De politiska grupperingarna i stadsfullmäktige har fört förhandlingar om fördelningen av förtroendeposter i kommunens organ. Förhandlingarna slutfördes i god anda och förhandlingsresultatet skulle enligt överenskommelse offentliggöras i två etapper: En första etapp inför stadsfullmäktiges möte den 14 januari och en andra inför stadsfullmäktiges möte den 28 januari då alla nämnder ska tillsättas.

Politiskt samarbete bygger på att överenskommelser hålls. I detta fall bröt någon i det borgerliga lägret överenskommelsen och läckte till media att socialdemokraternas kandidat till stadsstyrelsen också föreslagits som en av våra representanter i socialnämnden.

Dessutom uttalade sig flera osakligt om detta. Enligt Roger Jansson är förslaget politiskt olyckligt och stadsstyrelsens övervakningsansvar innebär att den socialdemokratiska ledamoten ska övervaka sig själv. Stadsstyrelsens nya ordförande Ingrid Zetterman konstaterar att risken för jäv är uppenbar. Anders Holmberg påstår att detta borgar för konflikter och att detta är en väg staden inte ska ta.

Alla dessa kommentarer visar på stor okunskap. Kommunallagen godkänner att en ledamot sitter både i stads-/kommunstyrelsen och i en eller flera nämnder. Att detta förekommer i många kommuner utanför stadsgränsen är tydligen inte bekant för ovan nämnda personer.

Torsdag den 17 januari hölls en utbildning för tjänstemän och förtroendevalda i Mariehamn. Direktören för Finlands kommunförbund Ida Sulin föreläste och gjorde en djupdykning i jävsproblematiken. På en direkt fråga från mig om jäv för en person som sitter i stadsstyrelsen och nämnd samtidigt svarade Sulin att något sådant inte föreligger. I riket, tillade Sulin, understöder man sådana lösningar.

Stadsstyrelsen och nämnderna har samma intresse och arbetar båda för att förverkliga stadsfullmäktiges beslut och vilja. Några övervakningsproblem uppstår därför knappast. Däremot är fallet ett annat om man sitter på ett förtroendeuppdrag och i ett bolag samtidigt. I sådana fall kan intressena gå isär.

Med andra ord är jag besviken på mina förhandlingsparter. De har brutit en överenskommelse, farit fram med osakligheter och försökt misstänkliggöra Socialdemokraternas ambitioner att skapa bästa tänkbara politiska kompetens i socialnämnden för att säkra övergången av stadens socialtjänst till KST och samtidigt stärka informationsgången mellan stadsstyrelsen och socialnämnden.

Attacker mot socialdemokraterna av detta slag är inte ovanliga. Det hedrar inte våra politiska kolleger i stadsfullmäktige att bete sig på detta sätt och jag hoppas att detta är en engångsföreteelse som inte upprepas.

Barbro Sundback

Gruppledare för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Förra veckan fick riksdagens utskott regeringens tänkta tidtabell för alla kommande större kända lagstiftningsprojekt under mandatperioden.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Fler insändare