Signaler får mobiltelefoner, basstationer för 3G, 4G och 5G är avsedda att gå långt. Dessa pulserande elektromagnetiska signaler har förmåga att tränga in i eller genom kroppen och påverka hälsan. Detta kan därför inte överlåtas enbart till fysiker, ty det gäller fysiska signalers inverkan på vår hälsa, särskilt barns hälsa, ty barns kroppar och hjärnor absorberar mycket mer strålning än vuxnas.

Anders Gustafsson hävdar i en insändare att inga skador av trådlös teknik konstaterats under gränsvärdet. Ett enda bevis skulle räcka för att påvisa att han har fel. Men flera tusen rapporter visar ju att skador uppstår.

Bland de största studierna på senare tid är National Toxicology Program och Ramazzini-studierna, som bägge visar strålningens samband med cancer, en översikt av läkarna för säker teknologi och de jag tidigare hänvisade till, BioInitaitive samt Pall och en ny EU-rapport.

Det duger alltså inte att hänvisa till Deltour och Benson, och ”myndigheter”. Dessa bedriver själva ingen forskning om trådlösa teknikens säkerhet men litar på en privat 13 personers klubb, ICNIRP i Tyskland. Den gruppen hävdar att strålning under deras gränsvärde inte är farlig, och bortser från att majoriteten av forskarna verksamma på området, de 252 inom ”EMF scientist appeal”, anser att gränsvärdet är mycket för högt och att beläggen växer för hälsorisker, bland annat DNA-skdor och cancer, även långt under den nivå som nu tillåts.

Gränsvärdena är 100.000 gånger för höga, vilket framgår av att också Europarådet i resolution 1815 och Europeiska miljöläkarna förelår gränsvärdet 10 mikrowatt per kvardatmeter på dagen och 1 mikrowatt på natten i stället för det gränsvärde som STUK föreslår, 10.000.000 mikrowatt.

Jag tror mer på dessa industrioberoende forskare och framför allt på väl gjorda forskningsöversikter gjorda av industri-oberoende forskare. Jag tror varken på ICNIRP eller SCENIHR:s vinklade och felaktiga rapporter, skrivna av experter med bindningar till telekombolagen, som SSM, STUK och en del ålänningar tror på.

Om man använder statistik som bevis, så hjälper det föga att allmänt redovisa alla former av cancer i alla delar av hjärnan. Läser man forskning av Philips med flera ser man (i figuren) att den allra mest aggressiva formen av hjärncancer (Glioblastom grad IV) på 20 år ökade 350 procent från 75.000 till 275.000 sjukdomsfall i England i de två hjärnlober som kommer närmast mobiltelefonen. De flesta som studerar kurvorna och kan tänka själv kan dra slutsatser av detta.

Jämför cancer i andra delar av hjärnan. I Frankrike konstaterar Santé Publique France, att glioblastom fyrdubblats på 20 år.

Efter 2014 och i synnerhet sedan 2017 samarbetar jag intensivt med doktor Lennart Hardell. Han är en av världens främsta forskare på mobiltelefoner och hjärncancer och tidigare canceröverläkare vid Örebro centralsjukhus. Tillsammans satte vi i gång den så kallade 5G-appellen till EU.

Hardell drar slutsatser på basen av ytterst tillförlitliga (epidemiologiska) studier av över 7.000 personer varav hälften har och hälften inte har cancer. Han påvisar tydliga samband mellan mobiltelefoner och hjärncancer, varav glioblastom grad IV är den värsta formen.

Slutligen uppmanar jag läsarna att lita mer på Europarådet, 252 forskare från området trådlös teknik och hälsa, 260 vetenskapsmän och läkare (varav över 60 professorer samt flera toppforskare) som undertecknat 5G-appellen till EU. De vet nog mer än en enda tekniker, ingenjör eller fysiker, vars vetande om cellväggars kanaler, elpulser i kroppen och hälsoeffekter av trådlös teknik kan vara något bristfälligt.

Rainer Nyberg

professor emeritus

Stackars Bambi och stackars människorna på Näverskär (se insändare den 28 november). Hoppas att polisen tar kräken som sköt och att de får stora straff.

”Från en djurvän”

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro.

Kaj L, tydligt och bra skrivet den 29 november. Det överensstämmer med dagens verklighet. Vi behöver varandra, nu och i framtiden. Tillsammans är vi starkare och man kan inte veta när man själv behöver hjälp och stöd från andra.

Karin

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden

I skrivande stund plitas säkert målsättningar ned för det politiska programmet med ambitionen att styra det offentliga Åland under de följande fyra åren (och genom det alla våras liv).

I Ålandstidningens ledare och artiklar den senaste veckan får man inte bara bilden av att strejk är en vänsterextrem aktion, det uttrycks i ord och meningar! Vinklingen på rapporteringen är oroväckande klandrande och ensidigt nyliberal.

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet.

FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen.

Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut.

Öppet brev till Tjuvskyttarna lördagen den 23 november 2019.

Black Friday och julhandeln. Bägges gemensamma nämnare som marknadsföringen i decennier utnyttjat, normaliserat och förstorat; vår tragiska och obesvarade kärlek till konsumtionen.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det.

Fler insändare