras, men rent definitionsmässigt är retrospektiva studier inte ”ytterst tillförlitliga”. Jag tror knappast Hardell själv skulle använda det ordet.

Att be personer uppskatta sin mobilanvändning i efterhand, kanske många år bakåt i tiden, är alltid problematiskt. Handen på hjärtat Nyberg: Hur många tisdagar år 1992 åt du äppel?

Det är bra att ha en sund skepsis till vad myndigheter och forskare säger, men till skillnad från olika konspirationssajter så försöker myndigheter vara objektiva och transparenta. I olika metastudier anger man såväl urvals- som bedömningskriterier. Resultaten av dessa är att de kategoriska påståenden som framförs av Nyberg saknar vetenskapligt stöd.

Dock är detta ett område där det forskas hela tiden så jag är öppen för att revidera min ståndpunkt om ny information framkommer. Tills dess så säger jag som Strålsäkerhetsmyndigheten: ”Det är osannolikt att radiovågor från mobiltelefoner medför ökad risk för hjärntumör eller andra allvarliga hälsorisker”.

Anders Gustafsson

Med detta avslutas debatten om 5G, cancerrisk och Strålskyddsstiftelsen.

Debattredaktören

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Om 2020 varit ett år som omkullkastat hela vår omvärld så kan 2021 vara året som omkullkastar det sociala arbetet på Åland.

Rainer Juslin, ordförande för lag- och kulturutskottet, skriver i en insändare att ”Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inklud

I Ålandstidningen den 3.7 finns en insändare där fil.dr. Alf Ronnby dels analyserar bakgrunden till, dels kritiserar BLM-rörelsen i USA, där han framhåller att klassamhälle och fattigdom lägger grund för de våldsamheter som nu pågår.

Jag är biodlare, miljöaktivist och har valt att bo i skärgården för att det är ett sätt att få leva nära djur och natur. Jag ser med glädje att det på insändarplats nu diskuteras hantering av vägrenar.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Fler insändare