Kommentarer

Kan tycka att en förälder

Kan tycka att en förälder skulle bli glad över ett mobilförbud i skolan.Men, men nu för tiden bestämmer föräldrarna i skolan. Och just deras barn skall ha högsta betyg i allt, så påstår dom när dom ringer hem till läraren i tid och otid !Tiderna förändras !

Med lång erfarenhet från

Med lång erfarenhet från skolvärlden ser jag mobilförbudet i skolan som något naturligt. Motiveringen kom fram i artikeln som informerade oss om beslutet i skolorna. Den tekniska utrustning som behövs under lektionstid, den tillhandahålls av skolorna. Behöver föräldrar bli kontaktade akut under skoldagen så finns det telefoner i lärarrummet. För många barn är antagligen skoldagen den enda stunden under dagen då deras uppmärksamhet inte i första hand är riktad mot det som händer på telefonskärmen. Anders Hansen, läkare i psykiatri har sagt mycket om mobiltelefoners påverkan på vårt välbefinnande. Ta del av dem! Politiskt korrekt är man när man anammar det som majoriteten satt upp som någon slags norm. Det är lättare att vara PK än tvärtom för den som går emot majoriteten blir kritiserad. Alltför många vuxna är telefonberoende för att det här beslutet skulle vara ett PK beslut. Mobiltelefonanvändandet behöver inte begränsas bara i skolor utan även på många arbetsplatser kunde man ta sig en titt på vad som pågår i de gemensamma sociala utrymmena och runt matborden i matsalar.

I dagarna inleds årets rådjursjakt på rådjursbockar (handjur). Detta fick mig att tänka på om och i sådana fall hur landskapets förvaltningsplan gällande rådjur ser ut.

I Ålandstidningen den 13 augusti kan man läsa att polisen har problem med nyrekrytering. Man tappar många som går i pension och får helt enkelt inte tag i nya.

Jag har tidigare fört fram nyttan av att använda de digitala verktygen. Dessa nya verktyg skapar nya resurser och utveckla informationen och berättelserna om Åland.

Under rubriken ”Den blöta filtens politik” gick John Holmberg (Lib) i polemik angående mitt förslag om att aktivera lagen om passageraravgift och ta en avgift av alla passagerare som passerar Åland enligt resans längd.

Regeringens beslut att ingå ett mångårigt avtal för färjetrafiken på Föglö, som dessutom binder upp kommande regering att genomföra kortuttsprojektet på västra Föglö, är det grövsta exemplet på politisk maktfullkomlighet utan förankring bland ålän

”Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.”

Vid ingången av september får Åland sin första kollektivtrafiklag då lagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster träder ikraft. Jag är personligen mycket glad över att nya avgörande steg kan tas.

Det finns tydligen för många havsörnar och på många håll har man för många skarvar.

Man borde lära havsörnarna att tycka om skarv.

Vinn, vinn.

”KF”

Så har LR än en gång kört över väljarna, skärgårdsborna, skattebetalarna. Jag menar naturligtvis upphandlingen av en elfärja med tillbehör, till Föglö.

I en replik skrev Ålands Framtid: ”Som vi ser det är den enda hållbara lösning på problemet att Åland övertar momsbeskattningen och därmed även gränshanteringen för densamma.”

Ja, så var det dags för presidentens årliga sensommarbesök på Åland. Tillsammans med en svans av de ledande fruntimren på Åland ser man honom på bild, besökande Pommern samt intagande mat och dryck på Stallhagen.

Vi har i ett antal artiklar, kåserier och insändare i sommar fått veta hur enormt viktig skattegränsen är för Åland, och till följd av den den så kallade taxfreehandeln på de båtar som trafikerar mestadels mellan Finland och Sverige.

Redan när de första schakalerna dök upp i Schweiz för flera år sedan var min uppfattning att de inte kommit dit av sig själv eftersom de inte trivs med att vandra över kalla bergstrakter utan att de hade hämtats av fanatiker som velat ”berika” nat

Fler insändare