Valdebatt på Alandica

Jag tycker att det är ett utmärkt tillfälle att satsa på Ålands kulturinstitut när det nu finns 50 miljoner euro att nyttja.

Nya vindar sveper genom världen. Nya vindar som innebär nya sätt att se på våra samhällen och dess byggstenar – på hur de byggstenarna ska se ut och värderas – ett nytt paradigm.

Hela samhället vinner på att människor mår bra! Låt oss alla bereda plats och resurser för att motverka den psykiska ohälsan och låt oss trygga den tredje sektorns verksamheter som jobbar just med detta.

Jag har jobbat inom undervisningssektorn med och för personer med olika funktionsnedsättningar i över 20 år.

Jag anser att det behövs nytänkande hos våra politiker. Tänkande och handlande är allt för fokuserat på ekonomin och omhur det just nu, i detta ögonblick, kan påverka landskapets, kommunens, en yrkesgrupps ekonomi.

Väl medveten om att ni väljare/läsare börjar få måttet rågat av gnäll, skäll och åsikter blandade med allehanda vallöften gör jag ändå ett försök.

Jag vill kort redogöra för fyra områden som berör och engagerar mig extra mycket:

Då nu endast någon dag återstår till valet vill jag påminna om mina hjärtefrågor. Skärgårdsstatus åt Vårdö. Högre löner åt hemvård och fler hemvårdare. Veikkaus tillbaka.

För knappt ett år sedan lämnade jag in en motion om att anlägga en så kallad multiarena vid Övernäs skola. En multiarena är som en liten hockeyrink där en mängd olika sporter kan utföras och dessutom spontant.

Den politik som förts av sittande regering under gångna mandatperiod har drivit mig till att ställa upp i årets politiska val. Ur missnöje föds vilja till förändring.

Sedan juni och fram till valet har jag i Ålandstidningen fått insändare publicerade under följande rubriker:

I debatten kring studiestödet saknas perspektiv på varför vi i dag har en gräns för hur mycket du får tjäna och ändå behålla ditt stöd.

”Osäker röstare” undrar i en insändare vilka frågor jag avser med min ärlighet.

Svaret är: Alla frågor.

Min politik utgår från ärlighet, uppriktighet och att stå för mina löften.

Brage Eklund (ÅF)

Fler insändare