Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor. Så småningom kommer de första lärarna in och tittar till sitt förbeställda arbetsmaterial såsom skol- och arbetsböcker, pennor, häften och lärplattor.

Det var en alldeles speciell känsla i att ta upp en helt ny lärobok som ingen ännu hunnit bläddra i i väntan på att den kunskap som finns mellan pärmarna ska transformeras till förväntansfulla barn och unga. Om några veckor fylls alla klassrum av energi, laddning och nya skolväskor som luktar litet klor.

Lag- och kulturutskottet ska inom kort granska det lagförslag som ska möjliggöra bland annat distansundervisning i enlighet med den nya lagen om barnomsorg och grundskola. Utskottet har redan inlett inläsningen genom att lagen genomgått remissdebatten i lagtinget och därefter väntar ett omfattande hörande av sakkunniga på fältet gällande explicita frågeställningar kring hur distansundervisningen avses genomföras.

Utskottet avser även ta del av hur man från fackligt håll ser på avtalsmässiga utmaningar, trots att avlöning och avtalsfrågor i sig inte ligger på lagtingets bord. Vi ska inte blunda för verkligheten som inte kantas av enbart lagar och förordningar utan även av ömsesidiga överenskommelser om hur arbetet ska regleras.

Min förhoppning är att man ändå inte ska behöva tillgripa distansundervisning utom i yttersta nödfall då man inte längre kan garantera säkerheten för enskilda individer i skolmiljön eller givetvis i fall där man inte på annat sätt kan ordna undervisningen i ett enskilt ämne. Vårens erfarenheter är ojämna. Allt gick inte som på Strömsö.

Ingen kritik ska riktas mot en enskild avvikelse i ett mycket komplext system. Det fanns många utmaningar som skolsamfundet och vårdnadshavarna klarade med högsta vitsord men det går inte att blunda för dem som inte mådde så bra i isolationen. Jag hoppas att de kartläggningar som landskapsregeringen låtit göra redovisas och leder till en diskussion utmynnande i att redskap utvecklas som kan sättas i händerna på dem som behöver dem.

Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inkluderande och jämlik barnomsorg och grundskoleutbildning samt främja ett livslångt lärande för alla.

Jag vill redan nu passa på att tillönska er alla givande förberedelser inför skolstarten.

Rainer Juslin (Lib)

ordförande i lag- och kulturutskottet

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Fler insändare