Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi. Personal har varit permitterad, färjor har legat stilla eller haft färre avgångar med anledning av få resande.

Dagens situation med stängda gränser och karantän som dessutom varierar från vecka till vecka gör det givetvis svårt att planera för framtiden och är en utmaning särskilt för marknadsföringen.

Vi förstår alla att företaget lider förluster med anledning av dagens situation vilket har betydelse för likviditeten inom företaget och värdet på aktien.

Permitteringarna har stor inverkan på samhällsekonomin men även på familjers privatekonomi med följder vi ännu inte sett slutet av.

Som intresseförening för aktieägarna i Viking Line har vi följt situationen på nära håll och kan inte annat än hoppas på att pandemin så småningom ger med sig. Vad vi erfarit har resandet i närområdena ökat vilket betyder att med ett bra koncept, flexibla lösningar och ett attraktivt utbud kan vi erbjuda intressanta upplevelser såväl ombord som i land.

Dagens svåra läge kan eventuellt vändas till något nytt och kreativt då dagens förhållande förändras vilket är nödvändigt för att hävda sig i konkurrensen.

Under rådande omständigheter var det givetvis ytterligare ett hårt slag mot rederiet då Amorella av ännu okänd anledning fick grundstötning i Föglö skärgård.

Tack vare mångårig medveten satsning på sjösäkerhet kunde rådig ledning ombord sätta fartyget, passagerare och personal i säkerhet.

Det är något rederiet ska vara stolt över och vi tacksamma för.

Aktieägarföreningen vill önska all personal ombord och iland samt ledning för företaget framgång och lagom mycket vind i seglen.

Tillsammans värnar vi om våra kommunikationer vilka är avgörande för vårt samhälle.

Styrelsen för Aktieägarföreningen Viking

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Fler insändare