Kommentarer

Reptilhjärnan reagerade som

Reptilhjärnan reagerade som vanligt. Istället för att ta till sig det som uppfattades som kritik och tänka till lite, går man hårt åt skribenten. Detta var en mycket bra ledare som nog endast socialdemokraterna uppfattade som barnslig.

Ibland kan det vara svårt att

Ibland kan det vara svårt att skilja på rollerna som ledarskribent i en tidning, och politiskt tillsatt minister i landskapsregeringen. Det är nog som med sebran, att ränderna aldrig går ur. Och eftersom vi har en högertidning och en vänstertidning, så är det ju viktigt att vi som läsare kan notera en tydlig skillnad i tankemönster i de båda tidningarna. Och det skall tidningarna ha en eloge för, så ett tydligt tack till Ålandstidningen för att man så tydligt visar sin linje på ledarsidan.

Vi som hittills har yttrat

Vi som hittills har yttrat oss angående denna hennes nåds, Nina Fellmans, grötmyndigt förmyndarmässiga bergspredikan – vi torde kunna enas om att hon knappast tydligare än här kunde ha marknadsfört sin brådmogna bitterhet över att så kapitalt ha misslyckats med att skapa en högst förmodad segerodyssé. Det vill säga, enligt Gräsrots förmenande har Nina Fellman å det grövsta misslyckats med sin storslaget socialistiska frälsning av storleksmässigt mera måttliga Åland. Dessbättre – som producent av uppsluppen buskisteater verkar hon vara helt och hållet oslagbar!

Fellmans insändare är som

Fellmans insändare är som ljuv musik i mina öron. Här visar extremvänstern sitt rätta ansikte. Egentligen talar insändaren och dess framförda åsikter för sig själv. Oerhört fult förklarar Nina skribenterna på Ålandstidningens ledarsida som mindre vetande och naiva yuppien som inte alls förstått dagens moderna samhälle som kommunisterna vill skapa. I klassisk vänsteranda får vinklar hon sanningen och påstår att skribenterna försöker strypa den fria bildningen och kulturen (Vänsterns kassako gällande PAF medel). Vänstern är oerhört uppretade för deras plan att gå till val med L med miljön som tema verkar ha gått i stöpet. L har helt enkelt fått kalla fötter. Till på det har nu ÅT konstruktivt börjat granska vänstern och det är inte några vackra spöken som kommer upp till ytan. Bakom fasaden om soliditet och alla människor lika värde döljer sig en unken människosyn och klassiska kommunistiska tankar.

Den gemensamma

Den gemensamma presskonferensen var redan bokad där Gunell med darrande röst skulle redogjort för att det är allvar nu. Nu måste samhället lägga om och skrota kapitalismen.

En klargörande insändare av

En klargörande insändare av minister Fellman, tack för det. Att extremvänsterns företrädare kritiserar Ålandstidningens ledarskribenter måste anses som ett gott betyg för tidningen. Tänk om det vore tvärtom. Hemska tanke.

Men ÅT var inte ännu

Men ÅT var inte ännu antifeministisk, HBTQ hatisk, negligerar alla människors lika rätt, odemokratisk, osolidarisk, patriakalisk osv. Men det kommer, nu var de bara motståndare mot den fria bildningen och kulturen. Kapitalägarnas lömska sätt att hålla arbetarna på plats. Obildade och okulturella arbetare var lättare att styra under 1900-talets början. Sen dess har det förstås runnit mycket vatten under broarna men det har Nina och extremvänstern missat. Upp till kamp kamrater.

Både tidningar och radio anser att mitt övertramp var så hemskt att det bör basuneras ut till hela Åland. Givetvis anser man att Ålands framtid gjorde rätt när de ”petade” mig från listan.

Ofattbart dåligt omdöme och svag politisk känsla att trumfa igenom beslut om hybridfärjan.

Från och med år 2018 har jag haft starkt fokus på äldreomsorgen i Mariehamn.

Ålands statistik- och utredningsbyrå publicerade nyligen sin återkommande rapport Befolkningsrörelsen till och från Åland 2018-2019.

Jag ställde följande frågor via mail till tidningarna och radion, men fick då inget svar:

”1. I vilket skede avser ni att informera allmänheten om vem, som har blivit polisanmäld, och samtidigt självklart låta personen komma till tals?

Stadens äldreomsorg har stor personalbrist. Just nu behöver man 25 närvårdare till Odalgården, Trobergshemmet och hemtjänsten. Det är ganska lätt att förstå att 50 färre händer ”på golvet” får konsekvenser.

Ålands framtid står fast vid sin grundläggande vision om självständighet för Åland på sikt. Vägen dit bör gå via ökat självbestämmande genom att Åland tar över behörighetsområden i den takt ålänningarna önskar.

Jag är uppvuxen i DDR, i ett samhälle där man levde i oron och rädslan att bli fördömd av en vän, vännina, arbetskamrat, grannen eller till och med sambon eller sin äktenskapspartner. Med stora konsekvenser som följd.

Hur smal ska åsiktkorridoren bli innan väggarna som omsluter korridoren spricker?

Ingen har väl missat samhällsdebatten om äldreomsorgen och demensvården som pågått senaste mandatperiod? Vi i liberalerna kan vi konstatera att vi är eniga om att det är en av de viktigaste frågorna vi har att jobba med.

Åland behöver en politik som tar omställningen till ett hållbart samhälle på allvar. Hållbarhet är inte ett modeord, inte en ”miljöfråga” – det är politik för framtiden.

Nej Stephan Toivonen, precis som när det gäller människor rangordnar jag inte företag.

Jag kontaktade Ålands framtid under våren när jag gick i nian. Orsaken var att jag var intresserad av att skapa ett ungdomsförbund eller grupp för dem.

Fler insändare