Polislagen (2013:87) togs fram som en fulltextlag under min politiska ledning och med Camilla Gunell som lantråd.

Det fanns ett visst motstånd från poliskåren. De tyckte att det var svårt att hålla reda på om den alltid var uppdaterad, vilket naturligtvis är en berättigad fråga.

Vi har tjänstemän inom förvaltningen vars uppgifter bland annat är att hålla sig ajour med de ändringar som görs i Finlands polislag och vilka blir direkt gällande på Åland.

Vid ett möte med polisstyrelsen i Finland gavs även löfte om att förändringar görs i samarbete med oss så att vi håller samma steg vad beträffar ändringar i lag.

Vi gjorde flera större förändringar i den åländska polislagen, till exempel blev polisstyrelsen reglerad i lag. Vi hade även många och långa debatter om utseendet på bilarna. Danne Sundman ledde den gruppen.

Allt för att få en åländsk profil på vår polis.

Alla autonomier med självaktning vill bestämma över sin poliskår. Det är däremot inte alla autonomier förunnat. Till vår åländska behörighet hör ”ordning och säkerhet”. Det är något vi ska vara stolta över och värna om. Det är ett rättsområde och en indikation på en autonomis självbestämmande.

Många utländska gäster från andra självstyrda områden ser avundsjukt på det.

Jag har nu noterat att den centerledda regeringen med stöd av såväl Moderaterna, De obundna som Ålands framtid frångår fulltextlag på ett rättsområde vi själva har behörighet inom och föreslår en blankettlag i sin helhet för den åländska polisen.

För mig är det en viktig signal regeringen nu ger.

Liberalerna och Socialdemokraterna kommer naturligtvis att stöda en blankettlag eftersom de förfäktat en sådan trots att Socialdemokraterna 2013 stödde min ambition om en fulltextlag. Jag vill uttrycka min förvåning över att en regering, vilken jag hoppats på att skulle hålla självstyrelsens anda och mening högt och värna om våra behörigheter, föreslår en blankettlag för en så viktig del av vår självstyrelse.

I ljuset av att vi nu börjar planera 100 år av självstyrelse blir det än mer anmärkningsvärt att vi samtidigt lämnar bort ett av våra viktiga rättsområden.

Gun-Mari Lindholm

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare