FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs. Det här kan vi fixa men då behöver alla göra sitt, även lilla Åland!

Vi behöver visa Ålands nya ledare att ålänningarna är beredda att göra vad som krävs för ett hållbart Åland. Vi hoppas att regeringen vidtar faktiska åtgärder för att nå Bärkrafts mål och inte bara låtsas vara klimatvänner med ett miljöparti i regeringen som ”bevis”.

För att uppmärksamma allvaret och visa att vi ålänningar också ska göra något ordnar Klimataktion Åland och UMÅ (Ungdomarnas miljörörelse på Åland) en klimatmanifestation fredagen den 29.11. som en del av #fridaysforfuture med slagordet ”Let’s pause for a moment of science”.

Alla är välkomna att delta och man kan också få möjlighet att säga några egna ord. Annars kommer Klimataktion Åland och UMÅ stå för program med bland annat allsång och tal. Vi kommer att samlas utanför lagtinget klockan 15.00 för att hedra klimatet med en ”tyst minut”.

Vi har stannat upp och lyssnat. Och nu, tillsammans, kan vi ta tag i det här och göra skillnad. Lyssna på vad forskarna säger och ”...pause for a moment of science”.

UMÅ (Ungdomarnas miljörörelse på Åland)

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

För att öva lite på tunnelkonstruktioner behöver man ju inte ta till så drastiska åtgärder som att gräva en tunnel som är sex kilometer lång med detsamma, utan man kan bygga en betydligt enklare konstruktion först för att testa konceptet och samti

Några förbättringar som jag påtalat under flera år.

I Gluggen skriver Jonny Mattsson att ålänningarna är dåliga på att blinka i trafiken. Problemet är att de åländska rondellerna, förutom Rökerirondellen och Sjukhusrondellen, är så små.

Fler insändare