Signaler får mobiltelefoner, basstationer för 3G, 4G och 5G är avsedda att gå långt. Dessa pulserande elektromagnetiska signaler har förmåga att tränga in i eller genom kroppen och påverka hälsan. Detta kan därför inte överlåtas enbart till fysiker, ty det gäller fysiska signalers inverkan på vår hälsa, särskilt barns hälsa, ty barns kroppar och hjärnor absorberar mycket mer strålning än vuxnas.

Anders Gustafsson hävdar i en insändare att inga skador av trådlös teknik konstaterats under gränsvärdet. Ett enda bevis skulle räcka för att påvisa att han har fel. Men flera tusen rapporter visar ju att skador uppstår.

Bland de största studierna på senare tid är National Toxicology Program och Ramazzini-studierna, som bägge visar strålningens samband med cancer, en översikt av läkarna för säker teknologi och de jag tidigare hänvisade till, BioInitaitive samt Pall och en ny EU-rapport.

Det duger alltså inte att hänvisa till Deltour och Benson, och ”myndigheter”. Dessa bedriver själva ingen forskning om trådlösa teknikens säkerhet men litar på en privat 13 personers klubb, ICNIRP i Tyskland. Den gruppen hävdar att strålning under deras gränsvärde inte är farlig, och bortser från att majoriteten av forskarna verksamma på området, de 252 inom ”EMF scientist appeal”, anser att gränsvärdet är mycket för högt och att beläggen växer för hälsorisker, bland annat DNA-skdor och cancer, även långt under den nivå som nu tillåts.

Gränsvärdena är 100.000 gånger för höga, vilket framgår av att också Europarådet i resolution 1815 och Europeiska miljöläkarna förelår gränsvärdet 10 mikrowatt per kvardatmeter på dagen och 1 mikrowatt på natten i stället för det gränsvärde som STUK föreslår, 10.000.000 mikrowatt.

Jag tror mer på dessa industrioberoende forskare och framför allt på väl gjorda forskningsöversikter gjorda av industri-oberoende forskare. Jag tror varken på ICNIRP eller SCENIHR:s vinklade och felaktiga rapporter, skrivna av experter med bindningar till telekombolagen, som SSM, STUK och en del ålänningar tror på.

Om man använder statistik som bevis, så hjälper det föga att allmänt redovisa alla former av cancer i alla delar av hjärnan. Läser man forskning av Philips med flera ser man (i figuren) att den allra mest aggressiva formen av hjärncancer (Glioblastom grad IV) på 20 år ökade 350 procent från 75.000 till 275.000 sjukdomsfall i England i de två hjärnlober som kommer närmast mobiltelefonen. De flesta som studerar kurvorna och kan tänka själv kan dra slutsatser av detta.

Jämför cancer i andra delar av hjärnan. I Frankrike konstaterar Santé Publique France, att glioblastom fyrdubblats på 20 år.

Efter 2014 och i synnerhet sedan 2017 samarbetar jag intensivt med doktor Lennart Hardell. Han är en av världens främsta forskare på mobiltelefoner och hjärncancer och tidigare canceröverläkare vid Örebro centralsjukhus. Tillsammans satte vi i gång den så kallade 5G-appellen till EU.

Hardell drar slutsatser på basen av ytterst tillförlitliga (epidemiologiska) studier av över 7.000 personer varav hälften har och hälften inte har cancer. Han påvisar tydliga samband mellan mobiltelefoner och hjärncancer, varav glioblastom grad IV är den värsta formen.

Slutligen uppmanar jag läsarna att lita mer på Europarådet, 252 forskare från området trådlös teknik och hälsa, 260 vetenskapsmän och läkare (varav över 60 professorer samt flera toppforskare) som undertecknat 5G-appellen till EU. De vet nog mer än en enda tekniker, ingenjör eller fysiker, vars vetande om cellväggars kanaler, elpulser i kroppen och hälsoeffekter av trådlös teknik kan vara något bristfälligt.

Rainer Nyberg

professor emeritus

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Om 2020 varit ett år som omkullkastat hela vår omvärld så kan 2021 vara året som omkullkastar det sociala arbetet på Åland.

Rainer Juslin, ordförande för lag- och kulturutskottet, skriver i en insändare att ”Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inklud

I Ålandstidningen den 3.7 finns en insändare där fil.dr. Alf Ronnby dels analyserar bakgrunden till, dels kritiserar BLM-rörelsen i USA, där han framhåller att klassamhälle och fattigdom lägger grund för de våldsamheter som nu pågår.

Jag är biodlare, miljöaktivist och har valt att bo i skärgården för att det är ett sätt att få leva nära djur och natur. Jag ser med glädje att det på insändarplats nu diskuteras hantering av vägrenar.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Fler insändare