Efter de senaste dreven i media och lagtingsoppositionen mot två av Obunden samlings lagtingsledamöter kan konstateras att partiet fortfarande lever och har hälsan.

Jag trodde i min enfald att drev mot av folket invalda lagtingsledamöter var ett oacceptabelt sätt att driva politik på i lagtinget. Jag trodde att lagtinget stod över sådant agerande. Jag hade fel.

Likaså tänkte jag att massmedia, som ska bevaka politikers arbete i lagting och landskapsregering, behandlar alla lika, och granskar alla partiers lagtingspolitiker enligt samma måttstock. Jag hade fel där också. Tyvärr.

När en tidigare högt uppsatt liberal politikers försäljning av fast egendom inte kunde genomföras på grund av ”oegentligheter” (?) i köpebrevet, drogs inget drev i gång av massmedia. Då ifrågasattes inte den politiska trovärdigheten, där fanns tydligen en politisk immunitet, då väljarnas förtroende värderades högre än privata affärer.

Dåvarande opposition (Obundna, Centern och Ålands framtid) ”lyfte” heller inte frågan i lagtinget den gången, då ärendet inte ansågs beröra lagtingets inre arbete. Samt av respekt för väljarnas val.

Att utse en ny talmanskandidat som tillfredsställer 30 politiker i lagtinget är en omöjlig ekvation, speciellt med den hätska ton, och med det ointresse för samförståndslösningar, som präglar debatten i nuvarande lagting.

Det skulle vara intressant att få information om på vilket sätt detta drev från opposition och media gagnar ålänningarnas bästa, och förbättrar samarbetsklimatet med finska regeringen, vilket borde vara rättesnöret för allt politiskt arbete i lagtinget.

Runa Lisa Jansson

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén svarar:

Ålandstidningens kan, förstås, inte svara för hur partierna i lagtinget agerar i olika ”fall”. Men att, som Runa-Lisa Jansson, insinuera att Ålandstidningen inte ingående granskade det tidigare fallet ärdirekt felaktigt.

I flera dagar i december 2018 skrev vi åtskilliga artiklar om att landskapsregeringen nekade försäljningen av Bartsgårda gård, som såldes av dåvarande vice talman Viveka Eriksson (Lib), och om hur LR ansåg att upplägget för affären var ett sätt att kring jordförvärvsreglerna.

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

I lagtingets debatt om tilläggsbudgeten förra veckan utlovades att redan denna vecka skulle finansministern och regeringen påbörja arbetet med nästa tilläggsbudget som skulle ha kommunernas behov i fokus.

Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger.

Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen.

I min senaste insändare om landskapet ska låna pengar från banken för att finansiera sin tilläggsbudget polemiserar jag mot uppfattningen att Paf-pengar är det enda rätta i detta nu.

Alltså vad händer, samhället sätter sina medmänniskor i en framtida psykisk ohälsa. Folk blir permitterade och andra får jobba dubbelt, skolbarn får uppgifter som om de hade två vuxna och inga syskon till hands.

Nu tycker jag att livsmedelsbutikerna inför ett nytt system med att på kassadisken införa ett mellanrum med en halv meter mellan varje ny kunds varor. Vi kan kalla det värnavstånd.

Hur entusiasmerar man sin personal när det är känt att man seglar i motvind? Jo, samtidigt som man informerar om permitteringarså ställs det krav på att personal ska komma till arbetet med egna skyddskläder!

Med anledning av lagtingets beslut om en tillfällig förhöjning av dagpenningen florerar det på sociala medier och till och med i lagtinget felaktig information i sakfrågor.

Fler insändare