I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder de skulle vara framstående.

Sedan kommer en diskussion om världens totala energiförbrukning, men det viktiga för klimatet är från vilka källor som denna energi konsumeras. Klimatpåverkan från sol och vindkraft är annan än klimatpåverkan från att bränna fossila bränslen.

Det verkar inte bekomma Sture Åström, som dels påstår att koldioxid inte påverkar klimatet, del påstås att mera koldioxid är bra. Att koldioxid påverkar klimatet har varit känt i över 100 år och även om det är sant att en högre halt koldioxid ger en effektivare fotosyntes, så uppväger detta inte de negativa effekterna av ett ändrat klimat.

Påståendet om de närmare 200 mordbrännarna i Australien är ett rykte som sprids via den amerikanska konspirationsteoretikern Alex Jones webbsida InfoWars. Det korrekta antalet är enligt polisen i New South Wales 24. Siffran 183 får man om man dessutom räknar in sådana som anklagats för ovarsamhet. Dessa 183 är inte misstänkta mordbrännare.

Att det brunnit i Australien förut är sant, men det är även sant att delar av landet fått mindre regn än någonsin, under den tiden man kunnat mäta. De bränder man ser nu är dessutom annorlunda är exempelvis bränderna 1974 och 1984.

Även om det är sant att solinstrålningen minskar så är det för tidigt att tala om en ”extremt passiv fas”. Nasa konstaterar att även att om en sådan skulle inträffa så skulle det inte kompensera för den antropogena klimatförändringen.

Slutligen, man kan tycka vad man vill om olika vetenskapliga klimatmodeller, men en nyligen publicerad studie från University of California, Berkeley har analyserat ett antal publicerade klimatmodeller ända från 1970-talet och konstaterar att majoriteten, 14 av 17, har slagit in. ”Vi fann att de klimatmodeller, även sådana som publicerats på 70-talet, var anmärkningsvärt exakta och 14 av dessa var helt i överensstämmelse med utfallet” säger professor Zeke Hausfather, en av forskarna bakom studien.

Nätverket Klimatsans är för klimatet litet som vad ”The Flat Earth Society” är för geografin, så de som är intresserade av hur det här med klimatet hänger ihop kan gärna söka sin information i mer tillförlitliga källor.

Anders Gustafsson

Förra veckan fick riksdagens utskott regeringens tänkta tidtabell för alla kommande större kända lagstiftningsprojekt under mandatperioden.

Jag avser inte gå i polemik med Robert Horwood (18.2) om institutionen EU, då detta måttligt komplexa fenomen tycks befinna sig bortom hans perception, men det är svårt att låta karikatyren råda; när han lyfter pennan med EU i siktet är det inte f

Härom veckan kunde vi ta del av i media att en juniordomare i den åländska innebandyserien fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal.

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. Sist ut är Malin Sandberg-Holmström, Brändö.

Gällande rekryteringen av förvaltningschef, har jag några frågor och tankar till regeringen:

Idéer av i dag är inte bara goda och dåliga utan de senare anses snarast sjukliga och förbud dryftas.

Med anledning av trenden att bildkonstnärer allt oftare underlåter att ge konstverken namn och i stället överlåter åt betraktaren att tolka vad tavlan betyder kan det vara intressant att få veta att man i Grönköping har dragit den yttersta konsekv

Diskussionen om skärgårdens framtid dominerades i valkampanjen av enstaka frågor, som färja eller tunnel till Föglö eller om en kommunsammanslagning är önskvärd. För att bredda debatten fokuserar Ålandstidningens insändarsida den här veckan på skärgården, och har därför bjudit in en skribent från varje skärgårdskommun för att ge sin vision om skärgårdens framtid. I dag: Satu Numminen, Kumlinge 

Jag måste börja med att tacka Maria Sundberg, som ställer upp och står vid min sida fast jag inte vet vem du är. Det betyder massor för mig.

Nu har Maxingebussen en gratis vecka under sportlovet. Ett bra initiativ som stadsbussen borde ha följt upp. För nu kostar det två euro att åka ner till centrum från södra stan och två euro tillbaka efter utfärden.

Det som skrivs om jordförsäljning och bulvaner visar en syn på åländsk jord som förskräcker. Låt mig påminna om Nationernas förbunds uppmaning till Finlands regering 24 juni 1921:

Öppen fråga till minister Alfons Röblom och minister Annette Holmberg-Jansson.

Finlands kommunikationsministerium tillåter 5G på Åland, en ny elektronik som ej ännu vetenskapligt hälsotestats.

Det är intressant men alls inte oväntat att ta del av Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) bedömning av det ekonomisk läget i kommunerna och möjliga kriterier för åländska kriskommuner.

Fler insändare