Jag köpte både luciamärken och -lotter för tolv euro. Tack och lov så vann jag ingenting. Det är rent oförskämt, i alla fall mot skärgårdsborna, att från det att man kungör vinstnumret tills vinsterna ska vara utlämnade är det bara sex dagar. Nästa år blir det inga lotter för min del.

Ragnhild Kalman, Kökar

 

Alexandra Walk-Liljeroos, kampanjledare för Ålands Lucia, svarar:

Lucialotteriets vinstlista har varit publicerad på www.lucia.ax sedan luciakampanjen började den 7.11. Från och med detta datum har man även kunnat hämta ut vinster i vår reception i Folkhälsans allaktivitetshus. Denna information framgår på lotten.
   För dem som inte har tillgång till internet eller som av någon annan anledning inte vill använda sig av webben publiceras vinstlistan också, liksom alltid, i tidningen. Är det så att man inte har möjlighet att själv hämta sina eventuella vinster under utsatt tid är vi alltid behjälpliga och kan till exempel förlänga utlämningstiden, posta vinsten eller tillsammans med våra lokalföreningar i respektive kommun ordna utlämningen på andra sätt.
   Det är självklart att alla som vunnit ska ha möjlighet att få sin vinst – oberoende var man bor på Åland. Tråkigt att dessa lotter inte var vinstlotter, men vi är tacksamma för att du bidragit till luciainsamlingen och det lokala hälsofrämjande arbetet Folkhälsan på Kökar gör.

En av Mariehamns stads skolor toppar Pisaresultaten, igen. Från stadsstyrelsen vill vi gratulera och tacka alla inblandade parter.

Vi lyfter på hatten för Anders Caséns engagemang gällande granulat som fyllnadsmaterial (insändare den 23 januari). Men har du Anders fått någon respons från dem som håller på med och ansvarar för den nya anläggningen?

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Fler insändare