Målet med arbetet kring coronaviruset Covid-19 är att Åland förblir osmittat. Chansen för att det ska lyckas är inte stor men vi måste försöka. Därför är det viktigt att hellre ta i för mycket än för litet. Bedöms åtgärderna för kraftiga är det enklare att backa än att göra tvärtom. Mot den bakgrunden ska alla uppmaningar från Ålands landskapsregering i kombination med Ålands hälso- och sjukvård betraktas. Det vore oerhört betydelsefullt på alla sätt om vi lyckas hålla viruset stången.

På ett övergripande plan är osäkerheten enorm och alla goda råd nödvändiga. När våra allra största arbetsgivare inom sjöfarten förlorar sina kunder till följd av utreseförbud på nationell nivå är det allvarligt på en nivå vi aldrig tidigare varit i närheten av. Kringeffekterna då sjöfarten stannar upp är enorma och effekterna slår mot arbetstagare, underleverantörer, turistbranschen på land, restauranger, livsmedelsbutiker och så vidare. Det är ännu för tidigt att ha en fullständig bild av det som sker och det är ett praktexempel på vad som hade hänt om skatteundantaget aldrig hade blivit verklighet.

Åland som samhälle står inför en oerhörd utmaning där alla gamla ”sanningar” måste prövas. Vi ser hur butikshyllorna gapar tomma till följd av hamstring och tycker kanske att det är överdrivet. Sanningen är att det är en fullständigt normal och förutsägbar reaktion på händelser som ligger utanför den egna kontrollen. Ingen begriper Covid-19 och ingen kan med säkerhet säga vad som sker, annat än att det är farligt. I sådana lägen reagerar vi människor orationellt, vi vill så gärna göra något men vi vet inte vad och åtgärdar därför sådant som är enkelt. Till det hör inköp av toapapper och torrfoder.

Coronaviruset pressar hela vår välfärd och vardag och ställer krav på åtgärder som inte bara lindrar i dag utan som håller även i morgon. Vi får inte fastna i det omedelbara utan måste se varje åtgärd långsiktigt. Från såväl finländskt som svenskt håll har regeringarna aviserat omfattande stödpaket för att hantera krisen. Det är rimligt och nödvändigt att Åland gör likadant och avsätter medel för att signalera framtidstro och skapa trygghet när själva fundamenten i vår tillvaro vacklar.

För Ålands lagtings vidkommande hoppas jag på breda, blocköverskridande överenskommelser och att vi ur krisen som pågår just nu kan skapa ett ännu friskare Åland som står redo att öppna på nytt när den värsta faran blåst över. Livet fortsätter och när det gör det ska vi stå redo att på nytt omfamna omvärlden och våra gäster.

Jörgen Pettersson

Lagtingsledamot och ordförande i finans- och näringsutskottet

I dag följer de flesta av oss rekommendationerna om att arbeta hemifrån och skolundervisningen sker på distans, många fritidsaktiviteter har paus och vi ska undvika sociala kontakter.

Vid fredagens presskonferens med fru lantrådet Thörnroos (C) vid rodret, så framkom att Finlands omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) under riksdagens frågestund hävdat att alla inresande testades för covid-19.

På Åland är gott att vara i dessa coronära tider, synes det mig!

När det blir dåliga tider upphör privatpersoner och företag att investera. I stället sparar man sina pengar i väntan på bättre tider. Detta förlänger den ekonomiska krisen.

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

I lagtingets debatt om tilläggsbudgeten förra veckan utlovades att redan denna vecka skulle finansministern och regeringen påbörja arbetet med nästa tilläggsbudget som skulle ha kommunernas behov i fokus.

Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger.

Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen.

I min senaste insändare om landskapet ska låna pengar från banken för att finansiera sin tilläggsbudget polemiserar jag mot uppfattningen att Paf-pengar är det enda rätta i detta nu.

Fler insändare