Jag köpte både luciamärken och -lotter för tolv euro. Tack och lov så vann jag ingenting. Det är rent oförskämt, i alla fall mot skärgårdsborna, att från det att man kungör vinstnumret tills vinsterna ska vara utlämnade är det bara sex dagar. Nästa år blir det inga lotter för min del.

Ragnhild Kalman, Kökar

 

Alexandra Walk-Liljeroos, kampanjledare för Ålands Lucia, svarar:

Lucialotteriets vinstlista har varit publicerad på www.lucia.ax sedan luciakampanjen började den 7.11. Från och med detta datum har man även kunnat hämta ut vinster i vår reception i Folkhälsans allaktivitetshus. Denna information framgår på lotten.
   För dem som inte har tillgång till internet eller som av någon annan anledning inte vill använda sig av webben publiceras vinstlistan också, liksom alltid, i tidningen. Är det så att man inte har möjlighet att själv hämta sina eventuella vinster under utsatt tid är vi alltid behjälpliga och kan till exempel förlänga utlämningstiden, posta vinsten eller tillsammans med våra lokalföreningar i respektive kommun ordna utlämningen på andra sätt.
   Det är självklart att alla som vunnit ska ha möjlighet att få sin vinst – oberoende var man bor på Åland. Tråkigt att dessa lotter inte var vinstlotter, men vi är tacksamma för att du bidragit till luciainsamlingen och det lokala hälsofrämjande arbetet Folkhälsan på Kökar gör.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Fler insändare