Jorden är på väg mot en temperaturökning över två grader till 2050 om inte utsläppen minskas. Med nuvarande utsläpp når vi om åtta år den kritiska 1,5-gradersgränsen. Vi har redan en ökning på 1,2 grader. Hos oss är ökningen drygt två grader, polartrakterna värms snabbare.

Temperaturökningen beror på att koldioxiden i atmosfären ökat genom förbränning av kol, olja och gas. Utsläppen är 42 miljarder ton per år. Mängden koldioxid mäts i miljondelar. 1958 började man mäta systematiskt. Då var värdet 316 och är nu 412. Det är det högsta värdet på åtminstone 800.000 år och före industrialiseringen i slutet av 1800-talet låg värdet kring 280.

Klimatskeptikerna påstår att det inte skett någon temperaturändring och om det gjort det så är det naturliga förändringar på grund av solen. Det är inte sant. Enligt astronomerna borde vi gå mot en kallare period. Varje vuxen person borde av egen erfarenhet kunna notera förändringarna. Framför allt vintrarna har blivit påtagligt kortare och varmare.

Energibolagen anlitar egna experter som förnekar klimatkrisen men 11.000 forskare har skrivit på en artikel som varnar för akut klimatkris. Greta Thunberg angrips av folk som inte tål att höra sanningen från ett barn och inte klarar att ta in det faktum att mänskligheten håller på att gräva sin egen grav. Men genom att agera snabbt finns det ännu möjligheter att lindra skadeverkningarna.

Slit-och-slängsamhället bidrar starkt till klimatkrisen. Bara matsvinnet i världen beräknas stå för 8 procent av växthusgaserna. Jämför med att flyget globalt alstrar 2,6 procent. Transporter står för över 20 procent och mer än hälften av det från biltrafiken.

Fossil energiproduktion ger hälften av alla utsläpp. Nästan allt vi konsumerar i dag produceras i Kina, som är världens största och snabbast växande utsläppsland och som planerar att öka sin kolanvändning. Utbyggnad av infrastruktur och annan byggverksamhet ger 38 procent av utsläppen. Den eviga tillväxten har skett på bekostnad av en överkonsumtion av jordens resurser.

Vad kan vi göra? Alla behöver bidra till ett hållbart samhälle.

• Vi behöver minska vår konsumtion av allt som inte är helt nödvändigt.

• Vi borde sluta handla Kinatillverkat. Transporterna blir långa. Kina struntar i mänskliga rättigheter och använder sina tillgångar till en enorm militär upprustning.

• Vi ska köpa närproducerat och ekologiskt. Synd bara att åländska produkter ofta är dyrare än importerade!

• Vägra palmolja! Regnskogar bränns bort för att man ska odla oljepalmer. Tyvärr är massor av köpta bakverk såsom pepparkakor bakade med palmolja.

• Kosmetikaindustrin är storförbrukare av palmolja. Läs innehållsförteckningen på varor du köper. Vi konsumenter har makt att påverka.

• Vi behöver minska kraftigt på bilkörandet. Men det kräver att politikerna ser till att det finns fossilfri kollektivtrafik.

• Näringslivet måste inse att tillväxt inte kan ske evigt. Områden som tär på naturresurser måste ställa om eller fasas ut. Nya sektorer som gynnar hållbarhet kan växa.

• Ny infrastruktur som ger ökad biltrafik måste stoppas och byggande koncentreras till mindre områden. Till exempel måste Svinö fredas för exploatering.

Har våra politiker förstånd, kunskap och vilja att agera rätt? Jag är inte säker. Förra miljöministern införde biobränslet Neste My, som av svenska experter klassas som värre än fossil diesel!

Jan Grönstrand

En av Mariehamns stads skolor toppar Pisaresultaten, igen. Från stadsstyrelsen vill vi gratulera och tacka alla inblandade parter.

Vi lyfter på hatten för Anders Caséns engagemang gällande granulat som fyllnadsmaterial (insändare den 23 januari). Men har du Anders fått någon respons från dem som håller på med och ansvarar för den nya anläggningen?

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Fler insändare