Ett bemötande till Susanne Fagerströms (MSÅ) insändare torsdag den 3 oktober. Att LR lät utföra en enkät bland befolkningen i Järsö-Nåtöområdet över deras önskan om kommuntillhörighet, Södra Åland eller Mariehamn, vid en eventuell kommunstrukturförändring stämmer.

Dock var den inte enkel. Alternativen var två. Mariehamn eller något helt okänt Södra Åland.

För de flesta blev det då logiskt att skriva Mariehamn, eftersom man känner till det. Hade alternativet Lemland varit med, tror jag inte svarskvoten till Mariehamns fördel blivit 72 procent.

Denna svarsenkät har hela tiden missbrukats av politiker i debatter, då den inte visar hela bilden. Så det här med att respektera Järsö-Nåtöbornas vilja, är nog lite överdrivet.

Visst har Järsö-Nåtö genom åren bidragit med skatteinkomster, precis som övriga Lemland. Enligt Susanne Fagerström har det inte återspeglats i utvecklad service för invånarna förutom lagstadgad barndagvård.

Personligen tycker jag vi har en hel del att vara nöjda över i området. Den kommunala tekniken för vatten och avlopp byggs hela tiden ut. Gatlampor har vi också!

Men allt kan hela tiden utvecklas naturligtvis. Sitter man i kommunstyrelse och -fullmäktige, måste man se till helheten för hela kommunen.

Alla områden och byar har behov, och pengarna ska räcka till mycket. Flaka och Västeränga har fortfarande inget kommunalt avlopp, de betalar också skatt.

Äldreomsorgen skriver Susanne Fagerström om också. Ja, vad jag kan minnas så var det politisk oenighet om ett äldreboende vid Järsö dagis. Tomtmark köptes in, då man sade till säljaren att det skulle användas till någon form av äldreboende, men ett visst parti ville ha ett äldreboende närmare stan, helst på Nåtö. Därför strandade alltihop den gången.

I senaste val 2015 skriver MSÅ i sitt Lemlandsutskick att man vill ändra byggnadsordningen på Järsö-Nåtö från tre hektar som gäller nu, till att öka antalet byggrätter.

Var ligger den frågan i dag, fyra år senare? Sist och slutligen, jag respekterar att vi har olika åsikter, men jag omfattar dem inte.

Yvonne Sundbom Korpi

I onsdagens tidning skriver Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott för en avdelning på

lördagen. Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån.

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar.

Så var ännu ett skolår till ända, men inte vilket skolår som helst. Vårterminen har inneburit utmaningar som ingen kunnat fantisera om, för alla inblandade parter.

Under senare tid har lärarnas behörighetskrav diskuterats på insändarplats.

Jag har under en längre tid följt med debatten om discgolfbanan i Mariehamn med stor sorg. Jag var initiativtagare och projektledare för discgolfbanan 2018 i Badhusparken.

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste.

När man som anhörig ringer till Trobergshemmet för att avtala tid för träff med sin gamla mor så får man först svaret att det går bra klockan två, vilket är om cirka en timme.

Häromdagen såg jag ännu en överkörd igelkott. Vem körde på den? Såg du den inte? Körde du för fort? Eller satt du och stirrade på mobilen eller pratade i den samtidigt som du körde?

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att: ”Oron i samhället gör mig bekymrad”. Du borde förstå att människor har anledning att känna oro.

Den här regeringen har stått och trampat vatten ett tag nu.

Enligt företagsekonomiska principer ska cirka 10 procent av företagets omsättning vikas för administrativa kostnader och vinst. Jag har länge funderat över om den principen också följs inom offentlig sektor.

Vi är nu inne i en tid då dagstidningarna återkommande rapporterar om bränder i skog och mark.

Diskussionerna går för nuvarande heta framför allt på Facebook runt den av Lions Club Mariehamn/Lions Finland till Mariehamns stad donerade 9-håls discgolfbana som sedan i fjol är anlagd i Badhusparken, det vill säga inom ett allmänt park- och grö

Fler insändare