Obunden samling har beslutat att arbeta för en indexjustering av barnbidrag. Barnbidrag har stått på samma nivå i elva år. I första hand ska en indexjustering göras för det första barnet. Det skulle innebära en höjning av barnbidraget från 110 euro till 130 euro per månad.

För det första barnet betalades i juli 2019 beloppet 167.914 euro. På årsbasis blir det 2.014.968 euro. Antalet mottagare och barn var 1.371 stycken.

Enligt de senaste uppgifterna i FPA:s databas utbetalades sammanlagt 751.861 euro i barnbidag på Åland i juli 2019. På årsbasis blir detta belopp 9.022.332 euro. Det sammanlagda antalet mottagare var 3.122 som hade 5.467 barn.

Enligt det åländska konsumentprisindex som beräknas av ÅSUB, var penningvärdeförsämringen 16 procent från år 2008, då barnbidragsnivåerna bestämdes senast, till juli 2019. En indexjustering skulle innbära ett tillägg om 1.443.573 euro för samtliga barnbidrag. En indexjustering för det första barnet kostar 330.000 euro och föreslås införas redan det inkommande året.

I dag är barnbidraget följande per månad: första barnet 110 euro, andra barnet 143 euro, tredje barnet 185 euro, fjärde barnet 214 euro, femte och följande barn 259 euro.

Sedan 1 juli 2019 är ensamförsörjartillägget 60 euro per månad för varje barn som har barnbidrag.

Barnbidraget har funnits sedan slutet av 1940-talet. Både i riket och i Sverige är barnbidraget på Åland universellt. Detta betyder att alla föräldrar med barn beviljas ett fast belopp per barn oavsett föräldrarnas inkomst och att barnbidraget inte är behovsprövat.

Målet med barnbidrag är att utjämna de ekonomiska villkoren med och utan barn.

Leif Holländer (Ob)

kandidat i lagtings- och stadsfullmäktigevalen

Ungdomar gör som vi säger, och gör som vi gör. Det viktigaste och mest grundläggande skyddsfaktorn för ungdomars mentala hälsa är trygga och närvarande vuxna i hemmet, i skolan och på fritiden.

Mika Nordberg talar på fredagens presskonferens om att det mest ansvarsfulla gentemot skattebetalarna är att invänta HFD:s beslut innan man eventuellt bryter avtalet för elhybridfärjan.

IMariehamn har man testat med mobilfri skola. Idén må ha haft ett gott syfte men, det går inte att förbjuda mobbing! Ett förbud blir verkningslöst, en symbolisk handling inget mer.

Barnomsorgen är verkligen otillräcklig och andra partier blundar för problemen som finns inom barnomsorg. Det är inte okej någonstans.

Att det är dyrt att sanera vrak är ingen hemlighet, men hur dyrt vore inte ett oljeläckage för Östersjön?

Det är märkligt att S, Lib och MSÅ har mest insändare. De måste ha insett att deras politik har varit misslyckad.

”Iakttagare”

Nedan finns uppräknat en del av svaren som lärare i Finland fick när elever fick frågan: varför behövs lärare i skolan?

Lärare behövs i skolan för att.

• motivera och inspirera.

Man kan bli mörkrädd för mindre men att alla partier förutom ÅLD är för en klimatlag vilket sades på Ålands näringslivs valdebatt häromdagen trodde jag aldrig.

Klimatlag = minskad eller stoppad tillväxt. Punkt.

Upplägget och reglerna för skärgårdstrafiken genomsyras av ett märkligt misstroende och en påtaglig missunnsamhet mot skärgårdsborna, det vet varenda skärgårdsbo som kommit i kontakt med den stelbenta institution som går under namnet Ålandstrafike

Det privata företaget FS-links utredningar om ett tunnelbygge mellan Svinö och Degerby visar att en tunnel blir orimligt dyr och att det politiska spelet om en tunnel är att slå blå dunster i ögonen på väljarna.

Jag fick en fråga om varför jag bara fokuserar på ungdomarna i min valkampanj inför kommunvalet. Svaret är enkelt, om de unga mår bra och rör på sig så kommer de kunna bidra till samhället på ett positivt sätt i framtiden.

Sannolikt kommer det åländska valet att genomföras trots att det inte uppfyller principen om ”allmän rösträtt” så man kan lika väl ägna sig åt andra lika flagranta orättvisor.

Åland har som ett småskaligt självstyrt örike alla förutsättningar för att bli fossilfritt. Men för att vi ska komma dit behövs en robust och vetenskaplig klimatlag, som innehåller juridiskt bindande utsläppsmål för alla sektorer.

Fler insändare