Jorden är på väg mot en temperaturökning över två grader till 2050 om inte utsläppen minskas. Med nuvarande utsläpp når vi om åtta år den kritiska 1,5-gradersgränsen. Vi har redan en ökning på 1,2 grader. Hos oss är ökningen drygt två grader, polartrakterna värms snabbare.

Temperaturökningen beror på att koldioxiden i atmosfären ökat genom förbränning av kol, olja och gas. Utsläppen är 42 miljarder ton per år. Mängden koldioxid mäts i miljondelar. 1958 började man mäta systematiskt. Då var värdet 316 och är nu 412. Det är det högsta värdet på åtminstone 800.000 år och före industrialiseringen i slutet av 1800-talet låg värdet kring 280.

Klimatskeptikerna påstår att det inte skett någon temperaturändring och om det gjort det så är det naturliga förändringar på grund av solen. Det är inte sant. Enligt astronomerna borde vi gå mot en kallare period. Varje vuxen person borde av egen erfarenhet kunna notera förändringarna. Framför allt vintrarna har blivit påtagligt kortare och varmare.

Energibolagen anlitar egna experter som förnekar klimatkrisen men 11.000 forskare har skrivit på en artikel som varnar för akut klimatkris. Greta Thunberg angrips av folk som inte tål att höra sanningen från ett barn och inte klarar att ta in det faktum att mänskligheten håller på att gräva sin egen grav. Men genom att agera snabbt finns det ännu möjligheter att lindra skadeverkningarna.

Slit-och-slängsamhället bidrar starkt till klimatkrisen. Bara matsvinnet i världen beräknas stå för 8 procent av växthusgaserna. Jämför med att flyget globalt alstrar 2,6 procent. Transporter står för över 20 procent och mer än hälften av det från biltrafiken.

Fossil energiproduktion ger hälften av alla utsläpp. Nästan allt vi konsumerar i dag produceras i Kina, som är världens största och snabbast växande utsläppsland och som planerar att öka sin kolanvändning. Utbyggnad av infrastruktur och annan byggverksamhet ger 38 procent av utsläppen. Den eviga tillväxten har skett på bekostnad av en överkonsumtion av jordens resurser.

Vad kan vi göra? Alla behöver bidra till ett hållbart samhälle.

• Vi behöver minska vår konsumtion av allt som inte är helt nödvändigt.

• Vi borde sluta handla Kinatillverkat. Transporterna blir långa. Kina struntar i mänskliga rättigheter och använder sina tillgångar till en enorm militär upprustning.

• Vi ska köpa närproducerat och ekologiskt. Synd bara att åländska produkter ofta är dyrare än importerade!

• Vägra palmolja! Regnskogar bränns bort för att man ska odla oljepalmer. Tyvärr är massor av köpta bakverk såsom pepparkakor bakade med palmolja.

• Kosmetikaindustrin är storförbrukare av palmolja. Läs innehållsförteckningen på varor du köper. Vi konsumenter har makt att påverka.

• Vi behöver minska kraftigt på bilkörandet. Men det kräver att politikerna ser till att det finns fossilfri kollektivtrafik.

• Näringslivet måste inse att tillväxt inte kan ske evigt. Områden som tär på naturresurser måste ställa om eller fasas ut. Nya sektorer som gynnar hållbarhet kan växa.

• Ny infrastruktur som ger ökad biltrafik måste stoppas och byggande koncentreras till mindre områden. Till exempel måste Svinö fredas för exploatering.

Har våra politiker förstånd, kunskap och vilja att agera rätt? Jag är inte säker. Förra miljöministern införde biobränslet Neste My, som av svenska experter klassas som värre än fossil diesel!

Jan Grönstrand

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Fler insändare