I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem. Men parken har också negativa konsekvenser som ledarskribenten antingen inte känner till eller vill dölja.

Vindkraften på Åland har hittills inte klarat av att stå på egna ben utan bidrag från skattebetalarna, och ingenting nytt har ännu framkommit som visar att den planerade parken skulle klara sig utan bidrag från landskapets kassa. Att starta ett företag som är beroende av landskapsbidrag och vars finansiärer huvudsakligen kommer att vara utanför Åland, innebär att den eventuella vinst våra skattepengar bidrar till, hamnar i fickorna på främmande investerare.

Detta är också en rättvisefråga. Varför får inte ÅCA, Ålands skogsindustrier och övriga åländskt ägda företag samma bidragsförmåner som vindkraften? Den planerade vindkraftsparkens ekonomiska förutsättningar och bidragsbehov måste därför utredas och redovisas offentligt, om företaget vill ha ålänningarnas stöd.

Att parken har stor effekt på miljön nämner Dahlén inte heller med ett enda ord: Det aktuella området är Eckerös sista större sammanhängande markområde som nu kommer att förstöras av de anskrämliga möllorna och deras oljud samt av byggnader, vägar och ledningsgator.

Hur anläggningen kommer att påverka människornas trivsel och vilken effekten blir för djurlivet nämns heller inte.

Det finns som synes många negativa verkningar på miljön, som inte får sopas under mattan för att sedan framkomma när det är för sent. Ledarskribentens ”halleluja” över vindkraftsparken bör nog betraktas som vad det är, nämligen osaklig reklam.

Jens Harberg

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén svarar:

Tack Jens Harberg för din insändare. Med alla projekt av denna storleksordning finns såväl fördelar som nackdelar. Fördelarna med satsningen är betydligt större än dess nackdelar. Åland får en högre självförsörjningsgrad på el och samtidigt minskar natur- och miljöskulden, som lämnas till kommande generationer, rejält.

Resorna till och från Åland är flaskhalsar i fråga om smittospridning. Det räcker inte med att rederierna glesar ut restaurangbord och håller rent i toalettutrymmen.

När man ska lösa ett problem måste man först förstå varför problemet uppstått och sedan kan man lösa det på ett smart sätt.

Slitaget i Badhusberget beror på följande saker:

Finlands regering har genom coronakrisen visat en oförmåga och rent av ovilja att acceptera Åland som ett autonomt område med speciella förutsättningar inom Finland.

Under fjolåret, i synnerhet före valet, debatterades lärarbehörigheterna flitigt i media. Tongivande i debatten var bland andra dåvarande lag- och kulturutskottets ordförande, nuvarande vicelantråd Harry Jansson (C).

Av lagtingsledamot Marcus Måtars (Ob) insändare i Ålandstidningen den 27.5 kan man bara dra en slutsats; Diskussionen kring bulvanaffären och oppositionens spörsmål har träffat en nerv som är känslig för honom och partiet.

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk.

Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Fler insändare