Då trafiken ligger mej varmt om hjärtat är jag förundrad över att man på Åland är så intresserad av långsamt gående fordon som skulle köras av folk som har låg utbildning om trafik och körning.

Lyckligtvis blev det stopp från riksdagen i Helsingfors. Många lagar kunde tas direkt därifrån.

En annan sak är oxå märklig. Att nyare bilar kan köra i mörker helt utan något ljus bak på bilen. Enormt farligt att inte synas.

Därtill behöver gruppering läras ut och i vilka fall man grupperar för vänstersväng. Då man kör långtradare och andra tunga fordon på smalare vägar står mitt i allt en personbil mitt i filen och vill svänga vänster till privat väg.

Helt förbjudet men händer varje dag. Lite halka och personbilen är skrot.

Vill man svänga höger ska man ju hålla till höger så tidigt och mycket som möjligt men det gör många inte. Onödiga inbromsningar och miljöfarlig acceleration blir följden.

Man bör visa mer hänsyn till tunga trafiken överlag . Många kunde nog lämna in sina körkort och åka kollektivt om bara den blev bättre.

På landet ser man busstrafik då skolor är i gång, annars måste man ha egen bil. Staten åter straffar folk i glesbygd med hårda skatter på bränsle och vill att alla ska bo i tätorter. Det vill inte skärgårdsbor i alla fall, och vi har skyhöga bränslepriser.

Ser att ifall jag blir invald och får trafikministerposten finns det mycket att göra. Vårdö tillbaka som skärgårdskommun har högsta prioritet.

Mitt hopp står till er Ålands befolkning. Rösta och helst på mig.

Kurt Holmberg (ÅLD)

kandidat i lagtings- och kommunalvalen

I onsdagens tidning skriver Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott för en avdelning på

lördagen. Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån.

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar.

Så var ännu ett skolår till ända, men inte vilket skolår som helst. Vårterminen har inneburit utmaningar som ingen kunnat fantisera om, för alla inblandade parter.

Under senare tid har lärarnas behörighetskrav diskuterats på insändarplats.

Jag har under en längre tid följt med debatten om discgolfbanan i Mariehamn med stor sorg. Jag var initiativtagare och projektledare för discgolfbanan 2018 i Badhusparken.

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste.

När man som anhörig ringer till Trobergshemmet för att avtala tid för träff med sin gamla mor så får man först svaret att det går bra klockan två, vilket är om cirka en timme.

Häromdagen såg jag ännu en överkörd igelkott. Vem körde på den? Såg du den inte? Körde du för fort? Eller satt du och stirrade på mobilen eller pratade i den samtidigt som du körde?

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att: ”Oron i samhället gör mig bekymrad”. Du borde förstå att människor har anledning att känna oro.

Den här regeringen har stått och trampat vatten ett tag nu.

Enligt företagsekonomiska principer ska cirka 10 procent av företagets omsättning vikas för administrativa kostnader och vinst. Jag har länge funderat över om den principen också följs inom offentlig sektor.

Vi är nu inne i en tid då dagstidningarna återkommande rapporterar om bränder i skog och mark.

Diskussionerna går för nuvarande heta framför allt på Facebook runt den av Lions Club Mariehamn/Lions Finland till Mariehamns stad donerade 9-håls discgolfbana som sedan i fjol är anlagd i Badhusparken, det vill säga inom ett allmänt park- och grö

Fler insändare