Ett bemötande till Susanne Fagerströms (MSÅ) insändare torsdag den 3 oktober. Att LR lät utföra en enkät bland befolkningen i Järsö-Nåtöområdet över deras önskan om kommuntillhörighet, Södra Åland eller Mariehamn, vid en eventuell kommunstrukturförändring stämmer.

Dock var den inte enkel. Alternativen var två. Mariehamn eller något helt okänt Södra Åland.

För de flesta blev det då logiskt att skriva Mariehamn, eftersom man känner till det. Hade alternativet Lemland varit med, tror jag inte svarskvoten till Mariehamns fördel blivit 72 procent.

Denna svarsenkät har hela tiden missbrukats av politiker i debatter, då den inte visar hela bilden. Så det här med att respektera Järsö-Nåtöbornas vilja, är nog lite överdrivet.

Visst har Järsö-Nåtö genom åren bidragit med skatteinkomster, precis som övriga Lemland. Enligt Susanne Fagerström har det inte återspeglats i utvecklad service för invånarna förutom lagstadgad barndagvård.

Personligen tycker jag vi har en hel del att vara nöjda över i området. Den kommunala tekniken för vatten och avlopp byggs hela tiden ut. Gatlampor har vi också!

Men allt kan hela tiden utvecklas naturligtvis. Sitter man i kommunstyrelse och -fullmäktige, måste man se till helheten för hela kommunen.

Alla områden och byar har behov, och pengarna ska räcka till mycket. Flaka och Västeränga har fortfarande inget kommunalt avlopp, de betalar också skatt.

Äldreomsorgen skriver Susanne Fagerström om också. Ja, vad jag kan minnas så var det politisk oenighet om ett äldreboende vid Järsö dagis. Tomtmark köptes in, då man sade till säljaren att det skulle användas till någon form av äldreboende, men ett visst parti ville ha ett äldreboende närmare stan, helst på Nåtö. Därför strandade alltihop den gången.

I senaste val 2015 skriver MSÅ i sitt Lemlandsutskick att man vill ändra byggnadsordningen på Järsö-Nåtö från tre hektar som gäller nu, till att öka antalet byggrätter.

Var ligger den frågan i dag, fyra år senare? Sist och slutligen, jag respekterar att vi har olika åsikter, men jag omfattar dem inte.

Yvonne Sundbom Korpi

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Fler insändare