Många hävdar att turismen är en så obetydlig del av vårt näringsliv, så man bör prioritera annat. Det facto svarar turistsektorn för nästan 20 procent av Ålands BNP!

Turismen är alltså superviktig för oss och därför borde vi satsa ännu mer! Hittills har vi främst prioriterat att marknadsföra oss i våra närregioner Finland och Sverige.

I nuläget är nog Åland rätt välbekant i Finland och Sverige men ute i Europa är nog vårt paradis en vit fläck på kartan. Vi vet att juni och juli redan är fyllda av närregionernas turister men lockar vi hit sydeuropéer får vi även augusti och september fyllda då de tar sin semester senare än vi.

Norge har sin olja och vi har förlovats med vår skärgård. Nästan inga andra ställen i världen har en skärgård, därför är det den vi ska marknadsföra utanför Norden.

De senaste åren har somrarna blivit så varma i Sydeuropa att deras befolkning börjat söka sig upp till Norden för att få en solig men sval semester. Bara i sommar har jag träffat flera turister på Åland som angett att de kommit hit enkom för att vara säkra på att få en solig men sval semester.

Jag kallar dem klimatturister och de är en tråkig realitet men vi måste ta vara på den och använda dem i vår marknadsföring.

Över lag tycker jag att vi satsar för lite på marknadsföringen av Åland som har sådan enorm potential att bli det paradis alla vill besöka bara de vet att vi existerar. Det finns många saker på Åland också som vi borde göra för att locka hit fler turister och för att öka deras upplevelse när de väl är här.

Jag har tidigare haft två insändare i samma ämne; ”Maritimt center på Åland” samt ”Evenemangsturismen på Åland kan utvecklas!”

Björn Hägerstrand (MSÅ)

kandidat i lagtings- och kommunalvalen

I onsdagens tidning skriver Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott för en avdelning på

lördagen. Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån.

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar.

Så var ännu ett skolår till ända, men inte vilket skolår som helst. Vårterminen har inneburit utmaningar som ingen kunnat fantisera om, för alla inblandade parter.

Under senare tid har lärarnas behörighetskrav diskuterats på insändarplats.

Jag har under en längre tid följt med debatten om discgolfbanan i Mariehamn med stor sorg. Jag var initiativtagare och projektledare för discgolfbanan 2018 i Badhusparken.

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste.

När man som anhörig ringer till Trobergshemmet för att avtala tid för träff med sin gamla mor så får man först svaret att det går bra klockan två, vilket är om cirka en timme.

Häromdagen såg jag ännu en överkörd igelkott. Vem körde på den? Såg du den inte? Körde du för fort? Eller satt du och stirrade på mobilen eller pratade i den samtidigt som du körde?

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att: ”Oron i samhället gör mig bekymrad”. Du borde förstå att människor har anledning att känna oro.

Den här regeringen har stått och trampat vatten ett tag nu.

Enligt företagsekonomiska principer ska cirka 10 procent av företagets omsättning vikas för administrativa kostnader och vinst. Jag har länge funderat över om den principen också följs inom offentlig sektor.

Vi är nu inne i en tid då dagstidningarna återkommande rapporterar om bränder i skog och mark.

Diskussionerna går för nuvarande heta framför allt på Facebook runt den av Lions Club Mariehamn/Lions Finland till Mariehamns stad donerade 9-håls discgolfbana som sedan i fjol är anlagd i Badhusparken, det vill säga inom ett allmänt park- och grö

Fler insändare