Kommentarer

nton är indirekt en röst på

nton är indirekt en röst på Torvalds och Anton har varit medarbetare till Torvalds och dom ihop har gjort ett bra jobb i E.U.och Torvalds kommer till Åland nu och då och informerar oss om vad som händer,Så han kan visst påverka indirekt.Läs på lite Holmblad så att du vet vad du pratar om!

Leifin, en röst på Anton

Leifin, en röst på Anton minskar också röstetalet på Torvalds, Du och många fler borde inse detta. Utav detta kan ni och du dra den slutsatsen att varken dera kommer n, Torvald kommer väl till Åland, han vet nog att faran är stor till ett förlust väl. Så Leifin sätt dig ner och studera verkligheten,

Vill man ha ett socialistiskt

Vill man ha ett socialistiskt Åland med ett oerhört starkt inflytande av Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, SDP så det optimalt att rösta på Gunell. Vill man å andra sidan ha ett Åland där individens frihet och företagsamhet anses som viktiga värden, alltså faktorer som i alla tider präglat Åland, skall man inte rösta på en socialist.

Findus, anser du att friheten

Findus, anser du att friheten och företagsamheten är dålig när SDP sitter med och gör sitt bästa för Åland, Nrj vakna upp ur dvalan och se vad finska Presidenter SDP:are har gjort och sett till Ålands bästa om framtiden. Ni som är rädda för finskan, kan väl säga SDP på svenska.

Största delen av min

Största delen av min kommentar föll bort men det får va.Holmblad har gjort det till sin livsuppgift att försvara alla socialdemokratiska insändare och dom är många nu i dagarna,så han har fullt upp.Men som tur är så inser dom flesta verkligheten!

Polis och sjukvård behöver betydligt mer resurser. Det behövs mer personal för att stävja den riktning som även vårt lilla åländska samhälle går mot.

Staden behöver fler boendeplatser för äldre. Och framförallt behöver vi få till olika typer av boenden.

Angående måndagens ledare av Daniel Dahlén. Det är just det här jag som jag till olika ministrar samt skärgårdskommuner ställt frågan om deras långt gående planer för Ålands skärgård.

Att man får samma lön när man väl har blivit anställd är inte detsamma som att ha jämställda villkordå man inte kan bli anställd på grund av att kraven är skrivna för olika länder, men den skillnaden kan vi lämna därhän.

Nu vill vi i Ålands Framtid applådera stadsarkitektkontoret för att våra förslag redan nu börjar ge avtryck. Det ger oss förhoppningar om att våra andra förslag också kan vara till nytta och kommer att genomföras.

Det finns många viktiga områden inom politiken här på Åland som är jätteviktiga att jobba med. Men dock kan man inte arbeta inom alla fast man gärna under valkampanjtider lovar gröna skogar.

Regeringen har säkert haft skärgårdens bästa för ögonen när man vidtagit åtgärder i syfte att utveckla skärgårdstrafiken. Upphandlingen av de initiala etapperna för kortrutten har lyckats utomordentligt väl.

Därför ställer jag inte

upp i lagtingsvalet

2017-2018 skrev Mise om en sopreform där alla hushåll hade möjlighet att välja fyrafacks sopkärl. Det framställdes som ett val man hade.

Det åländska systemet för lönesättning inom offentlig sektor är i dag statiskt och gör liten skillnad bland de anställda individerna.

Tanken med kortruttsprojektet var väl från början att få ner kostnaderna för skärgårdstrafiken och samtidigt göra trafiken ekonomiskt- och miljömässigt mer hållbar.

Det här är vad som händer när desperationen når sin topp, sittande regering har slagit ett icke angenämt rekord. Rekord i att misslyckas.

Alla har rätt att bestämma.

Du har rätt att bestämma över dig själv.

Du har också rätt att bestämma tillsammans med andra.

Alla har rätt att känna trygghet.

Alla har rätt att må bra.

Fler insändare