Gårdagens nationalekonomiska modeller är inte fullt ut relevanta just nu. Dessutom, ju mer vi lyckas platta till kurvan över smittade och sjuka desto brantare och djupare blir kurvan nedåt för ekonomin.

Coronakrisen är inte likt något vi sett tidigare. Den är av en sådan magnitud att det i princip är tvärnit i hela den globala ekonomin. En kris som samtidigt drabbar både utbud och efterfrågan. Samtidigt talar vissa ekonomer försiktigt hoppfullt om en möjlig V-formad återhämtning. En återhämtning som kan ske lika snabbt som störtdykningen. Det förutsätter för Ålands del att de livskraftiga företagen har en sportslig chans att övervintra.

Riksregeringen skjuter upp pensionsavgifter, gör det lättare att permittera, lån och arbetslöshetsförmåner ges till företagare och garantier till flyg och sjöfart. En viktig åtgärd ytterligare skulle vara att göra förändringar i konkurslagstiftningen.

I Finland allokeras även medel till kommunerna för direkt hjälp till företagare för fasta kostnader såsom hyror. Det är svårt för en småföretagare att betala lokalhyra när hela omsättningen utraderats i princip över en natt.

Landskapsregeringen bör göra motsvarande. Lånet inklusive likviditetsstödet visar sig antagligen inte vara intressant för våra småföretagare. Situationen är allvarlig. Det finns en oro att skuldsätta sig till förhållandevis hög ränta när tiderna är osäkra.

På Åland finns ungefär 2.600 företag av vilka 2.300, 86 procent, har noll till fyra anställda. De är en avgörande del i det ekonomiska kretsloppet.I tilläggsbudgeten som antogs förra veckan, finns fyra miljoner att disponera för ännu inte definierade behov. Använd en del av det!

Kommunerna är också i behov av akut stöd. Speciellt de kommuner som finansieras av egen skattekraft och därmed får minst landskapsandelar. Det är de kommuner som just nu inleder samarbetsförhandlingar. Det är familjeförsörjare som nu riskerar mista sina företag eller som blir permitterade.

Liberalerna anser att ett ekonomiskt råd snarast bör tillsättas. Ett helhetsgrepp bör tas kring ekonomi, näringsliv, arbetslöshet och social hållbarhet. Varför inte med professor Edvard Johansson, Åsubs direktör samt representanter från kommunerna?

Vi har ett omfattande arbete att göra på Åland. Redan före corona-utbrottet var bnp-utvecklingen svag. Vi har en åldrande befolkning som har berättigade krav på en bra äldreomsorg men som samtidigt sätter press på försörjningskvoten.

Vi ser dessutom tydliga tecken på att landskapet är underfinansierat. Det behövs ett långsiktigt arbete för en bärkraftig samhällsekonomi. Utvecklings- och hållbarhetsfonden som skulle katalysera grön tillväxt och omställning samt forskning och innovationer kring till exempel turism, sjöfart behövs mer än någonsin.

Liberalerna står dessutom fast vid att vi behöver en kommunreform, modernisera näringsrätten och göra offentliga investeringar som minskar driftskostnaderna.

Katrin Sjögren

ordförande, Liberalerna

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Fler insändare