Jag vill delge några reflektioner som jag gjort på skärgårdsfärjan härom dagen.

I olika medier, inte bara åländska, har Åland på sistone framställts som en populär destination för turistströmmarna i kölvattnet av den pandemi som härjar. I Mariehamn har kryssningsresenärerna från Finland och Baltikum setts ströva på gator och torg och i den norra och södra skärgården har man kunnat iaktta cykel- och bilburna gäster från andra sidan av Skiftet som aldrig förr.

På västra Åland har de svenska turisterna, som tidigare uppsökt turistanläggningarna i exempelvis Eckerö, uteblivit vilket givetvis är att beklaga. I de svenskregistrerade bilar som iakttas i till exempel skärgården ses i stort sett samma ålänningar i exil som tidigare år. Bortfallet av svenska turister har i många fall kompenserats av turister från Finland. Däremot är det ytterst få centraleuropeiska turister på Åland vilket har att göra med den transiten genom Sverige, som regionvis är mycket hårt drabbat av virusets framfart.

Det besvärliga svenska läget har åsamkat Åland stora samhällsekonomiska förluster. Några större företag, som ännu för bara ett halvt år sedan sågs som framgångssagor utan dess like, är nu ett minne blott. Det innebär förluster som förmodligen tar mycket länge att återuppbygga, om det ens är möjligt, för att inte tala om alla de personliga tragedier som uppkommer som en följd av arbetslöshet och förlorad social ställning.

Det är mycket glädjande att notera att finländarna tagit statsrådets rekommendationer om att utesluta utlandssemestrarna för i år och i stället satsa på att upptäcka vårt eget hemland som har så mycket att uppvisa oss alla. Intressant är också att följa med ålänningars flöden på sociala medier och konstatera att många valt att styra kosan österut denna sommar.

Jag vill redan nu rikta ett stort tack till alla de gäster från Finland som valt att tillbringa några semesterveckor på Åland i allmänhet och i skärgården i synnerhet. Ni har räddat det som gick att rädda.

Det är i skärgården som vi ser stora möjligheter till tillväxt. Turismen är en outnyttjad resurs. Skulle vi ha ett enklare och mer optimerat bokningssystem på våra skärgårdsfärjor skulle vi garanterat se ännu fler resenärer som valt att fortsätta sin tur från den åboländska skärgården vidare till den åländska. Landskapsregeringen måste anslå resurser för att utveckla detta så att vi kommer från den stagnation som rått allt för länge så att hela Åland kan växa.

Rainer Juslin (Lib)

lagtingsledamot, ordförande i lag- och kulturutskottet

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Fler insändare